Támogatások

Emberjogi szervezetek és ENSZ | Kormányok és politikusok | Nyilvánosság és fontos személyek

 • Az Európa Parlament egy tagja levelében fejezte ki véleményét a „Falun Gong Barátai” európai egyesületének a Párizsban történt emberjogi sértésekről

  Evvel a levéllel azt akartam biztosítani és megerősíteni, hogy miután megkaptuk levelüket, kollégáimmal együtt a francia hatóságok képvielőihez fordultunk. Sajnálom, hogy, ezek a kapcsolatok nem tudtak hozzájárulni, hogy ez az év jobb legyen, és azt is sajnálom, hogy csak röviddel ezelőtt értesültem az akcióról, amit a francia kormány tervezett. Biztosíthatom Önöknek, hogy továbbra is a hatóságokhoz fogunk fordulni, hogy meggyőzzük őket, hogy távolodjanak el ettől a diszkriminációtól.
 • Az Európa Parlament egyik tagjának levele Párizs polgármesterének – „Párizsnak nem szabadna feladnia Pekinggel szemben!“

  Szomorúsággal töltött el az, hogy meghajolt a kínai diktátorok akarata előtt és hogy meggátolta a Falun Gong-gyakorlók részvételét a kínai Újév alkalmából szervezett felvonuláson. Franciaországnak hűnek kell maradnia az európai demokratikus és egyenlőségi elvekhez, helyt kell állnia Kína nyomásában. Kína elnyomja saját lakosságát, Franciaország pedig megengedi, hogy Kína elnyomja a francia polgárokat vallásszabadságukban!
 • A francia miniszter, Devedjian úr: "Hasonló helytelen viselkedésmód soha nem fog többet előfordulni”

  A találkozó után Tang úr azt nyilatkozta az újságíróknak a múlt héten történt esettel kapcsolatosan, mely során több Falun Gong-gyakorlót tartoztattak le a Champs-Elysée-n, hogy Devedjian úr kijelentette: „A francia kormány és lakosság tudja, hogy a Falun Gong-gyakorók békés emberek és hogy a rendőrség a Falun Gong-gyakorlókkal szemben tanúsított helytelen viselkedésmódja soha többet nem fog megismétlődni.”
 • Egy nyílt levél a francia kormány számára emberjogi ügyvédektől

  Mélyen le vagyunk sulytva (mi emberjogi ügyvédek az Egyesült Államokból, Németországból, Tajvanról, Finnországból, Dániából, Svédországból és Spanyolországból) annak hallatán, hogy több tucat Falun Gong-gyakorlót tartóztatott le a rendőrség Párizsban. Úgy tűnik, hogy ezeket a személyeket azért tartóztatták le, mert sárga sálat és inget hordtak, mely arra utalt, hogy az illetők a Falun Gong gyakorlói, egy ősi gyakorlat gyakorlói, melyet Kínában betiltottak. Tudjuk, hogy a letartóztatott személyek békések, és hogy senkinek nem ártottak és senkit nem fenyegettek. Ez az eset Hu Jintao hivatalos államlátogatása alatt történt, aki a kínai kommunista párt elnöke és a Kínai Népköztársaság elnöke.
 • EFGIC (Európai Falun Gong Információs Központ) Sajtónyilatkozat: Az Európa Parlament egyik tagja felszólította Párizst, hogy ne engedjen a kínai rezsim nyomásának

  A Falun Gong részvételének betiltása sokkoló lenne, mivel ez a tiltás egy olyan békés csoportosulás ellen irányul, mely tiszteletben tartja a törvényeket. A Falun Gong-ot több mint 60 országban gyakorolják. Több helyezést és oklevelet is kapott már a társadalomban tett pozitív hatása miatt. Kínában a kegyetlen üldözés ellenére is békések maradtak a bántalmazott, megkínzott gyakorlók. A gyakorlatot 1992-ben hozta nyilvánosságra Li Hongzhi úr és kezdetben támogatást kapott a kínai kormánytól. Nagyon gyorsan terjedt szájról szájra a kínaiak között, míg 100 millióan gyakorolták. Ez megijesztette az akkori államelnököt, Csiang Cö-Mint, aki 1999. júliusában indította el az üldözést. Megpróbálta a Falun Gong-ot a kínai nép és a nemzetközi társadalom előtt rossz színben feltűntetni, úgy, hogy hazugságokat terjesztett és nem engedte, hogy a gyakorlók terjesszék a Falun Gong igaz természetét...
 • Az IGFM (Az Emberi Jogok Nemzetközi Szervezete) osztrák szekciója levelet írt Párizs kerületi hivatalának

  Az IGFM képviselőjeként nagyon meglepett a hír, hogy a kínai követség Párizsban megpróbál Franciaországra, az emberi jogok bölcsőjére, nyomást gyakorolni, hogy megakadályozzák, hogy a Falun Gong-gyakorlók részt vegyenek a kínai Újév alkalmából rendezett tevékenységeken, melyre a gyakorlók már leadták jelentkezésüket. A francia Falun Gong Egyesület hivatalosan regisztrálva van és a francia politikusok és jelentős személyek el is ismerik a négy éve tartó mindig békés tevékenységeik és a törvényekkel szembeni tiszteletük miatt. Párizs Franciaország fővárosa és meg vagyunk győződve arról, hogy továbbra is a „Szabadság, Egyenjogúság, Testvériesség” elvei mellett fog kiállni.
 • Svédország: Válasz a svéd külügyminisztériumtól: "Levele értékes információkkal szolgált”

  Köszönöm, hogy elküldték levelüket az információs anyagokkal együtt. A Kínában zajló emberjogi sértésekre hivatkozva folyamatosan megemlítettük ezt az ügyet a svéd diplomáciai bizottságnak. Nemzetközi képviselőink kifejezték nézeteinket evvel a témával kapcsolatban. Ha a jövőben kínai kormányhivatalnokokkal találkozunk, beszélni fogunk velük az emberi jogokkal szemben elkövetett tettekről, egy ilyen tett a Falun Gong-gyakorlók üldözése. Levele értékes információkkal szolgált.
 • Az Európai Parlament egyik tagja elítéli azokat az emberjogi sértéseket, melyeket Kína egykori elnöke indított el

  A belga gyakorlók előző héten Strassbourg-ban, Franciaországban, egy sajtótájékoztatót tartottak, mellyel a Jiang Zemin elleni vádemeléssel kapcsolatos meghallgatásra akarták felhívni a figyelmet az Európai Emberjogi Udvar előtt. Az Európai Parlament egyik finn tagja Piia-Noora Kauppi kihasználta az alkalmat, hogy elítélje a Kínában zajló emberjogi sértéseket és a Falun Gong üldözését. Terhességi szünete miatt Kauppi asszony nem tudott részt venni a sajtótájékoztatón, ennek ellenére ösztönözni fogja továbbra is a Nemzetközi Társadalmat, hogy tegyenek konkrét dolgokat a Falun Gong-gyakorlók üldözésének befejezése ellen.
 • A svéd United Nations Association tagjai a Falun Gong-gyakorlók emberjogi helyzetéért való aggodalmukat fejezték ki Göteborgban (Fénykép)

  A szünet alatt és a rendezvény során a két gyakorló közelebbről is leírták a Falun Gong-gyakorlók üldözését Kínában az Egyesület vezetőjének. Az Egyesület tagjai kifejezték aggodalmukat a gyakorlók helyzete miatt Kínában. Az Egyesület képviselőket akar küldeni Kínába, hogy ott beszélgetéseket folytassanak Kínával.
 • Finnország: A külügyminisztérium emberjogi ügyekkel foglalkozó osztályának vezetőjének levele egy Falun Gong-gyakorlónak

  Szeretném megköszönni Önnek a petíciót, melyet a Falun Gong-gal kapcsolatban küldte el hozzánk. A külügyminisztériumban alaposabban informálódtunk a Falun Gong helyzetéről a Falun Gong Report 2003 alapján. A finn kormány továbbra is figyelemmel kíséri az emberjogi helyzetet Kínában. Mint ahogy azt már legutóbbi 2002. november 25-i levelemben is megemlítettem, a Falun Gong ügyét nagyon pontosan figyelemmel kísérjük a Finnország és Kína közti kapcsolatok során.
 • Az Európai Parlament egy tagja felajánlotta segítségét Luo Gan bíróság elé állításában

  ...Az Európai Parlament egy finn tagja bíztató választ küldött a helyi gyakorlóknak. A képviselő azt írta, hogy a kínai kormány módszerei, melyeket 1999 óta a Falun Gong ellen vet be, nem csak nemzetközi szinten elítélendő, hanem az egész világon nagy feltűnést keltett. A továbbiakban ezt írta: „Mint ahogy leveleiben is írta, az emberek elkezdtek több figyelmet szentelni a Falun Gong üldözésénél használt módszereknek. Az Európai Parlament tisztában van avval, hogy a kínai kommunista párt 2002-ben a hitek és emberi jogok üldözéséért felelős”. ...
 • Olaszország: Olasz képviselők írtak egy levelet az Európai Bizottság Elnökének és az olasz Miniszterelnöknek

  ...A levélben hangsúlyozták, hogy Kína demokráciájának kérdése a világ népességének egy ötödét érinti. De a kínai népnek még alapvető jogai sincsenek. Kínában nincs vallásszabadság vagy szakszervezetek. Nagy mértékben megsértik az emberi jogokat, a kínzás nagyon elterjedt a kínai börtönökben. Tavaly 3138 embert végeztek ki, mely a világ 5078 kivégzésének 80%-át jelenti. Amióta a spirituális mozgalmat, a Falun Gong-ot betiltották, több mint 100 000 embert tartóztattak le, közülük 20 000 embert kényszer-munkatáborokba küldtek és 810 embert pedig halálra kínoztak...
 • Franciaország: A francia parlament elnökhelyetteségnek levele a külügyminiszerhez: A francia kormánynak válaszolnia kell (Fénykép)

  ...Emberjogi szervezetek és az Amnesty International jelentései többször utalnak Kína szegényes magatartására az emberi jogokkal szemben. A jelenlegi helyzet miatt energiával telten kellene cselekednünk mi franciák, és arra kellene felszólítanunk a kínai kormányt, hogy változtassa meg a Falun Gong-gal szembeni magatartását. Arra kérem a Miniszerurat, hogy informálja a kínai kormányt az ügyben szerepet játszó véleményünkről.
 • Franciaország: Egy francia parlamenti képviselő levele (fénykép)

  ...1999-ben kezdte meg a kínai kormány a (Falun Gong) gyakorlók szisztematikus üldözését. Azt akarták megtudni, hogy milyen politikai és diplomáciai eszközöket vet be a francia kormány ennek az emberjogi sértésnek a befejezésére. (...) Ezért szükségesnek tartottam, hogy írásban forduljak a külügyminiszterúrhoz a kérdéssel, hogy hogyan változtathatnánk meg a kínai kormány magatartását ez ügyben...
 • Franciaország: Egy francia országgyűlési képviselő levele egy Falun Gong-gyakorlónak

  ...A Jiang Zemin irányítása alatt működő üldözés az alapvető emberi jogok megsértése. Semmi nem tudja az üldözés helyességét bizonyítani. Ezennel szeretném Önt biztosítani: minden demonstrációjuk teljes támogatásomat élvezi. Le fogom fénymásolni levelét és el fogom küldeni Guy Drut úrnak, aki Seine és Marne kerületek képviselője és aki a Francia-Kínai Egyesület elnöke...