Egy korábbi ENSZ-különtudósító hitelesnek tartja a Kínával szemben felhozott szervrablással kapcsolatos vádakat

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

“Ez valóban hiteles! Ellenőrizve is lett, ezen kívül statisztikai kapcsolat is van egyik oldalról a Falun Gong elnyomása, másrészről pedig a szerv-inplantációk dramatikus emelkedése között. Ezzel egyidőben valóban nem tudjuk, honnan is jönnek ezek a szervek.”


Manfred Nowak professzor, nemzetközi emberjogi szakértő a taiwani nemzeti egyetemen beszél

Manfred Nowak a Ludwig Boltzmann Intézettől érkezett, az osztrák UNESCO-bizottság elnökhelyettese, emellett híres szakértője a nemzetközi emberi jogoknak, valamint a kínzások korábbi ENSZ-különtudósítója a következő címmel tartott előadást 2011. november 8-án a tajvani nemzeti egyetemen: „Az kínzások megállításának joga – egy volt ENSZ-különtudősító nézete és tapasztalatai“. Azt mondta, hogy Kína a kínzási kivizsgálások vonatkozásában egy valóban nehéz ország. Egy újságíró a tajvani Fálun Gong emberi jogi ügyvéd munkacsoportjából egy kérdést tett fel a Kínai Kommunista Párt (KKP) által elkövetett még életben lévő gyakorlókon végzett szervrablás kivizsgálásával kapcsolatban. Nowak professzor válasza így hangzott: a vádak valóban hitelt érdemlőek. Ellenben a KKP a vádakat kétségbe vonja, noha még mindig nem bocsátották rendelkezésre azokat az információkat, melyeket az Egyesül Nemzetek kért tőlük.

Nowak professzor kifejtette a kínzás definícióját, mely így szól: nehéz fizikai és/vagy szellemi fájdalom, vagy szenvedés okozása. Például rendőri nyomás és fogvatartás midazért, hogy a vallomást kicsikarják, vagy egy a gyanusított diszkriminálására kibocsátott engedély. A kínzási mechanizmusok embertelenek voltak és az emberi méltóság teljesen letiporták, mégpedig úgy, hogy a végén az áldozat teljesen tehetetlennek és védtelennek érezte magát.

Nowak professzor 2004-2010-ig volt a kínzésokért felelős ENSZ-különtudósító. Ő volt az első ENSZ-hivatalnok, akit Kínába küldtek ki, hogy derítse fel a kínzási metódusokat. 2006 augusztusa óta Nowak es Asma Jahangir, a hit- es vallásszabadság ENSZ-különtudosító kolleganője, a kínzás elleni bizottság számos tanúvallomást a KKP általi élő Fálun Gong gyakorlókón való szervrablás vonatkozásában es KKP informaciókat szereztek be, amik a transzplantációknak használt szervek forrásáról szólnak. Azt mondta: „ez a vezetés egy kötelessége, az eredményekről tudosítani, ennek ellenére még mindig semmiféle információt nem kaptunk erről. Harcot vívnak a vádlottakkal és azt mondják, hogy ez egy teljesen hamis állítás, ennek ellenére mégsem szolgáltatnak tudományosan alátámasztott információkat, vagy más választ, amik ezt a magas számot és a meredeken emelkedő szervtranszplantációk számát megmagyarázná.“

A KKP sok-sok éven keresztül kritizálta a Fálun Gong üldözésének emberi jogokról szóló evés jelentéseit. Nowak professzor megemlítette azokat a nehézségeket is, melyeket Kínában tapasztalt, amikor a kínzásokat kivizsgálta. „Ez volt az egyetlen ország, ahol minden percben őriztek, mindenféle kamerák voltak náluk, ezért egyetlen egy fényképet sem tudtam készíteni. Döntést kellett hoznom. [hogy egyáltalán folytassam-e a kivizsgálást]. Normális esetben ezt nem tenném. De mindig azon a véleményen voltam, hogy nagyon fontos lenne egy ilyen átnevelő táborokban lenni, mert a Fálun Gong-hoz tartozókat itt tartják fogva.“

Nowak professzor 2006-os Egyesült Nemzeteknek készített jelentésében az esetek hétharmada a KKP által üldözött Falun Gong gyakorlókról szól. A 2007-es beszámolóba több kínai szervtranszplantációs centrum és fogva tartó intézet is bekerült, amelyek a elő Fálun Gong gyakorlókon végzett szervrablásért vádolhatóak.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo