Európai Parlamenti képviselők írtak a Fálun Gong támogatásáért

A 12 év óta tartó Kínai Kommunista Párt (KKP) általi Fálun Gong gyakorlók üldözése miatt –mely Kínában 1999. július 20-án kezdődött – Európai Parlamenti képviselők – Zuzana Roithova és Ana Gombes – levelet írtak a Fálun Gong gyakorlóknak, melyben elítélik a KKP üldözését és kifejezik a támogatásukat a Fálun Gong gyakorlók felé.

Levél Zuzana Roithova Európai Parlamenti képviselőtől

Zuzana Roithova, Európai Parlamenti képviselő

Brüsszel, 2011. július 13.

Kedves Fálun Gong gyakorlók!

Köszönöm, hogy meghívtak arra, hogy írjak egy levelet Önöknek 2011. július huszadikával kapcsolatosan, mely a 12. évfordulója a kínai kormány általi Fálun Gong gyakorlók üldözésének.

Mint ismert, 1999. július 20-án a kínai kormány elindította a Fálun Gong üldözését – melynek súlyossága páratlan az utóbbi időkben. Válaszul a Fálun Gong gyakorlók csendes hősiességet tanúsítanak mostanáig, kifejtve egy békés és átfogó üldözésellenes kampányt.

Az Önök erőfeszítései arra vonatkozóan, hogy felhívják a figyelmet erre a példátlan üldözésre nélkülözhetetlen az üldözés elleni harcban. Nagyon fontos, hogy ösztönözze a nemzetközi közösséget, hogy nyomást gyakoroljon a kínai rezsimre, hogy az eleget tegyen nemzetközi kötelezettségeinek és megvédje a szabadságát és emberi jogait minden kínai polgárnak, függetlenül azok etnikai hovatartozásától vagy vallási meggyőződésétől. Ha a demokratikus országok képviselői a kínai kormány képviselőivel találkoznak, ki kellene hangsúlyozniuk az emberi jogok kérdésének fontosságát. Mikor Kínában volt az Európai Parlament küldöttsége tavaly novemberben, a Kínai Nemzeti Népi Kongresszuson személyesen szóltam a képviselőkhöz a következő szavakkal:

„Az életem nagyobbik felét egy diktatórikus rezsim alatt élve töltöttem el, ahol bebörtönözték és megkínozták az embereket azért, mert ellenkező véleményük volt, amelynek eredménye az ország intellektuális és gazdasági pusztulása lett. Mostanában az emberek az országomban szabadságban és jólétben élnek. Az európaiak sosem fogják feladni a harcukat minden emberi lény jogaiért, hogy az életüket méltóságban és szabadságban élhessék. Ezért a célunk az – az emberi jogi záradékot is beleértve –, hogy létrejöjjön az EU és Kína között stratégiai szövetségen alapuló megállapodás.”

Ma a Fálun Gong gyakorlók a kínai állampolgárokkal együtt állnak ki, felszólalva azért, hogy véget érjen az elnyomó módon működő kommunista rezsim. Tisztelem a fáradozásukat és kívánom, hogy fennmaradjon a folyamatos küzdelmük a szabadságért!

Tisztelettel
Zuzana Roithova

Levél Ana Gomes Európai Parlamenti képviselőtől

Ana Gomes Európai Parlamenti képviselő

Brüsszel, 2011. július 19.

Kedves Fálun Gong gyakorlók!

A Fálun Gong mozgalom 20. évfordulójának közelségére való tekintettel, szeretném kifejezni elismerésemet és támogatásomat minden Fálun Gong gyakorlónak Kínában, akik kiálltak és továbbra is kiállnak az elnyomás és zaklatás ellen, melyet a kínai hatóságok követnek el.

Nagy csodálója vagyok a kínai embereknek és ennek az ezeréves civilizációnak és kultúrának. Csodálom az utóbbi évtized gazdasági fejlődését is, ahogy ezt véghezvitte Kína, felszabadítva több millió emberi lényt a nyomorúságból. Hiszem, hogy a Falun Gong mozgalom örökölte a nagy hagyományokkal rendelkező kínai nép ellenállásának erejét az elnyomással és az igazságtalansággal szemben.

Az Emberi Jogok Univerzális Nyilatkozatának a 18. bekezdése védi a gondolkodás-, a lelkiismeret- és a vallásszabadságot. A Kínai Népköztársaság, mely az UN Biztonsági Tanács egyik tagja, különösen köteles lenne tiszteletben tartani az emberi jogokat az Egyesült Nemzetek Alapokmánya alapján. Sajnos azonban a Fálun Gong gyakorlók elleni üldözés egy példa a kínai nem-demokratikus rezsimre és a szegényes emberi jogi minősítésre.

Bármely demokratikus társadalomban elfogadott a Fálun Gong mozgalom, mint egy törvényes dolog, egy irányzat, mely meghatározza a jogot, hogy létezik szabad gondolat-, gyakorlás- és gyülekezési- jog, amelyik nem terjeszt gyűlöletet, erőszakot vagy instabilitást. Ezért nagyon aggódom, mert hallottam a Fálun Gong Kínában történő folyamatos elnyomásának kísérletéről az erőszakos elfojtáson – gyilkosságok, kínzások és bebörtönzések – keresztül, hogy íly módon megfékezze a Fálun Gong függetlenségét, népszerűségét és etikai értékeit.

Támogatom a Fálun Gong követők túlélésért folytatott küzdelmét és a harcát az alapvető emberi jogokért és egyetértek mindenki bátorságával, akik 1999 óta kifogásoltak, pereltek, demonstráltak és beszéltek az elnyomás ellen annak ellenére, hogy szörnyű következményei lehetnek életükre az ezeknek az akcióknak.

Mint az Európai Parlament tagja, szándékomban áll követni a Kínában lévő Fálun Gong gyakorlók helyzetét, és meg fogom kérni a Bizottság főképviselőjét/elnökhelyettesét, Catherine Ashton-t, hogy vesse fel a Fálung Gong követők jogait az EU Kínával folytatott politikai párbeszédében.

Sürgetni fogom a kollégáimat és más európai politikai szereplőket, hogy álljanak az Önök oldalára és támogassanak mindenkit Kínában, akik – mint a Fálun Gong követői – folyamatosan harcolnak az alapvető emberi jogokért és a szabadságért.

Üdvözlettel:

Ana Gomes

Örömmel vesszük, ha kinyomtatják és terjesztik az összes cikket, amit a Clearharmony publikált, de kérjük, hivatkozzanak a cikk eredetére.