Oroszország: Sok kínai lép ki a KKP-ről (Kínai Kommunista Párt)

Az orosz-kínai határon megerősödött a gazdasági fejlődés, a kereskedelem és a turizmus is az utóbbi években. Sok kínait vonz ez a terület, főleg kínai földműveseket, akik haszonbérlik a földeket. Az orosz Fálun Gong-gyakorlók felismerték, hogy a kínai kivándorlók nem csak azért jöttek Oroszországba ebben a különös időszakban, hogy megélhetésüket biztosítsák, hanem azért, hogy hallják az igaz tényeket a Fálun Gong üldöztetéséről. A felismerés után több csoport - cserélgetve egymást - odautazott ezekre a területekre, hogy beszámoljanak az ott élő kínai embereknek a Fálun Gong-ról és annak kegyetlen üldöztetéséről. Életre hívtak egy információs központot is egy partvidéki városban, Wladiwostok-ban.

Az orosz Fálun Gong-gyakorlók a "Kommunista pártról szóló kilenc kommentár" * iratot és egy a KKP-ből való kilépést megerősítő okmányt osztogattak a kínai lakosoknak. Majdhogynem minden kínai származású személy megkapta a "Kilenc kommentárt", legyen az a külvárosokban, a földművesek földjein vagy a turista helyeken. A gyakorlók egyértelműen megállapították, hogy a kínai lakosság ezeken a helyeken nem fél beszélgetni a gyakorlókkal. Néhányan még ki is nyitották ablakaikat, hogy megkérdezzék, van-e még "Kilenc kommentár" a gyakorlóknál. Néhány kínai turista még ki is szállt a buszból, nehogy ne kapják meg a könyvet.

Előfordult az is, hogy nagyobb volt a kereset a "Kilenc kommentár" könyvre, mint amennyi nyomtatott könyv létezett. Ekkor a gyakorlók elhatározták, hogy egy Laptopon lejátsszák a "Kilenc kommentár" videóverzióját az érdeklődőknek. Ezenkívül transzparenseket mutattak, melyekre a Fálun Gong üldöztetésének néhány igaz tényét írták le szlogenek formájában. Ezeket az utcákon a falakra, a tengerparti nagy sziklákra festették vagy rakták ki. Megpróbáltak mindent, hogy a kínai lakosság tudjon az üdlöztetésről.

A gyakorlók fáradozásai gyümölcseként sok kínai ismerte fel a KKP gonosz természetét, a Fálun Gong jóságát és a KKP-ből való kilépés fontosságát. Néhány faluban minden lakos kilépett a pártból. Más falukban - annak ellenére, hogy a KKP propagandája mélyen gyökeredzik - a lakosság több, mint 30% írta alá a kilépési nyilatkoztatot. Kevesebb, mint 5 nap alatt 160 ember lépett ki a pártból vagy annak valamely szervezetéből.

* "A Kommunista pártról szóló kilenc kommentár": "A Kommunista pártról szóló kilenc kommentár" cikksorozat, mely a kínai kommunista párt gonosz természetét leplezi le, 2004 novemberében került a nyilvánosság elé. A kilenc kommentár több millió embert késztetett arra, hogy fejezze be tagságát a kínai kommunista pártban. Valamint tiszta képet nyújtott ezeknek az embereknek a Fálun Gong törvénytelen üldöztetéséről. "Egy könyv, mely sokkolja a kínaiakat az egész világon. Egy könyv, mely előidézi a kommunista párt szétesését". (A Kilenc kommentár magyar változatát ezen a címen töltheti le a lap alján a Hungarian felirat alatt: http://www.epochtimes.com/gb/4/12/13/n746020.htm)

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a41014-article.html