Német politikusok támogatják a Fálun Dáfát az üldözés 23. évfordulóján

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(de.minghui.org) Számos politikus küldött írásos üdvözletet a Fálun Dáfá elleni üldözés 23. évfordulója alkalmából. Pártokon átívelően támogatásukról biztosították a gyakorlókat, elítélték a Kínai Kommunista Párt általi brutális üldözést, és annak azonnali befejezésére szólítottak fel.


Az alábbiakban részleteket közlünk az üdvözletekből.


Markus Ferber, európai parlamenti képviselő: Minden egyes ember méltósága és jogai nem alkudozás tárgya


null

Markus Ferber, európai parlamenti képviselő


„1999. július 20-a jelzi azt a napot, amikor Peking 23 évvel ezelőtt betiltotta a Fálun Gongot, majd brutálisan üldözte követőit. A Fálun Gongot – egy több ezer követővel rendelkező meditációs gyakorlatot – a kommunista párt a társadalmi és politikai stabilitást fenyegető potenciális veszélyként azonosította” – írja Markus Ferber.


A kínai kormány azóta keményen lép fel a spirituális meditációs mozgalom ellen. Megtagadja tőlük a békés tüntetés jogát; üldözik és bírósági eljárás nélkül bebörtönzik őket. Becslések szerint már ezrek estek áldozatul az erőszakos szervkivételnek. „Az utóbbi évek Kína egy olyan aggasztó oldalát mutatják, amely előtt mi, európaiak nem hunyhatunk szemet. […] Az erőszakos szervkivétel minden egyes emberi lény alapvető jogának teljesen nyilvánvaló és elfogadhatatlan megsértése.” […] Világos szabályokra, nyomon követhetőségre, független ellenőrzésre és nagyobb átláthatóságra van szükség a szervbeszerzésben.


A politikus követelte, hogy a kínai kormány tartsa tiszteletben a Fálun Gong-gyakorlók és minden vallási és etnikai kisebbség jogait, és haladéktalanul hagyja abba a tartós, embertelen bánásmódot.


„Európai és nemzetközi szinten továbbra is ki kell állnunk ezen értékek mellett, és követelnünk kell az emberi jogokat. Az EU-nak és tagállamainak továbbra is nyilvánosan meg kell védeniük a kiszolgáltatott csoportok jogait, és el kell ítélniük a kínai szervkivételt, miközben engedményekre szólítják fel Kínát. Mert egy dolog világos: minden egyes ember méltósága és jogai nem alkudozás tárgya, hanem természetes jogként minden embert megilletnek. Továbbra is tiszteletben kell tartanunk ezt a legfőbb elvet és az emberi jogot, és szóba kell hoznunk a jogsértéseket. Európai szinten továbbra is síkra fogok szállni ezért” – zárta köszöntőjét Markus Ferber.


Jürgen Braun, a német Bundestag tagja (AfD): A szövetségi kormánynak félreérthetetlenül a KKP bűncselekményeinek a befejezését kell szorgalmaznia


null

Jürgen Braun


Jürgen Braun a német Bundestag AfD-frakciójának emberi jogi szóvivője. A Fálun Dáfá elleni üldözés évfordulóján levelében kijelentette:


„[…] A békés és politikamentes Fálun Gong-mozgalom elleni üldözésével a kínai kommunista vezetés megmutatja totalitárius, brutális és paranoid jellegét, ideológiájának minden eszközzel való érvényesítését.


Évek óta léteznek olyan vádak, hogy az állami vezetés a lelkiismereti foglyokat szervdonornak használja. A tibetiek, keresztények és ujgurok mellett főleg a Fálun Gong követőit, mert egészséges életmóddal rendelkeznek – jó szervekkel. Az a kegyetlen gyakorlat, hogy rabok ezreiből veszik ki a szerveket, szinte mindig az önkéntelen »donorok« halálával végződik.


A szervátültetések hivatalos száma Kínában több tízszerese a szervdonorok számának. Az érintett klinikák rendkívül rövid várakozási időt hirdetnek a szerveket kereső betegek számára, az Öböl-régióban még a muszlim ujguroktól származó »halal« szervekkel is.


Most az Európai Parlament állásfoglalása megújította és alátámasztotta ezt a vádat. Az utóbbi években egyre több bizonyíték van arra, hogy a kínai kommunista rezsim a szervátültetést gazdasági ágazatként működteti. Kínát az átláthatóság megteremtésére és a nemzetközi nyomozó hatóságokkal való együttműködésre szólítják fel. Ez egy fontos lépés.


Itt Németországban az AfD parlamenti frakciója volt az, amely a múlt héten ismét a Bundestag elé vitte ezt a kérdést. Három évvel ezelőtt képviselőcsoportunk már felvetette ezt a kérdést egy meghallgatáson, amely a kínai emberi jogi helyzetről szólt. Más parlamenti frakciók is felvetették a kérdést. Most a szövetségi kormányon a sor, hogy végre világosan megnevezze ezeket a bűncselekményeket, és félreérthetetlenül szorgalmazza a befejezésüket.”


Christoph de Vries, a német Bundestag tagja (CDU): Ne hagyjuk abba, hogy világosan szóba hozzuk az emberi jogok megsértéseit


null

Christoph de Vries


„Szörnyű tény, hogy a Fálun Gong-mozgalom ellen Kínában továbbra is harc folyik, tagjait önkényesen letartóztatják és elnyomásnak vetik alá. […] Ön jogosan hivatkozik az Európai Parlament állásfoglalására és a Fálun Gong-követőktől való szervrablásnak a bizonyítékaira. Ezeknek a bűncselekményeknek véget kell vetni, függetlenül ki kell vizsgálni és fel kell dolgozni őket.


Az emberi jogok elkötelezett védelmezőjeként elítélem a kisebbségek minden üldözését, és ezért támogatom a Fálun Gong-mozgalom üldözött tagjai érdekében tett erőfeszítéseiket. […] Ezért fontosnak tartom, hogy mi, politikusok mindig tudatában legyünk az elnyomott kisebbségek helyzetével Kínában, mint például a Fálun Gong gyakorlókéval, és ne hagyjuk abba, hogy világosan szóba hozzuk ezen emberi jogok megsértéseit, még 23 év után sem.”


Benjamin Rauer, MdL (Bündnis 90/Die Grünen): „Kiállok a Fálun Gong-gyakorlók mellett és biztosítom őket a támogatásomról”


null

Benjamin Rauer


Benjamin Rauer sok erőt és bátorságot kívánt a Fálun Dáfá-gyakorlóknak az üldözés 23. évfordulóján.


Ezt írta: „Sajnos Kínában bizonyos vallásirányzatok embereinek a csoportjai diszkriminációt és üldözést, valamint kínzást szenvednek el. Mi a Bündnis90/Die Grünen tagjai határozottan elutasítunk mindenfajta diszkriminációt és az emberi jogok megsértését.” Mélyen elítélte a foglyoktól, valamint a vallási és etnikai kisebbségektől való szervrablás kegyetlen gyakorlatát.


Az emberi jogok a nemzetközi rend elemi részét képezik, amelyek védelméért Európa és Németország is világszerte síkra száll. Fel kell emelnie demokratikus szavát az emberi jogok bármilyen megsértése ellen.


„Kiállok a Fálun Gong-gyakorlók mellett és biztosítom őket a támogatásomról, amennyiben lehetséges számomra, amíg hivatalban vagyok. A gondolataim az áldozatoknál vannak, és legmélyebb együttérzésem nekik és hozzátartozóiknak.”


Matthias W. Birkwald, a német Bundestag tagja (DIE LINKE): „Sok sikert kívánok az erőfeszítéseikhez”


null

Matthias W. Birkwald, a német Bundestag tagja (Die Linke)


„A diszkrimináció és az állami elnyomás összefüggése, amely ellen elkötelezik magukat, döbbenetes, az Önök által leírt konkrét esetek pedig felháborítóak.”


Matthias Birkwald a civilizáció visszaeséseként írja le a Fálun Gong-gyakorlók elnyomásának, bebörtönzésének és erőszakos szervkivételének a szörnyű leírásait. Kulcsfontosságú, hogy az alapvető és emberi jogok védelmezőjeként ne maradjon közömbös az ember, amikor az embereket a meggyőződésük és tetteik miatt üldözik, mindenekelőtt, ha senkinek sem okoznak kárt.


„Az emberi méltóság kérdése, hogy ne legyenek kitéve önkényes és elnyomó intézkedéseknek. Az emberi méltóság kérdése az is, hogy a fogvatartottak testi épségét garantálják. Ha ezt nem teszik meg, hanem az állam szándékosan és aktívan megsérti, annak éles bírálathoz kell vezetnie a nemzetközi közösség részéről. Ezért támogatni kell az Európai Parlament megfelelő elmarasztalásait.


Erőfeszítéseikhez sok sikert kívánok, hogy nyitott fülekre találjon a német és európai politikában, és hogy megfelelő utakat és eszközöket találjanak a Fálun Gong-gyakorlók elleni elnyomás megszüntetésére Kínában.”


Dr. Jonas Geissler, a német Bundestag tagja (CDU/CSU): „Senkinek sincs joga megfosztani másokat jogaiktól és méltóságuktól”


null

Dr. Jonas Geissler


Dr. Jonas Geissler a CSU Emberi Jogi Bizottságának a tagja. Üdvözlő levelében hangsúlyozza, hogy a saját vallás vagy világnézet szabad megválasztásához való jog alapvető emberi jog. Senkinek sem áll jogában ezt a jogot csorbítani, korlátozni vagy üldözni az embereket az egyéni vallásszabadságuk alapján.


Hangsúlyozta: „Ezért is követeljük, hogy Kínában végre tartsák be az ENSZ Emberi Jogi Chartáját! Követeljük, hogy a békés meditációs mozgalom évtizedek óta tartó elnyomását a Kommunista Párt agresszív ideológiája által végre állítsák le! A Fálun Gonghoz hasonló spirituális közösség elleni fellépés ellentétes minden olyan nemzetközi jogi kötelezettséggel, amelyet Kína az ENSZ Alapokmányának aláírásával vállalt.


A kínai vezetés brutálisan és embertelenül viselkedik. Az önkényes letartóztatások, a kényszermunka, a kínzás és az emberi szervek elrablása emberiség elleni bűncselekmények, amelyeket meg kell büntetni.


A Fálun Dáfá tagjai ismételten szervrablás áldozatai. Ez az egyik legundorítóbb emberi jogi jogsértés. Az embereket testük használható részeire redukálja. Az Emberi Jogi Bizottság ülésein az illegális szervkereskedelem több alkalommal is vita tárgya volt és lesz. Ezért nagyon fontos, hogy az USA-hoz és az EU-hoz hasonló határozattal lépjünk fel ez ellen a kegyetlen cselekedet ellen. Világszintű szabályozásra van szükségünk, amely szerint minden átültetett szerv eredete kétséget kizáróan bizonyítható.


A CSU tagjaként az Emberi Jogi Bizottságban világosan megmondom önöknek: nem fogunk kapitulálni az emberi jogok témában, hanem olyan sokáig fogunk harcolni az emberi jogokért világszerte, amíg az utolsó sarokban is érvényben lesznek: senkinek sincs joga elvenni mások jogait és méltóságát!


Ránk, parlamenti képviselőkre a következő érvényes: nem hagyjuk abba a tiltakozást a nemzetközi jognak a kínai kommunista vezetés által elkövetett súlyos megsértése ellen. Szeretném biztatni a németországi és nemzetközi barátainkat: Kínában is érvényesíteni fogjuk az emberek jogait, és meg fogjuk élni, hogy a kínai kommunisták elnyomása és brutalitása véget ér!


A világ tudja, hogy a kínai kommunisták nem Kína. A 21. század nem válhat a diktatúra évszázadává. Ezért felszólítjuk a kínai kormányt, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi normákat és az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezményét, amelyet az ország aláírt, hogy azonnal hagyja abba a Fálun Dáfá üldözését Kínában, engedje szabadon az összes bebörtönzött Fálun Dáfá-gyakorlót és más foglyokat, és állítsa le a szervrablást! Az Emberi Jogi Bizottság tagjaként teljes erőmmel síkra szállok ezért.


Ezen a világon senkinek sincs joga elvenni egy ember életét, hogy odaadja a másiknak. Az élethez való jog egyetemes, és meg kell védeni!”


Luise Amtsberg: a Német Szövetségi Köztársaság emberi jogi politikáért és humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosa a Szövetségi Külügyminisztériumban


null

Luise Amtsberg


„A Fálun Gong elleni brutális üldözés 1999 óta a vallásszabadság drámai állapotát mutatja meg Kínában. A Fálun Gong-gyakorlók több ezer halálos áldozatáról szóló szörnyű jelentések azt mutatják, hogy a szisztematikus, önkéntelen szervkivétel gyanúja még korántsem oszlott el. Az üldözés évfordulója alkalmából egyetértek az Európai Parlament követelésével, amely májusi határozatában teljes körű vizsgálatot követelt a kínai fél és független megfigyelők által.”


Sabine Weiss, a német Bundestag tagja (CDU): Kövessünk világosabb politikát a Kínával való kapcsolataink során


null

Sabine Weiss


„A Fálun Gong brutális üldözése immár 23 éve tart Kínában. A tények és számok nemcsak riasztóak, hanem egyenesen ijesztőek. A mai napig több mint 4.800 igazolt haláleset van, a be nem jelentett szám pedig több tízezerre tehető.


Más kisebbségeket, például az ujgurokat és a kazahokat is rendszeresen üldözik és zaklatják. Több mint egymillió üldözött embert internálnak az úgynevezett "átnevelő" táborokba, és nap mint nap szörnyű emberi jogsértéseket kell elviselniük.


Véleményem szerint sürgősen szükséges, hogy világosabb politikát folytassunk a Kínával való kapcsolataink során. [...]


Minden bizonnyal jó irányba tett lépés az Európai Parlament 2022. május 5-i állásfoglalása, amely elítéli a Kínában évek óta alkalmazott erőszakos szervkivételt. Fontos, hogy ezeket a kirívó emberiség elleni bűncselekményeket, amelyeket a kínai vezetés a világ szeme láttára követ el, nyíltan ilyeneknek nevezzék.


– Kínának tiszteletben kell tartania az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, és végre kell hajtania a már aláírt emberi jogi szerződéseket – Kínának tiszteletben kell tartania és meg kell védenie a kisebbségek minden jogát – Kínának végre le kell állítania a Fálun Gong békés meditációs mozgalom üldözését és elnyomását.


Továbbra is kiállok azokért, akik ezt saját maguk nem tudják megtenni. Olyan emberekért, akiket kirekesztenek, elnyomnak és üldöznek a hitük, a meggyőződésük vagy az identitásuk miatt.”


Dr. Marcus Optendrenk, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány pénzügyminisztere: „A legteljesebb elismerésem és hálám”


null

Dr. Marcus Optendrenk


„A Fálun Gong-gyakorlók elleni több mint két évtizedes üldözés évfordulóján szeretnénk megemlékezni az emberi jogokkal kapcsolatos megértés hiányának több ezer áldozatáról.


Szabad társadalomként, amely az emberi méltóságot, a testi épséget és a hit szabadságát az együttélés központi elemének tekinti, nem szabad eltekintenünk ezektől, hanem aktívan fel kell hívnunk a figyelmet a hibákra, és szembe kell szállnunk ezzel a megértéssel.


Az Európai Parlament cselekvése fontos első lépés, és határozottan meg vagyok győződve arról, hogy közös európai fellépésre van szükség. Nem szabad senkire ráerőltetni a világnézetünket, de mindig ki kell állnunk az alapvető alapértékeink mellett.


Az Önök munkája fontos ebben az összefüggésben, és megmutatja, mit jelent egy szabad társadalom. Nem tekintenek el ezektől, hanem aktívan szállnak síkra az emberi jogokért. Ezért a legteljesebb elismerésem és hálám.”


Prof. Dr. Shieh, Tajvan németországi képviselője: „A kínai kommunista rezsim egy vad és burjánzó vírus”


null

Prof. Dr. Shieh


A koronavírusra hivatkozva Shieh professzor úgy jellemezte a kínai kommunista rezsimet, mint egy vad és burjánzó vírust, amelynek már sok ártatlan ember esett áldozatául. „Egy szembetűnő példa erre Liu Xiaobo, a 2010-es Nobel-békedíjas. Három nappal ezelőtt volt halálának az 5. évfordulója, miután 10 évet egy kínai börtönben töltött. Ma van a 23. évfordulója annak, hogy a Kínai Kommunista Párt (KKP) diktatórikus rezsimje elkezdte a Fálun Gong üldözését.


Tajvan németországi képviselőjeként úgy gondolom, itt az ideje, hogy a szabad világnak, amelyhez Tajvan évtizedek óta tartozik, miután legyőzte a saját diktatórikus rezsimjét, össze kell fognia, hogy közösen ellenálljon a pekingi fenyegetéseknek és nyomásnak.


És ezt pontosan úgy, ahogy a Covid-vírus ellen is közös harcot vívunk, amelynek még nem látszik a vége.


Visszatekintve, a szabad világnak úgy kellett volna értelmeznie a KKP 23 évvel ezelőtti első csapását a Fálun Dáfá ellen, mint felhívást az egységre egy ilyen kegyetlen, brutális rendszer ellen. Mert a vallásszabadság és a gyülekezési szabadság egyaránt alapvető jog, és mindenkit megillet, függetlenül attól, hogy hol és hogyan él.


Bármely rezsim, amely lábbal tiporja ezeket az alapvető jogokat, nem teheti ezt következmények nélkül, és el kell ítélni és felelősségre kell vonni. Ez a kijelentés éppúgy vonatkozik a kínai kommunista rezsim tibetiek, ujgurok és hongkongiak elleni atrocitásaira is.


Hölgyeim és uraim, ma olyan sok ember gyűlt itt össze, nemcsak azért, hogy kifejezzék szolidaritásukat az üldözött Fálun Dáfá-gyakorlók iránt a KKP általi elnyomással szemben, hanem azért is, hogy felhívják az egész szabad világot, hogy kidolgozzanak együtt egy »védőoltást« ennek a vírusként ható, gonosz KKP-nak a megállítására.


»Egységesen állva maradunk, megosztva elbukunk!« Tajvan veletek, mindnyájatokkal áll vagy bukik. Sok sikert és szerencsét kívánok Önöknek és nekünk e két járvány elleni küzdelemben, amely sajnos nem ismer határokat.”

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Deutsche Politiker unterstützen Falun Dafa – mit diesen Grußworten zum 23. Jahrestag der Verfolgung

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo