A brit képviselők egyértelmű üzenete Kínának: „Nem fogjuk tétlenül nézni”

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(de.minghui.org) Az Egyesült Királyság parlamentjének hét tagja levelet küldött, amelyben támogatja a Fálun Dáfá-gyakorlók elkötelezettségét az üldözés megszüntetése mellett. Az alkalom 2023. július 20-a volt – a Kínai Kommunista Párt (KKP) általi üldözés 24. évfordulója. 2023. július 15-én a gyakorlók békés tiltakozó felvonulást tartottak London belvárosában, hogy felhívják a figyelmet a KKP bűneire, az élő emberekből való erőszakos szerveltávolításra.

null

Hét parlamenti képviselő levelet küldött, amelyben támogatta a Fálun Dáfá-gyakorlók elkötelezettségét az üldözés megszüntetése mellett. Felső sor, balról jobbra: Ian Murray, Patrick Grady, Tommy Sheppard parlamenti képviselők. Alsó sor, balról jobbra: Layla Moran, Rupa Huq, Anne McLaughlin SNP, Paul Bristow parlamenti képviselők


Nem fogjuk eltűrni az emberi jogok ilyen súlyos megsértését

null

Ian Murray parlamenti képviselő


Ian Murray parlamenti képviselő a következőket írta: „Továbbra is mélyen aggaszt, hogy Kínában az embereket a vallásuk vagy a hitük miatt üldözik, legyenek azok ujgur muszlimok Hszincsiangban, keresztények, buddhisták vagy Fálun Gong-követők. A hit vagy meggyőződés gyakorlásának, megváltoztatásának vagy terjesztésének a szabadsága megkülönböztetés vagy erőszakos ellenállás nélkül olyan emberi jog, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell.


Tisztában vagyok azokkal a riasztó állításokkal, amelyekről már több éve beszámoltak az emberi szervek Kínában történő kivételével kapcsolatban. Azzal is tisztában vagyok, hogy a kisebbségek és vallási csoportok, köztük a Fálun Gong-gyakorlók is célpontok lehetnek.


2014 végén a kínai hatóságok bejelentették, hogy az ország felhagy a kivégzett foglyok szerveinek a kivételével. Ennek az intézkedésnek a végrehajtása fontos lépés lett volna. Tudomásom szerint azonban a közelmúltban érkezett jelentések szerint ez a gyakorlat folytatódik, amit a Nemzetközi Koalíció a Transzplantációs Visszaélések Megszüntetéséért Kínában (ETAC) által kezdeményezett Kína Törvényszék ítélete is megerősített.


A Kína Törvényszék megállapította, hogy a szerveket évek óta jelentős mértékben erőszakkal távolítják el Kína-szerte, és ennek legfőbb áldozatai a Fálun Gong-gyakorlók és az ujgurok.”


Levele így folytatódik: „Úgy vélem, hogy az Egyesült Királyság kormányának további kérdéseket kell feltennie a kínai hatóságoknak ebben az ügyben, és biztosítania kell, hogy kivizsgáljanak minden új bizonyítékot, amelyet bemutatnak. Úgy vélem továbbá, hogy az Egyesült Királyság kormányának sürgetnie kellene az Egészségügyi Világszervezetet, hogy egyértelmű választ adjon a Kína Törvényszék megállapításaira, és megfelelő független értékelést készítsen.”


Hangsúlyozta: „Továbbra is sürgetni fogom az Egyesült Királyság kormányát, hogy egyértelmű üzenetet küldjön arról, hogy nem fogjuk tétlenül nézni és eltűrni az ilyen tömeges emberi jogi visszaéléseket.”


A Fálun Dáfá-gyakorlók oldalán állok

null

Patrick Grady parlamenti képviselő


Patrick Grady parlamenti képviselő üzenetében kijelentette: „Biztosítom Önöket, hogy teljes mértékben szolidáris vagyok a Fálun Dáfával és a Fálun Dáfát-gyakorlókkal Kínában és világszerte, valamint mindazokkal, akiket a Kínai Kommunista Párt üldöz és elnyom. A kínai kormányt felelősségre kell vonni az emberi jogok megsértéséért, beleértve a vallás- és hitszabadság megsértését is. A világ kormányainak, beleértve az Egyesült Királyság kormányát is, kötelességük, hogy felszólaljanak és intézkedéseket hozzanak, ahol csak tudnak.”

null

Tommy Sheppard parlamenti képviselő


Tommy Sheppard parlamenti képviselő levelében kijelentette: „Minden olyan helyzetet el kell ítélni, amely a kisebbségek aktív diszkriminációját eredményezi bármely kormány részéről, és a kínai kormány nemcsak szörnyű diszkriminációért, hanem számos kisebbséggel szembeni kulturális népirtásért is felelős saját határain belül.”


Majd így folytatta: „Aggasztó tendencia figyelhető meg a kínai bel- és külpolitikában az emberi jogok általános megsértésével kapcsolatban, beleértve a Tibetben és a Fálun Dáfá-gyakorlók ellen elkövetett történelmi emberi jogi jogsértéseket is. A Fálun Dáfá-gyakorlókat sajnálatos módon üldözi a kínai kormány, amely az 1990-es évek óta próbálja kiirtani e spirituális tan követőit.


Minden embernek joga van a véleménynyilvánítás és a vallás szabadságához, és Kínának ezt tiszteletben kell tartania. Biztosak lehetnek benne, hogy továbbra is ki fogok állni az emberi jogok tiszteletben tartása mellett mindenhol, és hogy minden olyan kormányt, amely jóváhagyja vagy engedélyezi az állampolgárai (vagy mások) elleni jogsértéseket, felelősségre kell vonni, és szembe kell néznie a nemzetközi közösség válaszával.”

null

Layla Moran parlamenti képviselő


Layla Moran parlamenti képviselő asszony üzenetében kijelentette: „Biztosíthatom Önöket, hogy ez a kérdés nagyon fontos számomra. A konzervatív kormánynak égető szüksége van egy jól átgondolt stratégiai megközelítésre az Egyesült Királyság és Kína kapcsolataiban, amely fenntartja az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot.


Az emberi jogok és a jogállamiság a Liberális Demokraták középpontjában állnak. Ezek a mi alapvető értékeink. A Liberális Demokraták továbbra is felszólítják a kormányt, hogy használja fel az Egyesült Királyság befolyását és külpolitikáját ezen értékek előmozdítására és védelmére.”

null

Rupa Huq parlamenti képviselő


Rupa Huq képviselő asszony üzenetében elmondta: „Örülök, hogy a tavaly elfogadott egészségügyi és gondozási törvényjavaslat olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy a szervátültetésre szánt szervekkel való kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos korlátozások és bűncselekmények mostantól az Egyesült Királyságon kívüli cselekményekre is vonatkoznak.


Továbbra is sürgetni fogom az Egyesült Királyság kormányát, hogy egyértelmű üzenetet küldjön arról, hogy nem fogjuk tétlenül nézni és eltűrni az ilyen súlyos emberi jogi visszaéléseket.”

null

Anne McLaughlin SNP parlamenti képviselő asszony


Anne McLaughlin parlamenti képviselő asszony (Skót Nemzeti Párt) üzenetében kijelentette: „Teljes mértékben elismerem a vallás, a hit és a véleménynyilvánítás szabadságának alapvető fontosságát az emberi jogok normaként való előmozdításáért a világ társadalmaiban. A vallásszabadság védelmére és a vallási kisebbségek üldözésének a megakadályozására irányuló nemzetközi erőfeszítésekben nem szabad lankadni.”

null

Paul Bristow parlamenti képviselő


Paul Bristow parlamenti képviselő üzenetében a következőket mondta: „A hit vagy meggyőződés megkülönböztetés és erőszakos ellenállás nélküli gyakorlása, megváltoztatása vagy terjesztése olyan emberi jog, amellyel minden embernek rendelkeznie kell.


Az Egyesült Királyságot továbbra is mély aggodalommal tölti el a Fálun Dáfá-gyakorlók és más csoportok folyamatos üldözése Kínában. A tapasztalataikról szóló beszámolók hihetetlenül megrázóak, és a velük való bánásmód az egyik oka annak, hogy Kína egyike annak a 31 országnak, amelyet Nagy-Britanniának prioritásként kell kezelnie az emberi jogok területén.”


Majd így folytatta: „Ahogy az a kiemelt státuszához illik, az Egyesült Királyság kormánya rendszeresen felveti az emberi jogi kérdéseket, például a vallási és etnikai kisebbségekkel való bánásmódot, közvetlenül a kínai hatóságoknak és többoldalú fórumokon, beleértve az EBESZ-t, az Európa Tanácsot, a Nemzetközi Szövetséget a vallásszabadságért vagy a hit szabadságáért. Ez történt az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához intézett nyilatkozatban és az akkori külügyminiszter 2022 márciusában az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához intézett személyes beszédében is.”


Azt írta: „A Külügyi, Nemzetközösségi és Fejlesztési Hivatalok miniszterei gondosan megvizsgálták a Nemzetközi Koalíció a Transzplantációs Visszaélések Megszüntetéséért Kínában (ETAC) által kezdeményezett Kína Törvényszék jelentését. Az Egyesült Királyság álláspontja továbbra is az, hogy a szisztematikus, államilag támogatott erőszakos szervkivétel az emberi jogok súlyos megsértésének minősülne, ha bebizonyosodna. Tisztviselők vettek részt a koalíció által szervezett nyilvános meghallgatásokon és a végső ülésen, amelyen az előzetes megállapításokat bejelentették. A jelentés, úgy tudom, egyike a számos információforrásnak, amelyet az Egyesült Királyság figyelembe vesz a kérdés mérlegelése során.”


Azzal zárta: „Biztosak lehetnek benne, hogy fel fogom vetni az aggodalmaikat a külügyminiszternek.”

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Angol változat: UK: Members of Parliament Condemn the Persecution of Falun Dafa

Forrás: Klare Botschaft der britischen Parlamentarier an China: „Wir sehen nicht tatenlos zu“

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo