Visszaemlékezés - az üldözés korai napjai

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(en.minghui.org) 1998-ban ismertem meg a Fálun Gongot, amikor még csak 15 éves voltam, és a középiskolába jártam. Mindig az édesanyámmal együtt jártam a csoportos Fá-tanulásra.


Abban az időben sokan jártak csoportos Fá-tanulásra. Minden nap 20-30 ember volt egy-egy csoportban. Néha a 100-at is meghaladta a számuk. Általános gyakorlat volt, hogy minden nap 2 órán keresztül, este 6-tól 8-ig tanulmányoztuk a Fát. Olvastuk a Zhuán Fálunt, majd megosztottuk egymással a tapasztalatainkat, mind esőben, mind napsütésben. Reggel elmentünk a gyakorlóhelyre, hogy együtt végezzük az öt gyakorlatot. Az asszisztens reggelente hozott egy magnót, és azok, akik korábban mentek oda, kitakarították a helyszínt. Ezután elvégeztük a gyakorlatokat, és a sokéves gyakorlók kijavították az újak mozdulatait. Abban az időben mindenféle ember jött a gyakorlóhelyre, férfiak és nők, idősek és fiatalok. A mi csoportunkban négy általános iskolás is volt.


1999 újév napján a Changchun Fálun Dáfá Általános Asszisztensközpont a Geológiai Palota téren (ma Kulturális tér) szervezte meg a reggeli gyakorlatokat, és több mint tízezer ember vett részt rajta. Az évnek abban az időszakában rendkívül hideg volt Északkelet-Kínában. A gyakorlók mind felsorakoztak, és a tér megtelt. Még a Jiefang út mindkét oldala is, egészen a tér déli oldaláig tele volt emberekkel.


Még mindig emlékszem egy csangcsuni tévéállomásra, amely tudósított az eseményről, jelezve, hogy a Fálun Dáfá milyen széles körben terjedt el Changchunban. Néhány gyakorló arról beszélt a riporternek, hogy a Fálun Gong gyakorlásának eredményeként javult a szívük minősége. A riportert egyértelműen lenyűgözte a gyakorlók nyugodt, békés és kedves arckifejezése. Az interjúalanyok között volt katona, professzor, PhD-hallgató és sok más gyakorló, aki a Fálun Dáfá jótékony hatásaiból részesült.


Még most is őrzöm a csoportos Fá-tanulásunk és a Fá akkori terjedésének az emlékét. Azok a felejthetetlen napok mélyen a szívemben gyökereznek. Nemcsak átsegítettek az utána következő nehéz napokon, hanem életem legkedvesebb emlékeit is megőrizték bennem.


1999. július 20-án a Changchuni Tartományi Pártbizottsághoz mentem fellebbezni

1999. április 25. után a helyzet napról napra súlyosbodott. 1999. július 21-én reggel megtudtuk, hogy a Tartományi Párt elhitte a Dáfát rágalmazó valótlan híreket, ezért felkészültünk arra, hogy elmegyünk a Tartományi Pártbizottsághoz, hogy tisztázzuk az igazságot. Több gyakorló buszon utazott a Kínai Kommunista Párt (KKP) épületéhez. Amikor odaértünk, azt tapasztaltuk, hogy már rengeteg gyakorló volt ott, férfiak és nők, idősek és fiatalok. Az emberek még a KKP épületének az oldalain is felsorakoztak. Mi az út bal oldalán álltunk, és megtudtuk, hogy néhány gyakorló már bement az épületbe, hogy tisztázza a Fálun Dáfával kapcsolatos tényeket.


Abban az időben a petíciónk nagyon egyszerű volt. Csak a tényeket akartuk tisztázni, és arra kértük a kormányt, hogy ne higgyen a Fálun Gongról szóló valótlan híreknek, és reméltük, hogy nyugodt környezetben tanulmányozhatjuk a Fát. Senki sem gondolta volna, hogy Jiang Zemin már gyakorlatba is ültette a Fálun Gong elnyomására irányuló tervét. Hosszú ideig vártunk a kormányépület előtt, de nem érkezett hír a bent lévő gyakorlókról. Később sok buszt láttunk megállni és civil ruhás rendőrök nagy csoportjait, akik a gyakorlókat a buszokra tolták vagy rángatták. A viselkedésük durva és ésszerűtlen volt, és rugdosták a gyakorlókat. Sok gyakorlót berángattak a buszba. A KKP tartományi központja mellett álló gyakorlókat busszal nagyon távoli helyekre vitték.


Sok más gyakorlót és engem egy Changchun külvárosában lévő rendőrakadémiára vittek. Amikor leszálltam a buszról, ott már sok gyakorló ült sorokban az udvaron. Valószínűleg több százan lehettek, talán még többen is. Miután leszálltak a buszról, a gyakorlók mindannyian sorokban ültek. Júliusban Changchunban nagyon meleg volt, és mindenki érezte az égető hőséget. A földön ülő gyakorlók azonban mind nyugodtak és lazák maradtak. Együtt mondták fel a Zhuán Fálunt. Néhány gyakorló elment, hogy tisztázza a tényeket azok vezetőinek, akik minket őriztek. Sokáig nem tértek vissza. Aztán a fegyveres rendőröket hívták, hogy őrizzenek minket. Az udvaron kívül civil ruhás rendőrök is voltak.


A gyakorlók közül néhányan korán elmentek otthonról, így egész nap nem ettek semmit. Este néhány gyakorló elment a környező boltokba, hogy ivóvizet és kenyeret vegyen, amit szétosztottak a gyakorlók között. Bár néhány gyakorló éhes volt, mégis továbbadták az ételt másoknak, mivel nem volt elég mindenkinek. Este 10 óráig maradtunk ott, és úgy gondoltuk, hogy nem szabad csak passzívan várni. Ezért azok, akik ismerték a városba vezető utat, a sötétben visszavezettek minket a városba. Normális esetben, miután egész nap a földön ültünk a tűző nap alatt, és sokunknak nem volt mit ennie, nagyon fáradtnak kellett volna lennünk, és képtelenek lettünk volna hazamenni. Arra az éjszakára visszaemlékezve a gyakorlóknak eszébe jutott, hogy mindannyian jókedvűnek és kipihentnek érezték magukat. Nem éreztük magunkat fáradtnak, hanem valóban kellemesen éreztük magunkat az esti szellőben.


Több mint két órát gyalogoltunk a sötétben, hogy visszaérjünk Changchunba, és amikor elértük a tartományi KKP központját, már éjfél volt. A velem tartott gyakorlók úgy döntöttek, hogy visszamennek, és miután kipihentük magunkat, másnap visszamentünk oda. Másnap reggelig még sok gyakorló maradt a KKP főhadiszállása előtt.


Másnap reggel, július 22-én, még hajnal előtt megérkeztünk a tartományi KKP főhadiszállásához. Két fiatal gyakorló, aki velünk tartott, általános iskolás volt. Amikor odaértünk, láttuk, hogy a megye más részeiből is sok gyakorló jött. Úgy döntöttünk, hogy a kormány épülete előtt várakozunk. A gyakorlók folyamatosan jöttek. Napközben már tengernyi ember volt a tartományi pártbizottság körül. Sok gyakorló jött a megye más részeiből is. Mindannyian a járdán álltunk, de hagytunk helyet a gyalogosoknak, és a forgalmat sem akadályoztuk. Aztán a rendőrök és a fegyveres rendőrök felsorakoztak. Aznap sokkal több rendőr volt, mint bármelyik átlagos napon. A civil ruhás rendőrök ide-oda járkáltak az utcákon, és walkie-talkie-k segítségével adtak utasításokat. A légkör nagyon feszült volt. Reggel 8-9 óra körül a rendőrség elkezdett minket a buszokba terelni. Mi azonban az előző napi tapasztalatokra való tekintettel nem voltunk hajlandóak beszállni a buszokba. Szilárdan álltunk, kéz a kézben. Amikor a rendőrök rájöttek, hogy nem mozdulunk, rángattak és rugdostak minket, hogy megpróbáljanak a buszba kényszeríteni.


A Nanling Sport Stadionba vittek minket. Ott láttam, hogy az egész stadion, amely Changchun legnagyobb stadionja, tele volt a földön ülő emberekkel. Nem tudtam pontosan, hogy hány gyakorló volt ott. Csakúgy, mint előző nap, a gyakorlók nyugodtan ültek a földön, nem vitatkoztak, nem ordibáltak vagy kiabáltak. Sok gyakorlót láttam, akivel már előző nap is találkoztam.


Délután a rendőrség elvitt minket egy általános iskolába a Nép tere közelében. Egy osztályteremben egy középkorú férfi fogadott minket, aki úgy nézett ki, mint egy vezető. Feltett nekünk néhány kérdést, hogy képmutatóan csillapítsa az érzelmeinket. Még azelőtt távozott, hogy a gyakorlók befejezték volna a válaszaikat. Ezután a gyakorlók visszamentek a gyakorlótérre, és elkezdett cseperegni az eső.


1999. július 20-a után a környezet Kínában teljesen megváltozott. A KKP elkezdte brutálisan üldözni a gyakorlókat, Fálun Dáfá-könyveket égetett el, és több tízezrünket vett őrizetbe. Néhányan közülük meghaltak a kínzások következtében, és néhányuknak még életükben kivették a szerveiket.


Azonban az embertelen kínzások egyike sem volt képes visszatartani a gyakorlókat attól, hogy erősen higgyenek a Dáfában, vagy megakadályozzák őket abban, hogy megismertessék a Fálun Dáfát az egész világgal. Jelenleg a Fálun Dáfá 114 országban és régióban virágzik. A Fálun Gong és alapítója számos díjat kapott a világ minden országából. Az igaz hitnek ez a szégyentelen üldözése minden bizonnyal hamarosan véget ér. Amikor a történelem lapoz egyet, a világ népei látni fogják a Dáfá nagyságát, és örökké emlékezni fognak arra a nagyszerű pillanatra, amikor a Fá elterjedt ebben a világban.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Witnessing the Spread of Falun Dafa in Changchun and the Early Days of the Persecution

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo