The Daily Signal: „Teljes mértékben elfogadhatatlan és elítélendő” – miként esnek a gyermekek áldozatul Kínában a vallási üldözésnek

(de.Minghui.org) Mike Pompeo volt amerikai külügyminiszter egy december 7-i nyilatkozatában Kínát és számos más nemzetet "különös aggodalomra okot adó országként" azonosított az 1998-as nemzetközi vallásszabadságról szóló törvény (módosított) alapján. Ennek az az oka, hogy ezek az országok elkövették vagy elviselték „a vallásszabadság rendszeres, állandó és nyilvánvaló megsértését”.


"A vallásszabadság elidegeníthetetlen jog, és olyan alap, amelyre a szabad társadalmak épülnek és virágoznak" - áll a közleményben. "Az Egyesült Államok továbbra is fáradhatatlanul dolgozik annak érdekében, hogy megszüntesse a vallási indíttatású visszaéléseket és üldözéseket szerte a világon, és segítsen biztosítani, hogy mindenkinek, bárhol, bármikor, joga legyen lelkiismerete szerint élni."


A Kínai Kommunista Párt (KKP) vallási üldöztetései a legsúlyosabbak közé tartoznak - írja a The Daily Signal december 15-én "Miként fosztja meg a Kínai Kommunista Párt a gyermekeket vallási hitüktől?" címmel.


A kegyetlenségek közé tartozik "az ujgurok internálása a Xinjiang-i koncentrációs táborokba, a szervrablások a Fálun Gong-gyakorlóktól [1], valamint letartóztatásuk és őrizetbe vételük a gyakorlatok végzése miatt, az egyházi épületek és szimbólumok lerombolása, valamint azoknak az embereknek a letartóztatása és megfélemlítése, akik privát Bibliaolvasáson vesznek részt”- így írják le a helyzetet a szerzők: Sydney Kochan és Ann Buwalda. " Azonban a gyermeküldözés kevésbé ismert Kínában."


Elkülönítve a szülőktől és a vallási tevékenység tiltása

A tragédiák egy részét a jubileumi kampány, valamint az egyesületek és egyének koordinációja a lelkiismereti szabadságért mutatta be nemrégiben az ENSZ Közgyűlésének harmadik bizottságának ülésén tartott rendezvényen.


"Az esemény feltárta azt a tényt, hogy a Kínai Kommunista Párt teljes mértékben nem tett eleget a Gyermekjogi Egyezményből eredő szerződéses kötelezettségeinek, amelyet aláírt" - közölte a Daisy Signal . "Miközben egész kínai vallási közösségeket üldöznek vallási és szellemi meggyőződésük miatt, a gyerekek tízszeres szenvedést viselnek el."


Folytatta: „A kormány szétválasztotta a gyermekeket a szüleiktől, és azzal fenyegetőzött, hogy megveri a gyermekeket, ha a szülők nem adják fel hitüket. A kormányzati szervek még az örökbefogadott gyermekek szüleit is megfenyegették azzal, hogy erőszakkal elviszik ezeket a gyermekeket, visszaadják őket eredeti családjuknak, vagy újra örökbefogadásra bocsátják őket, ha a család nem adja fel a hitét.”


A kínai vallási ügyekről szóló, 2018-ban felülvizsgált szabályozás következményeként “a helyi hatóságok úgy értelmezték a rendeletet, hogy az minden gyermek számára megtiltja a templomokba és más istentiszteleti helyekre járást, valamint megtiltja a gyermekek részvételét vallási tevékenységekben, mint vallásos nyári táborok, vallási órák, vagy például vasárnapi iskola".


Káros, hosszan tartó hatás a gyermekekre

Amikor a szülőket váratlanul letartóztatják, és börtönbe vetik hitük és egyházi hűségük miatt, ezek a gyerekek rendkívül szenvednek a szüleik hiányától, és az ezzel járó instabil családi helyzettől.


Ezzel a KKP megsérti a kötelezettségét az Egyesült Nemzetek Szervezetével szemben, az Emberi Jogi Tanácsnak a “gyermekek érdekeit az első helyen kezelni" tárgyú célkitűzése kapcsán. Valójában ezeknek a kormányzati politikáknak éppen ellenkező hatása volt - nem veszik figyelembe a gyermekek elsődleges érdekeit.


A Daily Signal cikke idézte az ENSZ főtitkár különmegbízottjának a gyermekek elleni erőszakról szóló éves jelentését, amely megerősíti, hogy az erőszak és a szabadság megfosztása bizonyíthatóan összefügg egymással, és a gyermekek vagy szüleik szabadságának megvonása "negatív és maradandó hatással van" a gyermekek további életére.


"Ami a vallási kisebbségekből származó gyermekek összejöveteleire vonatkozó állami razziákat még aggasztóbbá teszi, az az, hogy a letartóztatások önkényesek, a nemzetközi jog szerint semmilyen bűncselekményen nem alapultak" - áll a jelentésben.


Példaként említhetjük egy Fálun Gong gyakorlójának 18 éves lányát, aki arról beszélt, hogy gyermekkorában milyen kevés időt tudott eltölteni a családjával, mert az apja sokáig börtönben volt. „Apámat a hite miatt zárták börtönbe. A kórházban halt meg, örökre elhagyott bennünket. Apámat csak kétszer láttam – először hétéves koromban, amikor a börtönben találkoztunk. Nagyon sovány volt, de örült, hogy láthatott, és meg akart ölelni. Annak ellenére, hogy tudtam, hogy ő az apám, idegen volt számomra. Örökké bánni fogom, hogy soha nem öleltem meg” - mondta.


Diszkrimináció és helytelen bánásmód az iskolákban

Ezeknek a gyerekeknek a hitük és családjuk üldözése kiterjedt az iskolákra is.

„Az egykori keresztény gyermekek Kínában, álnevek védelme alatt beszélnek tapasztalataikról, emlékezve arra, hogy az iskolában azt tanították nekik, hogy a vallás tilos. Szüleik letartóztatása miatt bántalmazták őket, kizárták őket az iskolán kívüli tevékenységekből, megbüntették őket az iskolán kívüli egyházi és vallási tevékenységekben való részvételért. Kényszerítették őket vallásellenes és ateizmus-ellenes szlogenek kiabálására, és a hitükről lemondó dokumentumok aláírására”- áll a Daily Signal cikkében.


2018 szeptemberében a kínai Oktatási Minisztérium arra kényszerítette a diákokat, hogy vallásellenes vizsgát tegyenek az érettségi letétele érdekében. "A Shangqui Műszaki Intézet adminisztrációja kiutasítással fenyegette a hallgatókat, ha vallási szemléleteik voltak" - számolnak be a szerzők. "A keresztény lakosságáról ismert Zhejiang tartományban két iskola több mint 300 gyermeket utasított, hogy írjanak alá egy nyomtatványt, amelyben kijelentik, hogy nem gyakorolják a vallást, és „szégyellik” hitüket.


A cikk idézte Emilie Kao-t, az Örökség Alapítvány Vallási és Civil Társadalmi Központjának (DeVos) igazgatóját, aki rámutatott, hogy ez az intézkedés egyértelműen megsértette a nemzetközi jogot. "A nemzetközi jog garantálja a gyermekek számára a szabadságot az igazság keresésére és a lelkiismeretük szerint való életre" - mondta az október 5-i jubileumi kampány rendezvényén, amelynek neve " Kína megtiltja a hitet minden gyermek számára".


A bebörtönzött Fálun Gong-gyakorlók gyermekei számára az iskola a diszkrimináció helyszíne. "A Fálun Gong barátai több olyan történetet is elmeséltek, amelyek olyan gyermekekről szóltak, akik a KKP 1999-es erőszakos fellépése folyamán nőttek fel. Egy Yisha nevű lány visszaemlékezett arra, hogy egy osztálytársnője azt mondta neki, hogy anyját le kell tartóztatni a Fálun Gong gyakorlása miatt ”- áll a cikkben.


Néhány esemény traumatikus volt. „Vivian-t egy éjjel, mikor a bentlakásos iskolájában aludt, az osztálytársak hirtelen felébresztették. Megverték és azt mondták, hogy őrült, mert büszkén gyakorolja a Fálun Gongot. Megkísérelték rávenni, hogy kövessen el öngyilkosságot, úgy, hogy ugorjon ki a hálószoba ablakán” – mesélik a szerzők.


A tanárokat és az iskola ügyintézőit is belevonták. „Egy másik lány, Danshan visszaemlékezett arra, hogy egy tanár megtévesztette, hogy aláírja a Fálun Gong lemondásáról szóló nyilatkozatot. Elhitették vele, hogy ez egy jótékonysági rendezvényen való részvételre szól."


A KKP közben elpusztította a hagyományos és etnikai kultúrát. "[A KKP tisztviselői] lényegében megsemmisítették a tibeti buddhista gyermekek és serdülők vallási és nyelvi identitását azzal, hogy betiltották a buddhista tananyagokat és a tibeti nyelv tanítását az iskolákban". "Az ujgurokhoz hasonlóan, a tibeti buddhistákat is szélsőségesnek és szeparatistának tekintik, és a Kínai Kommunista Párt megkezdte a harcot a hagyományos kultúra gyökereinél - a tartomány általános iskoláiban."


„Az élet szinte minden területén a kínai gyermekek vallási és szellemi hátterét a Kínai Kommunista Párt visszaélésszerűen használja fel az üldöztetés, a családi szétválasztás, az indoktrináció [politikai célnak alárendelt, befolyásolt tanítás] és a diszkrimináció igazolásának eszközeként "- foglalja össze a cikk. "Az a tény, hogy 2020-ban Kínában több ezer gyermeknek titkolnia kell a hitét a megtorlástól való félelem miatt, teljesen ésszerűtlen és elítélendő, és azt mutatja, hogy a KKP nyilvánvalóan nem tartja tiszteletben a gyermekek elidegeníthetetlen jogait és a szabadsághoz való jogát."[1] A Fálun Dáfá, más néven Fálun Gong, egy buddhista önművelési módszer. Li Hongzhi mester 1992-ben hozta nyilvánosságra Kínában, ami gyorsan elterjedt. Sokan képesek voltak javítani erkölcsükön és egészségükön azáltal, hogy e gyakorlat tanításaihoz - az őszinteség, jószívűség és türelem alapelveihez - igazodtak. A művelési út gyakorlóit 1999. július 20-a óta az akkori KKP-vezető Jiang Zemin parancsára üldözik Kínában. Ő a legfőbb felelőse a Fálun Dáfá-gyakorlók ellen elkövetett emberiesség elleni bűncselekményeknek.


Forrás: The Daily Signal: „Absolut unzumutbar und verachtenswert“ – wie Kinder in China Opfer religiöser Verfolgung sind