Kublaj kán: a mongol birodalom bölcs nagykánja, aki megalapította a Yuan-dinasztiát

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Kublaj kán: a bölcs kán és a Yuan-dinasztia megalapítója Kínában (Yeuan Fang)

 

Kublaj kán (1215–1294) a mongol birodalom Setsen kánja (a bölcs kán), akinek a területe Ázsiától Kelet-Európáig terjedt. Ő volt Dzsingisz kán unokája, aki egyesítette Kínát és véget vetett a nyugati Song-dinasztia uralmának. Megalapította a Yuan-dinasztiát Kínában és ő lett az új dinasztia első császára.

 

Mikor Mongke a mongol birodalom nagy kánjává vált, eldöntötte, hogy folytatja a mongol birodalom terjeszkedését. Kublajt, az öccsét bízta meg a hódító és uralkodói feladatra Kínában.

 

Ellentétben sok mongol vezérrel, akik csak azt tudták, hogyan kell lovon harcolni, Kublajt lenyűgözte a kínai kultúra és tudta, hogy szükséges egy csoport megbízható kínai konfuciánus tanácsadó körülötte, hogy uralhassa a földet. Sok kínai tudóst hívatott magához és összebarátkozott velük. Megbízta őket a kínai közszolgálattal, hogy kormányozzanak Kína központi síkságán.

 

Kublaj uralkodása széleskörű népszerűségnek örvendett Kínában. Azonban a mongol konzervatívok elégedetlenek voltak a kínai kultúra felé való hajlása miatt. A bátyjának, Mongke-nak, a mongol kánnak azt mondták, hogy Kublaj megnyerte a Han emberek szívét, és elrejti az összes vagyont a saját központjában, és ez fenyegetést jelenthet a mongol birodalom számára.

 

Egyik nap Kublajnak azt mondták, hogy a bátyja egy nyomozót küldött a központi síkságra, hogy vizsgálódjon néhány tisztviselőjénél, és több mint egyszáz olyan állítást soroltak fel, amelyek a halálbüntetés lehetőségét hordozták magukban. Kublaj kán nagyon meglepődött és ideges lett a bátyja tette miatt. Aggódott, hogy a hivatalnokok a vizsgálat alatt áldozatai lehetnek a politikai küzdelemnek. Mivel ők voltak, akik a legmegbízhatóbbak voltak számára, ezért őket bízta meg, hogy uralkodjanak a földjén. Tudta, hogy a kánt, aki mindig megbízott benne, a politikai riválisok vezették félre, akik cselszövést hajtottak végre ellene.

 

A Han kínai tanácsadók közül az egyik azt javasolta: „A kán a bátyád, és a császár is. Hatalma van feletted, az öccse felett, és a beosztottja felett is. Kérlek, ne tarts haragot. Ha javasolhatom, fontolóra kellene venned, hogy visszaküldöd a családodat, hogy együtt éljenek a kán háztartásában a mongol fővárosban – ezen a módon a hűséged egyértelműen látszani fog a nagykán számára, és nem fog többé gyanakodni.”

 

Kublaj megfogadta a tanácsot, és azonnal visszaküldte a feleségét és a gyermekeit a fővárosba. Később ő is visszament a fővárosba, hogy személyesen találkozzon a bátyjával. Ennek eredményeként bátyja bizalma helyreállt, és a két fivér együttműködött, mint korábban.

 

Minél hosszabban uralkodott Kublaj Észak-Kínában, annál világosabb lett a kulturális különbség a nomád élet és a letelepedett mezőgazdasági élet között Kínában. A mongol élet jellegét a birkózás, íjászat, lovaglás, báránypörkölés és a kihasználás határozta meg, míg a kínai életet a kitűnő selymek, költészet, festmények, elegáns csemegék, adózás és a kereskedés.

 

Hogy gyors terjeszkedéssel megszilárdítsa az uralkodását mélyen Kínában, nagyon jól megértette annak a fontosságát, hogy elnézést mutasson a meghódított nép felé. Ezért utasította a hadseregét, hogy ne mészárolja le a népességet, miután egy várost bevettek.

 

Erre sok mongol arisztokrata a mongol nomád világ elleni kihívó tettként tekintett, ahol a mészárlás egy norma volt más országok vagy kultúrák ellen. Mindazonáltal széleskörűen üdvözölte az újonnan meghódított népesség Kínában. 1260. május 5-én Kublaj lett a kán Mongke után, aki 1259-ben meghalt. 1271-ben megalapította a Da Yuan-dinasztiáját (azaz a Nagy Eredeti dinasztiát). Legyőzte a déli Songot, és 1279-ben egységesítette egész Kínát, és a központtól távol eső királyságokat Kína körül alárendeltté alakította.

 

A Yuan birodalom egy olyan ország volt, amely nyitott a világutazók felé. Marco Polo abban az időben jött Kínába, és Kublaj kán egy fontos posztot adott neki: elküldte őt, hogy látogasson meg sok helyet a birodalmában. Marco Polo összehasonlítva az európai vagy a nyugat-ázsiai országokkal, ahol járt, el volt ragadtatva Kína végtelenségétől és jólététől. Úgy írta le Kublaj kánt, mint „a leghatalmasabb, a világon soha nem látott néppel, földdel és árukkal.”

 

Kublaj kán uralkodásának rövid időszaka alatt a Yuan-dinasztia egységet, gazdasági jólétet és a társadalmi stabilitást élvezett. Azonban az életét végig családi viszály zavarta, vagy polgárháború a rivális mongol puszták fejedelmeivel: sok mongol arisztokrata család ellenállt Kulbaj kán ötletének, hogy átvegyék a Han kínai kultúrát. Ezen kívül a hadserege Japán meghódításánál megsemmisült egy viharban. Élete végén betegségektől és fájdalomtól szenvedett. Szeretett felesége és fia halála súlyosbította a betegségét. Kr. u. 1294-ben Kublaj kán, a mindenható uralkodó 80 éves korában elhunyt.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo