Hua MuLan, a bátor női harcos

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Hua Mulan az ősi Kína egyik legendás személyisége, aki az Északi és Déli dinasztiák idején született. Történetét eredetileg egy népdal örökítette meg a dinasztiák alatt, nem rögzítették a történészek a hivatalos kínai történelemben. Ez a népdal, „Mulan balladája” lehetővé tette, hogy hősies története több ezer éven át fennmaradjon.

Hua MuLan, a bátor női harcos (SM Yang)

„Mulan balladája” nagyon világos és szabatos módon meséli el Mulan legendás történetét. A történet szerint, amikor Mulan öregedő édesapja behívót kapott, hogy harcoljon a háborúban, Mulan úgy döntött, hogy ő csatlakozik a sereghez az apja helyett. Az ősi Kínában a hadsereg csak férfiakból állt, így Mulan férfinak álcázta magát, és így harcolt a csatamezőn. Sok éven át elviselte a katonai életet anélkül, hogy fény derült volna valódi nemére.


Bátran harcolt számos csatában és sok katonai díjat szerzett. Mikor letelt a katonai szolgálata, a császár jutalomként magas rangú állást kínált neki az udvarban. Azonban ő lemondott minden jutalomról és helyette azt kérte, hogy engedélyezzék neki, hogy minél előbb visszatérhessen a szülővárosába, úgy, mint egy hétköznapi polgár. Végül hazatért, és boldogan újraegyesült a családjával. Ekkor következett a legdrámaiabb jelenet. Amint Mulan visszavette női ruháit, és az őt hazakísérő katonatársai elé lépett, mindenki megdöbbent, és akkor ismerte fel, hogy Mulan valójában lány.


Ellentétben sok emberrel, akik abban a reményben mentek a csatába, hogy a katonaságot kihasználva megalapozzák az érdemeiket és előléptetésüket, Mulan egyszerű okból csatlakozott a sereghez. Csak azt remélte, hogy teljesíti édesapja feladatát a hadseregben, és eleget tesz egy gyermek szülei iránti kegyességének, valamint ezzel megvédelmezheti fiatal öccsét is.


Mulan jellemének színtiszta kedvessége, gyermeki jámborsága, bátorsága, a nehézségekben való kitartása és a hírnévhez és a szerencséhez való könnyed hozzáállása kiváló nővé teszi őt a hagyományos kultúrában. Legendás történetét generációkon keresztül továbbadták.


Hogy minderről meggyőződhessen maga az olvasó is, álljon itt „Mulan balladája”, amit Kína generációi énekeltek az alábbiak szerint:


Egyik sóhaj hallatszik a másik után,
Mivel Mulan sző az ajtóban.
Nincs hangja a szövőszéknek és a vetélőnek,
Csak a lány panaszkodásának.
Kérdezd meg, kiről gondolkodik,
Kérdezd meg, kire vágyik.
„Nincs senki, akire gondolnék,
Nincs senki, akire vágynék.

Múlt éjjel láttam a hadsereg értesítését,
A Khan sok behívót küld –
A csatatekercsek tucatjai,
Mindegyiken az édesapám neve,
Az apámnak nincs felnőtt fia,
És nincs idősebb bátyám.

Hajlandó vagyok lovat és nyerget venni,
Hogy elmenjek a csatába az apám helyett.”
Majd vesz egy szép paripát a keleti piacon;
Egy nyerget és takarót a nyugati piacon;
Egy kantárt a déli piacon;
És egy hosszú ostort az északi piacon.

Hajnalban hagyja el a szüleit,
Hogy sátrat verjen a Sárga folyó mellett alkonyatkor,
Nem hallja a szülei hívó szavát a lány,
Csak a Sárga folyó dübörgő vizét.
Hajnalban otthagyja a Sárga folyót,
Hogy elérje a Fekete-hegységet alkonyatra.

Nem hallja a szülei hívó szavát a lány,
Csak a barbár lovasság kiáltásait a Yan dombokon.
Tízezer mérföldet lovagolt a háborúban,
Szorosokon és hegyeken keresztül, mintha szárnyakon szállana,
Az északi levegő hozza az őrszem gongját
Hideg fény ragyog az acélkabátján.

A tábornok ideje lejár számos csata után
A harcos visszatér tíz év szolgálat után.
Visszatérnek, hogy lássák a nagyszerű Khant,
Aki a Ragyogás csarnokában ül.

Az érdemek tekercsei tucatszor forognak,
Jutalmak százai és ezrei.
A Khan megkérdi őt, mi a vágya,
„Nincs szükségem az úriemberek egyetlen hivatali posztjára sem,
Kérem, adjon kölcsön egy gyors lábú tevét,
Hogy hazavigyen engem a szülővárosomba.”

Szülei meghallván, hogy lányuk visszatér,
Kimennek a külvárosba, hogy üdvözöljék hazatértét,
Nővére meghallva, hogy húga visszatér,
Megigazítja rúzsát az ajtónál.
Kisöccse hallván, hogy nővére visszatér,
Élesíti a henteskést a lakoma előkészítéséhez.

„Kinyitom a keleti szobám ajtaját,
Leülök a nyugati szobám ágyára.
Leteszem a harci köpenyt,
És felöltöm régi ruháimat.
Megigazítom leheletfinom hajamat az ablakpárkánynál,
És felteszem porcelán sminkemet a tükörben.

Kilépek, hogy láthassam a bajtársaim,
Mindannyian meglepődöttek és megdöbbentek:
„Tizenkét évig utaztunk együtt,
De nem vettük észre, hogy Mulan egy hölgy!”
A bak ide-oda szökken,
Míg az őzsuta keskenyre nyílt szemekkel ül.
De mikor két nyúl egymás mellett ugrál,
Honnan is tudhatod, melyik a nőstény és melyik a hím?

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo