Egy kedves kínai hölgy, aki minden nap kimegy, hogy megmentse az embereket

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Egy édesanya és fia megmentése
A Fálun Dáfát már több, mint egy évtizede rágalmazzák Kínában. Egy kedves hölgy annak szenteli minden idejét, hogy elmondja az embereknek a tényeket a Fálun Gongról egész évben. Függetlenül attól, hogy forró nyár van vagy hideg tél, láthatod, hogy megy egyik helyről a másikra, hogy tisztázza az igazságot és tudassa az emberekkel, hogy milyen nagyszerű a Fálun Gong. Megy, hogy terjessze az igazságot még az ünnepnapokon is. Az érző lények megmentése természetesen az élete részévé vált. Ha kihagy egy napot, a szíve nyugtalan lesz. Több száz embernek segít minden héten, hogy kilépjen a Kínai Kommunista Pártból és a hozzá kapcsolódó szervezetekből.

A hölgy Ms. Feng, társaságkedvelő Fálun Gong gyakorló a hatvanas éveiben. Megosztotta velünk egyik történetét:

Egy nap láttam egy korombeli hölgyet, aki előttem állt. Úgy tűnt várt engem. Megkérdeztem, „Hova tartasz?” Rámutatott egy boltra az út túloldalán és azt válaszolta, hogy „Várom a fiamat.” Azt válaszoltam, hogy „Kedves embernek tűnsz. Áldott légy.” Mosolygott.

Folytattam a társalgásunkat: „Fálun Gong gyakorló vagyok. A Mesterünk azt mondta nekünk, hogy mentsük meg azokat, akiknek még van szívük a katasztrófa előtt. A Kínai Kommunista Párt (KKP) el fog pusztulni az Ég által, mindenkinek, aki csatlakozott a Párthoz vagy bármilyen szervezetéhez, ki kell lépnie [azokból], amilyen hamar lehetséges. Máskülönben mind megbűnhődnek. A párt olyan gonosz, hogy igazságtalanság van mindenhol. A kormányzati tisztviselők korruptak és elnyomnak minket. Ha az emberi lények nem tesznek semmit, majd az Ég fog. Csatlakoztál a párthoz?“ Azt válaszolta, hogy „Csatlakoztam a Fiatal Úttörőkhöz, valaha hordtam piros nyakkendőt is.”

„Kérlek lépj ki a pártból. A Menny be fog fogadni.”Megkérdeztem, hogy „Mi a vezetékneve?” „Wang” - mondta. Azt mondtam, hogy „Adok neked egy nevet, ami jól hangzik. Hogy tetszik a Nice Wang?” Örömmel válaszolta, hogy „Jól hangzik.” Elővettem egy Kilenc Kommentár a kommunista pártról c. könyvet és azt mondtam, hogy „Ez egy erőteljes könyv. Ez pontosan leírja a Kommunista Párt bűntetteit, amelyeket elkövetett az elmúlt évtizedekben Kínában. Megölt nyolcvan millió ártatlan kínai embert. Meg fogsz érteni mindent, amit mondtam, mikor elolvasod. Add tovább a könyvet a családodban és a barátaidnak miután elolvastad. Áldott leszel.“

Elfogadta a könyvet. Ezután egy rendőr jelent meg mögöttem. Megpróbálta elvenni a könyvet. Azt kiabálta, hogy „Ide vele!” A hölgy azt mondta, hogy „Miért?” és gyorsan elrejtette a könyvet a keze alatt. Azt mondta a tisztviselőnek, hogy „Ne érj hozzám! Szívbetegségem van!” Ezután a rendőr megpróbálta elvenni a táskámat. Azt kiáltotta, hogy „Ide vele! Fálun Gong gyakorló vagy!” Hangosan azt mondtam, „Hogy mered!” Őszinte gondolatokat küldtem és kértem a Mestert, hogy segítsen.

Pontosan abban a pillanatban megjött a hölgy fia és rákiáltott a rendőrre, „Rabló vagy!” A rendőr mérgesen azt mondta, hogy „Megakadályozzátok, hogy végezzem a munkámat! Ő Fálun Gong gyakorló!” A fiú azt mondta, hogy „Megfenyegetted az édesanyámat. Megverlek!”

Azt mondtam, „Fiatal ember, állj meg. Engedd elmenni.” Szétszedtem őket és azt mondtam a rendőrnek, „A Fálun Gong gyakorlók jó emberek. Megbűnhődsz, ha letartóztatsz ártatlan embereket. Ne dolgozz többet a gonosz pártnak.” Rám nézett és szó nélkül elment.

A hölgy elmesélte a fiának, ami addig történt. Azt mondta, „Ez a hölgy nagyon jó ember. Tudta, hogy letartóztathatják, de mégis megpróbált téged megállítani, nehogy megverd a rendőrt.“

Azt mondtam, „Igazán szerencsés vagy, hogy egy ilyen fiad van. Engedd, hogy meg is meneküljön.” Azt mondta: „Gyerekként csatlakozott a Fiatal Úttörőkhöz és viselt piros nyakkendőt is.”

Azt mondtam a fiúnak, „Fiatal ember, áldott leszel, ha egyetértesz, hogy kilépj a KKP -ből és a hozzá kapcsolódó szervezetekből. Kérlek emlékezz, hogy a Fálun Dáfá nagyszerű és az Igazságosság-Jószívűség-Tolerancia nagyszerű. Mi lenne, ha az Örökké Áldott nevet használnám, hogy kilépj?“ Örömmel válaszolta, „Rendben! Köszönöm!”

Miközben nézte, ahogy elsétáltak, Ms. Feng nagyon boldog volt, mert egyre több és több ember ébred fel.

Ms. Li igazságot tisztázó története
Ms. Li és az édesanyám minden nap kimentek, hogy segítsenek az embereknek kilépni a KKP-ből, és a hozzá kapcsolódó szervezetekből. Azonban az édesanyám nagyon beteg lett és képtelen volt kimenni. Ms. Li azt mondta, „Mindig rá támaszkodtam, hogy ne tévedjek el. Most magamra kell számítanom.”

Mielőtt kiment, Ms. Li megállt a Mester képe előtt és azt mondta, „Mester, kimegyek, hogy elmondjam a tényeket az embereknek a Fálun Gongról. Kérlek segíts nekem!”

Egy nap, miután hosszan sétált, de nem látott senkit, leült, hogy tartson egy rövid szünetet. Egy fiatalember jött, és megkérdezte, „Hölgyem, miért ül itt?” Azt válaszolta, „Vártalak!” Beszélt vele és mesélt a Fálun Gongról és a fiatalember egyetértett, hogy kilépjen a KKP-ből és hozzákapcsolódó szervezetekből.

Másnap, mikor sétált, két harmincas éveiben járó hölgy belerohant. Rögtön bocsánatot kértek. Ms. Li látta, hogy nagyon udvariasak és beszélt nekik az üldözésről. Azt mondta, hogy „Engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy a Fálun Gong egy nagyon jó gyakorlat.” Megkérdezték, „Miért?” Ms. Li megosztotta velük, hogy hogyan vált javára és egyetértettek, hogy kilépjenek a KKP-ből. Ms. Lit annyira megérintette, hogy sírt.

Egyszer, mikor beszélgetett egy gyümölcsárussal, az elővette a mobilját és azt mondta, „Feljelentelek!” Ms Li azt mondta, „Rendben, ha nem akarsz meghallgatni, nem tehetek semmit.” Őszinte gondolatokat küldött és biztonságban hazaért.

Egy nap viharba került és elázott. A családja nagyon aggódott. A következő nap kiment úgy, mint szokott, mintha nem történt volna semmi.

Az egyik tisztviselő a falujából nagyon korrupt és arra használta a közpénzeket, hogy autót és házat vegyen magának. Ms. Li fia nagyon féltékeny és dühös volt rá. Ms. Li azt mondta a fiának, „Az erényét becserélte anyagi dolgokra. Ha nincs elég erénye, az élete veszélybe kerülhet vagy nagy baja lehet. Azt akarod, hogy ez megtörténjen veled is?“ A fia megértette és azt mondta, „Nem, nem akarom.”


Angol változat: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/29/141287p.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo