Bao Shuya – a tehetségek igazságos bírája

Bao Shuya a Qi állam híres tisztviselője volt, akit úgy ismertek a Tavaszi és Őszi Időszak idejében, mint az emberi jellem és tehetség bírája. Guan Zhong és az ő barátsága egy egész életen át tartott. Ajánlásának köszönhetően Guan Zhong elérhette, hogy Qi hercege, Huan legyen a vazallus szövetség első uralkodója, mintegy Qi állami erejének elismeréseképpen.

Bao Shuya Guan Zhongot ajánlotta miniszterelnöknek
Illusztráció: Zhiching Chen (Epoch Times munkatárs)

Qi hercege, Huan eredetileg Bao Shuyat kérte fel miniszterelnökének. Bao azonban maga helyett Guan Zhongot ajánlotta inkább, így szólván: „Guan alkalmasabb, mint én, ő felülmúl engem több tekintetben is: így az emberek iránti szeretetében, melynél soha sem él vissza a hatalommal; állja a szavát, biztosítja a törvényes rendet, és abban is nagyszerűbb, ahogyan a hadsereget vezeti.” Azonban, Huan herceg még mindig neheztelt Guanra, mivel egy alkalommal Guan felbújtott egy orgyilkost ellene, és éppen, hogy megmenekült. Bao így felelt erre: „Guan akkoriban az ellenségedet szolgálta, és az orgyilkost a gazdája iránti hűségből bérelte fel. Ha felmented őt és nagy tisztelettel befogadod, minden tehetségével és hűségével szolgál majd téged.” Bao győzködésére a herceg feladta bosszú tervét és később miniszterelnökévé választotta Guant.

Guan kormányzása alatt Qi állama lett a legerősebb az összes közül. Amikor Guan halálos betegséget kapott el, Huan herceg meglátogatta, és megvitatta vele utódjának kilétét. Megkérdezte Guant, hogy mi a véleménye Bao Shuyaról, mint következő miniszterelnökről? Guan így felelt: „Bao Shuya egy nagyon igazságos ember, de azt várja, hogy mások is ugyanígy viselkedjenek. Egy miniszterelnöknek toleránsnak kell lennie.”

Valaki kiszivárogtatta Guan megjegyzését, és így provokálta Baot: „Miattad, a te ajánlásodnak köszönhetően sikerült Guan Zhongnak mentesülnie a herceg bosszúja alól, sőt, miattad nevezték ki miniszterelnöknek. Ő meg ahelyett, hogy dícsért volna téged, lebeszélte a herceget arról, hogy kinevezzen miniszterelnöknek.” Bao kinevette a pletykákat és azt mondta: „Guan a személyes barátság elé helyezi a közérdeket. Pontosan ez az oka annak, amiért őt ajánlottam az első helyre.”

Bao Shuya és Guan Zhong életük végéig barátok voltak. Guan egyszer azt mondta: „Bao és én üzleti partnerek voltunk fiatalkorunkban. Amikor felosztottuk a nyereséget, én minden alkalommal többet kaptam, és Bao soha sem gondolta rólam, hogy kapzsi vagyok, mert tudta, hogy milyen szegény a családom. Amikor veszteséget okoztam az üzletében, Bao soha nem szidalmazott, csak azt mondta, hogy még nem állt készen a piac. Többször kifosztottak a fejedelmek, de Bao soha nem gondolta, hogy az én hibám lett volna. Néhány alkalommal elmenekültem a csatamezőről, és Bao soha nem tartott gyávának, mert tudta, hogy egyedül kellett gondoskodnom az otthon maradt, idős édesanyámról. Amikor megadtam magam Huan hercegnek a sikertelen puccs után, Bao nem szégyellt engem, mert tudta, hogy az volt az álmom, hogy az államot szolgáljam és dicsőséget szerezzek neki. Az életemet a szüleimtől kaptam, de egyes egyedül Bao Shuya az, aki igazán megért engem.”

Bao Shuya a közérdeket az önérdeke elé helyezte, és Guan Zhongot ajánlotta miniszterelnöknek. A kínai történelem ezen zűrzavaros időszakában egy egész életen át bíztak egymásban a politikában. Így alakult ki a kínai közmondás: „Guan és Bao barátsága”.