Kínzási módszerek

 • Haláleset! Egy 78 éves Falun Gong-gyakorló a kínzásokba halt bele (Hunan tartomány)

  Zhou Dehong úr Quankou faluban lakot. Lanlong közösségben, Hengyang körzetben, Hunan tartományban. 2000. június 18-án a 78 éves úr Pekingbe ment, hogy a Falun Gong mellett apelláljon. Az ottani rendőrség megverte és megrúgdosta, mert a magasba tartott egy Falun Gong-transzparenst a Mennyei Béke terén. Ezen kívül elektromos sokkal látták el egész testét, szájából vér folyt. Elvitték a következő rendőrőrsre és ott tovább kínozták őt. A kínzások során bal szeme alatt egy nagy daganat keletkezett. Arca zöld és kék volt.
 • Haláleset! Egy 32 éves Fálun Gong-gyakorló egy börtönben elszenvedett bántalmazások következtében halt meg (Heilongjiang tartomány)

  Liu Xiaodong úr egy hiteltársaság dolgozója volt Hailun városban, Heilongjiang tartományban. 1999. júliusa óta már kétszer zárták be a Fálun Gong gyakorlása miatt. 2003. októberében két évi szabadságvesztésre ítélték a 32 éves férfit. Egészségi állapota rosszabbodott az üldözés kezdete óta. Bei’an város börtönébe vitték. Ott 2004. március 8-án halt meg kínzások és kegyetlen bánásmód miatt.
 • Tíz festmény: Kínzási módszerek a kitartó Fálun Gong-gyakorlók ellen

  A pszichikai nyomás mellett a Fálun Gong-gyakorlók üldözésénél kegyetlen kínzási módszereket is bevetnek, hogy így kényszerítsék őket arra, hogy mondjanak le hitükről, és hogy aláírják az ún. „három nyilatkozatot“*. A következőkben tíz festményt láthatnak, melyek a Fálun Gong-gyakorlók ellen alkalmazott kegyetlen kínzási módszereket ábrázolják. A képeket kínai gyakorlók festették.
 • Haláleset! Egy 28 éves Fálun Gong-gyakorló 2001 végén halt meg az üldözés következtében (Chenzhou város, Henan tartomány)

  ...Hét nap után éhségsztrájkba kezdett, így átszállították Jiahe kerület viszgálati fogdájába, ahol ugyanúgy, mint anyukáját és nővérét, őt is határozatlan ideig tartották fogva. Apját és férjét eközben szintén munkatáborba zárták, így otthonában csak a még nem is egy éves kislánya maradt. Luo Qiaohong-ot súlyos bántalmazásoknak tették ki. Ezen kívül a hivatalok 14 000 jüan büntetőpénzt (kb. 370 000 Ft) tűztek ki az egész családra. A Shiqiaoguan falu Jiahe kerület legszegényebb és leglepusztultabb környéke. A család nagy fáradozások által próbált mindenhonnan pénzt kölcsönözni. Végül saját tenyésztésű disznóikat is eladták, de az összeg még mindig nem volt elég. A testi bántalmazások, a szellemi nyomás és a pénzügyi nehézségek annyira megviselték Luo Qiaohong-ot, hogy röviddel szabadon eresztése után 2001. december 5-én meghalt.
 • Haláleset! Li Yansong asszony 2003 végén hunyt el az üldözés következtében (Dalian város, Liaoning tartomány)

  Mivel a Fálun Gong-ot már 1999. júliusa óta üldözi a Csiáng-rezsim, Li elhatározta 2000. szeptemberében, hogy elmegy Pekingbe, hogy ott benyújtson egy petíciót. Dalian város buszállomásán minden utast ellenőriztek, amennyiben arra kényszerítették őket, hogy szidják a Fálun Gong-ot és annak alapítóját. Li Yansong nem volt hajlandó ezt tenni, így Fálun Gong-gyakorlónak ismerték el és letartóztatták. Egy idő után a Dalian átnevelő táborba vitték, ahol súlyos bántalmazásoknak tették ki. Ennek következtében cukorbajban szenvedett és még sok más betegségben. 2001. áprilisában kezesség ellenében szabadon engedték, hogy így ne kelljen vállalnia a tábornak a felelőséget. 2003. novemberében halt meg.
 • Su Juzhen asszony Liaoning tartományból, a sok kínzások által idegösszeroppanást kapott

  ...A 2002-es kínai szilveszteren, Su Juzhen családja kapott egy értesítést a munkatáborból, melyben az a parancs állt, hogy mielőtt hazahozhatják Su asszonyt, fizessenek 1,500 jüant* az “orvosi ellátás” költségeire. A bűnösök igazából csak azért akarták kiengedni Su asszonyt, mert Su Juzhen szellemi traumától szenvedett a vad kínzás miatt. Négy vagy öt ember cipelte ki a munkatáborból. Végtagjaiban nem volt ereje, szeme semmire sem figyelt, nem pislogott és arckifejezése üres volt. 22 napig nem tudott enni, miután hazaérkezett. Családja később nem begyógyult sebeket talált a nemi szervénél és tű-nyomokat a testén....
 • További részletek a Shanxi tartományi Dáfá-gyakorló, Song Youchun úr, halálesetéről

  2001. januárjában hallottuk falusiaktól, aki Song falujában lakott, hogy Song-ot kényszermunkatáborra ítélték, mert 2000-ben Pekingbe ment fellebbezni a Dáfá-nak. Kegyetlen kínzástól szenvedett a munkatáborban és életveszélyes állapotban volt. A munkatábor nem akart felelősséget vállalni Song halálesetéért és ezért értesítették családját, hogy vigyék haza. Miután Song hazaérkezett, hamar meghalt. Csak 30 éves volt, amikor meghalt és felesége, nagyon kicsi gyermeke és idős szülei maradtak hátra.
 • Illusztrációk: Száz kínzási módszer a Fálun Gong-gyakorlók üldözésénél Kínában (Nr. 3)

  Ezt a módszert „repülő fecskének” nevezik. Az áldozat lábfejeit az ágy egyik szélének két sarkához kötözik. Az áldozat karjait addig húzzák egymástól, amíg csak megy. És ehhez jön még, hogy a test is az ágyhoz van kötözve, így az áldozatnak semmilyen mozgási tere sincs.
 • Illusztrációk (I. rész): Száz kínzási módszer a Fálun Gong-gyakorlók üldözésénél Kínában

  ...A módszer az, hogy arra kényszerítik az embert, hogy nyomja a fejét a falhoz méghozzá úgy, hogy addig hajtsa az előre, amíg csak lehet. Néha egészen a lábfejekig lenyomják a fejet és közben a kezeknek a falhoz szorítva kell lenniük. És így kell maradnia a gyakorlóknak elég hosszú ideig, néha akár több tíz óráig is. Ha valaki tiltakozik a módszer ellen, akkor azt elektromos botokkal verik meg és addig szídják és ütik, míg el nem ájul, és le nem esik a földre....
 • Kínzásimódszerek: A Jinzhou börtön dolgozói vasszegecsekkel kirakott övvel verik a gyakorlókat, hogy így kínozzák őket (Fénykép)

  Dalian-i Jinzhou börtön létrehozott egy kínzóeszközt, melynek ismertebb neve „bőrtábla”. Evvel verik a foglyokat. Nagyon sok Falun Gong-gyakorlónak kellett ez alatt az eszköz alatt szenvednie. A „bőrtábla” egy széles fogantyús bőrszíjból és sok, nagy vasszegecsből áll.
 • Haláleset! Egy egészséges harminc éves hölgyet akarata ellenére az ideggyógyászatra szállítottak (Hebei tartomány)

  ...Később haza vitték. Mindenki észre vette körülötte, hogy nagyon rossz lelki állapotban van. Mozdulatai lassúak voltak, beszéde érthetetlen volt és reakciói eltompultak. Emlékezőtehetségét is elveszítette. Ha megkérdezték tőle, hogy miért volt az ideggyógyászaton, nagyon lassan tudott csak válaszolni, hogy nem tudja. A kérdésre, hogy mit csinált a kórházban, csak azt válaszolta lassan: „Gyógyszereket szedtem és injekciókat kaptam”. Ha megkérdezték tőle, hogy kényszerítették-e, hogy szedje be a gyógyszereket és hagyja, hogy beinjekciózzák, igennel válaszolt....
 • Rendőrök forró vízzel öntötték le a gyakorló Wang Fusheng hátát – Három év múltán még mindig látszanak a sebhelyek (Fényképek)

  ...2001. tavaszán a helybeli rendtartó ügynökök letartóztatták Wang urat. Ge Chuanyi, a város fegyveres szakaszának rendőre és az irányítása alatt álló sok ember, köztük Liu Weisheng, Zhao Mingtao, Zhang Chuancheng és mások, mind részt vettek Wang úr megkínzásában, mely 24 napig tartott, a a falu kormányépületének udvarán....
 • Haláleset! Wang Zengcheng-et halálra ütlegelték (Telefonszámok)

  2003-ban 2,5 évnyi munkatáborban letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Mikor büntetésének ideje 2004. elején majdnem lejárt, halálra ütötték, mert nem írta alá a „megbánó dokumentumot“* és mert nem akart lemondani a Falun Gong-ba vetett hitéről. Családtagjai látták, hogy testén csak egy tojásnyi hely volt, ahol nem ütötték meg, ahol nem voltak ütésnyomok. A nyilvános boncolásnál ezt meg is erősítették.
 • Haláleset! Sun Yuhua-t halálra ütlegelték a börtönben (Liaoning tartomány)

  Sun Yuhua asszony, 37 éves volt és Anshan városból származott, Liaoning tartományból. 2003. márciusában bezárta őt a Liaoning tartományi női munkatábor 2. számú brigádjának második csoportja, mert a Falun Gong-ot gyakorolta. Nappal kényszermunkát végeztettek vele. Munkája során nem szabadott egyáltalán le sem ülnie. Csak kukoricakenyeret kaptak enni. A munka után arra kényszerítették, hogy egy Sun Lijie nevű bűnöző ágya mellett guggoljon. Ez a bűnöző a rendőrség parancsára önkényesen ütlegelhette a gyakorlókat. Néha egy sima priccsre kötözték és így nem is tudott egyáltalán aludni.
 • Haláleset! Song Yulian Falun Gong-gyakorlót halálra kínoztak (Hubei tartomány)

  Song Yulian asszony, Falun Gong-gyakorló, 52 éves volt és a Xiangfan városi gyapjúkötő gyár nyúgdíjasa volt, Hubei tartományból. Mindennapi életében az „Igazságosság, Könyörületesség és Tolerancia“ elvei szerint élt, ezek a Falun Gong fő elvei. Példamutató munkásnak találták mindenhol. 2002. októberében elfogta őt a 610-es iroda és a gyár biztonsági osztálya és bezárták a tartományi főváros, Wuhan, női munkatáborába. 2004. januárjában meghalt a kínzások és bántalmazások következtében.