Támogatások

Emberjogi szervezetek és ENSZ | Kormányok és politikusok | Nyilvánosság és fontos személyek

 • Svájc: Chen Aizhong családjának szenvedései felkeltették az ENSZ figyelmét

  Karen Parker emberjogi ügyvéd azt fejezte ki beszédében, hogy „Az ENSZ törvénytelen letartóztatásokkal foglalkozó munkacsoportja nagyon sokat foglalkozott Falun Gong-gyakorlók eseteivel. A Falun Gong-gyakorlók törvénytelen letartóztatásainak száma meghaladta a csoport kapacitását. Ugyanilyen a helyzet más speciális emberjogi felügyelőknél is. Például az ölések és kínzások száma is nagyon nagy. A számokon azonban nem kell csodálkoznunk, hiszen több mint 900 Falun Gong-gyakorlót kínoztak halálra és több mint 100.000 gyakorlót tartóztattak le törvénytelenül..."
 • Spanyolország: Egy levél az ír spanyol nagykövettől gyakorlók részére

  Bárcsak meg tudnám Önöknek mutatni nyugtalanságomat emiatt. Képtségbeesést és haragot éreztem, mikor elolvastam az Önök által írt pár sort, melyben speciális eseteket írtak le. Őszintén kívánom, hogy a Falun Gong-gyakorlók nehéz helyzete javuljon és oldódjon meg.
 • Az Európa Parlament egy képviselője az európai Falun Gong Barátai Egyesületnek írt levelében a Párizsban történtek „aggodalmat keltő és sajnálatos“ mivoltáról biztosít

  A vallási üldözés egy olyan téma számomra, mely a leginkább kelt aggodalmat és egy olyan dolog, melyért kiállok. Nem régen 3500 aláírást gyűjtöttem egy muszlim csoporttól Birminghamben, ami a francia kormány tilalma ellen volt, hitüknek megfelelő ruhát hordani. A Falun Gong-gyakorlók legutóbbi incidense még aggodalmat keltőbb, ha ezt az emberi jogok messze menő elnyomásának összefüggésében nézzük Franciaországban.
 • Spanyolország: Chile követe válaszolt egy Falun Gong-gyakorló levelére

  Levelében megemlítette, hogy Kína (Csiang Cö-Min rezsimje) a Falun Gong-gyakorlók emberi jogait üldözi, mely a hagyományos kínai meditációs gyakorlat végzéséből áll. Ebből az okból kifolyólag minden információt továbbítottam országom Külügyminisztériumához. Az üggyel kapcsolatosan vizsgálatot fog indítani országom és válaszolni fognak a megfelelő segítségnyújtással egyetemben.
 • Svájc: Egy genfi városi tanácsnok támogató szavai: „Támogatom a Falun Gong kampányát“

  A hallgatás a kínzás legjobb szövetségese. Rejtett utak, titkos villák, titkos börtönök, melyeknek létezését az állam letagadja. Törjük meg a hallgatást és ítéljük el a kínzást, teljesen mindegy, hol hol végzik és hogy mi ellen irányul. Egy vallás sem, egy sportág sem, a vallásszabadságnak semmilyen formája sem, de még egyáltalán semmilyen bűntett nem igazolja a kínzást. Léteznek más módszerek is azoknak a megbűntetésére, akik megvetendő cselekedeteket követtek el.
 • Franciaország: "Magasabb prioritást kellene adnunk az emberi jogoknak mint a gazdasági előnyöknek" (Fénykép)

  Nem rég írt egy levelet egy francia gyakorló Franck Marlin úrnak, országgyűlési képviselőnek, Essonne országgyűlési képviselőjének és Etampes polgármesterének, melyben leírta, hogy a Falun Gong-gyakorlókat nem fair módon letartóztatták Párizsban január végén. A képviselőúr válaszlevelet írt, melyben teljes mértékben egyet értett a gyakorlók álláspontjával és így gondolja: " Magasabb prioritást kellene adnunk az emberi jogoknak mint a gazdasági előnyöknek." A következőkben olvashatják a teljes választ:
 • Olaszország: Egy olasz emberjogi szervezet nyilvánosságra hozott egy sajtónyilatkozatot, hogy így fejezze ki támogatását a Falun Gong-gyakorlók emberi jogaiért

  Február 5-én részt vett a „Kezet el Káintól” emberjogi szervezet egy rendezvényen, melyet a Falun Gong-gyakorlók tartottak a francia követség előtt. A Falun Gong-gyakorlók szerveztek egy aktivitást azon incidens miatt, mely során 65 Falun Gong-gyakorlót tartóztattak le Párizsban január végén. Léteznek bizonyítékaink, hogy a francia rendőrség brutálisan bánt a gyakorlókkal. A gyakorlók Amerikából, Ausztriából, Dániából, Svédországból, Tajvanról és Nagy-Britaniából jöttek. Azért jöttek Párizsba, hogy részt vegyenek a kínai Újévi ünnepségeken, melyeket a francia és kínai kormányok szerveztek.
 • Az Európa Parlament egy tagja levelében fejezte ki véleményét a „Falun Gong Barátai” európai egyesületének a Párizsban történt emberjogi sértésekről

  Evvel a levéllel azt akartam biztosítani és megerősíteni, hogy miután megkaptuk levelüket, kollégáimmal együtt a francia hatóságok képvielőihez fordultunk. Sajnálom, hogy, ezek a kapcsolatok nem tudtak hozzájárulni, hogy ez az év jobb legyen, és azt is sajnálom, hogy csak röviddel ezelőtt értesültem az akcióról, amit a francia kormány tervezett. Biztosíthatom Önöknek, hogy továbbra is a hatóságokhoz fogunk fordulni, hogy meggyőzzük őket, hogy távolodjanak el ettől a diszkriminációtól.
 • Az Európa Parlament egyik tagjának levele Párizs polgármesterének – „Párizsnak nem szabadna feladnia Pekinggel szemben!“

  Szomorúsággal töltött el az, hogy meghajolt a kínai diktátorok akarata előtt és hogy meggátolta a Falun Gong-gyakorlók részvételét a kínai Újév alkalmából szervezett felvonuláson. Franciaországnak hűnek kell maradnia az európai demokratikus és egyenlőségi elvekhez, helyt kell állnia Kína nyomásában. Kína elnyomja saját lakosságát, Franciaország pedig megengedi, hogy Kína elnyomja a francia polgárokat vallásszabadságukban!
 • A francia miniszter, Devedjian úr: "Hasonló helytelen viselkedésmód soha nem fog többet előfordulni”

  A találkozó után Tang úr azt nyilatkozta az újságíróknak a múlt héten történt esettel kapcsolatosan, mely során több Falun Gong-gyakorlót tartoztattak le a Champs-Elysée-n, hogy Devedjian úr kijelentette: „A francia kormány és lakosság tudja, hogy a Falun Gong-gyakorók békés emberek és hogy a rendőrség a Falun Gong-gyakorlókkal szemben tanúsított helytelen viselkedésmódja soha többet nem fog megismétlődni.”
 • Egy nyílt levél a francia kormány számára emberjogi ügyvédektől

  Mélyen le vagyunk sulytva (mi emberjogi ügyvédek az Egyesült Államokból, Németországból, Tajvanról, Finnországból, Dániából, Svédországból és Spanyolországból) annak hallatán, hogy több tucat Falun Gong-gyakorlót tartóztatott le a rendőrség Párizsban. Úgy tűnik, hogy ezeket a személyeket azért tartóztatták le, mert sárga sálat és inget hordtak, mely arra utalt, hogy az illetők a Falun Gong gyakorlói, egy ősi gyakorlat gyakorlói, melyet Kínában betiltottak. Tudjuk, hogy a letartóztatott személyek békések, és hogy senkinek nem ártottak és senkit nem fenyegettek. Ez az eset Hu Jintao hivatalos államlátogatása alatt történt, aki a kínai kommunista párt elnöke és a Kínai Népköztársaság elnöke.
 • EFGIC (Európai Falun Gong Információs Központ) Sajtónyilatkozat: Az Európa Parlament egyik tagja felszólította Párizst, hogy ne engedjen a kínai rezsim nyomásának

  A Falun Gong részvételének betiltása sokkoló lenne, mivel ez a tiltás egy olyan békés csoportosulás ellen irányul, mely tiszteletben tartja a törvényeket. A Falun Gong-ot több mint 60 országban gyakorolják. Több helyezést és oklevelet is kapott már a társadalomban tett pozitív hatása miatt. Kínában a kegyetlen üldözés ellenére is békések maradtak a bántalmazott, megkínzott gyakorlók. A gyakorlatot 1992-ben hozta nyilvánosságra Li Hongzhi úr és kezdetben támogatást kapott a kínai kormánytól. Nagyon gyorsan terjedt szájról szájra a kínaiak között, míg 100 millióan gyakorolták. Ez megijesztette az akkori államelnököt, Csiang Cö-Mint, aki 1999. júliusában indította el az üldözést. Megpróbálta a Falun Gong-ot a kínai nép és a nemzetközi társadalom előtt rossz színben feltűntetni, úgy, hogy hazugságokat terjesztett és nem engedte, hogy a gyakorlók terjesszék a Falun Gong igaz természetét...
 • Az IGFM (Az Emberi Jogok Nemzetközi Szervezete) osztrák szekciója levelet írt Párizs kerületi hivatalának

  Az IGFM képviselőjeként nagyon meglepett a hír, hogy a kínai követség Párizsban megpróbál Franciaországra, az emberi jogok bölcsőjére, nyomást gyakorolni, hogy megakadályozzák, hogy a Falun Gong-gyakorlók részt vegyenek a kínai Újév alkalmából rendezett tevékenységeken, melyre a gyakorlók már leadták jelentkezésüket. A francia Falun Gong Egyesület hivatalosan regisztrálva van és a francia politikusok és jelentős személyek el is ismerik a négy éve tartó mindig békés tevékenységeik és a törvényekkel szembeni tiszteletük miatt. Párizs Franciaország fővárosa és meg vagyunk győződve arról, hogy továbbra is a „Szabadság, Egyenjogúság, Testvériesség” elvei mellett fog kiállni.
 • Svédország: Válasz a svéd külügyminisztériumtól: "Levele értékes információkkal szolgált”

  Köszönöm, hogy elküldték levelüket az információs anyagokkal együtt. A Kínában zajló emberjogi sértésekre hivatkozva folyamatosan megemlítettük ezt az ügyet a svéd diplomáciai bizottságnak. Nemzetközi képviselőink kifejezték nézeteinket evvel a témával kapcsolatban. Ha a jövőben kínai kormányhivatalnokokkal találkozunk, beszélni fogunk velük az emberi jogokkal szemben elkövetett tettekről, egy ilyen tett a Falun Gong-gyakorlók üldözése. Levele értékes információkkal szolgált.
 • Az Európai Parlament egyik tagja elítéli azokat az emberjogi sértéseket, melyeket Kína egykori elnöke indított el

  A belga gyakorlók előző héten Strassbourg-ban, Franciaországban, egy sajtótájékoztatót tartottak, mellyel a Jiang Zemin elleni vádemeléssel kapcsolatos meghallgatásra akarták felhívni a figyelmet az Európai Emberjogi Udvar előtt. Az Európai Parlament egyik finn tagja Piia-Noora Kauppi kihasználta az alkalmat, hogy elítélje a Kínában zajló emberjogi sértéseket és a Falun Gong üldözését. Terhességi szünete miatt Kauppi asszony nem tudott részt venni a sajtótájékoztatón, ennek ellenére ösztönözni fogja továbbra is a Nemzetközi Társadalmat, hogy tegyenek konkrét dolgokat a Falun Gong-gyakorlók üldözésének befejezése ellen.