Gyakorlók fóruma ➢

Dáfá egyesületektől érkezett levelek | Művelés | Őszinte Gondolatok, Őszinte Tettek | Megható történetek | Minghui-szerkesztőség cikkei | Művelési történetek | Az európai Fálun Dáfá tapasztalat-csere konferenciára írt beszámolók | Cikkek Mester megjegyzésével | Nyílt fórum | Az 1990-es évek elején

 • Az őszinte gondolatok kibocsátásának fontosságáról és a meghatározott időpontokban az egész világon történő közös kibocsátásról

  Az őszinte gondolatok kibocsátása ahhoz a három dologhoz tartozik, amiket a Mester elvár tőlünk. Ez nagyon fontos, és minden Dáfá-tanítvány a Fá-helyreigazítás ideje alatt ebben a tekintetben jól kell, hogy cselekedjen. Azonban Kína egyes területein a tanítványok, különböző okokból kifolyólag, hosszú ideje nem vették figyelembe a Mester őszinte gondolatokról szóló írásait és a vele kapcsolatos cikkeket, melyeket a Minghui szerkesztőség jelentetett meg. Ezért még mindig nem fogták fel az őszinte gondolatok kibocsátásának időpontjainak és lényegének fontosságát. Néhányan különböző környékeken saját ötleteikből kiindulva alkottak valami egészen újat, ami sok tanítványnál zűrzavarhoz vezetett.
 • Miután az élethez és halálhoz való ragaszkodásomat elhagytam, hazakísért egy rendőr

  2000. júliusában Pekingbe mentem, hogy kiálljak a Fálun Gong-ért. Visszatértemkor a munkarészlegem biztonsági osztályának a börtönébe küldtek. Egy hónapig tartottak ott fogva. Később elűztek a Pártból és egy összetákolt munkarészleghez soroltak be. A régihez képest sokkal messzebb volt ez a részleg az otthonomtól. Már az első hónapban megbüntettett az új munkarészlegem, elvette a munkát előlem. Utána gyakran zaklattak otthonomban a munkarészleg biztonsági emberei, valamint a biztonsági iroda nyilvános részlegének és a lakossági bizottság emberei. Különösen politikailag érzékeny napokon jött egyik a másik után.
 • Egy történet arról, hogyan lehet elkerülni az esőt

  Egy nyári napon hirtelen elkezdett hevesen esőzni. Az emberek, akiknek nem sikerült időben hazaérniük, egy kunyhóhoz menekültek, hogy ne ázzanak meg. Egy teljesen átázott gyermek szintén a kunyhóhoz ment, hogy menedéket találjon az eső elől. Éppen, mikor a gyerek belépett a kunyhóba, valami furcsa dolog történt. Hangos, fülsüketítő mennydörgés és villámlás jött a semmiből. Aztán pontosan a kunyhó felett mennydörgött. A felnőttek remegtek a félelemtől. Az egyikőjüknek az a gyanúja támadt, hogy a gyerek hozta magával a villámlást és a mennydörgést. Így hát felszóllította a gyereket, hogy hagyja el a kunyhót.
 • Egy fiatal lány új életet kezd, miután egy katonai börtönben kapcsolatba került Fálun Gong gyakorlókkal

  Amikor a lány újra végezte a gyakorlatokat, jött Tan Xiaohong és két másik őrnő és tényleg felhelyezték neki a bilincset. Tang ezt mondta: „Ha megígéred, hogy nem fogod többet a gyakorlatokat végezni, akkor kérheted, hogy vegyék le a bilincsedet.“ Ezen a napon, amikor a lány becsukta a szemeit, látta a Mestert a sárga Kasaya-ban a lótusz-ülésben ülni. Egy mosollyal az arcán figyelt. Látta azt is, ahogy színes Fálun-ok repkedtek körülötte...
 • A ragaszkodásoktól megszabadulni és magunkat szorgalmasan művelni

  Megértettem, hogy a Mester egy gyakorló szavai által világosított fel. Nem kellene azzal foglalkozzak, mi helyes és mi helytelen: A kötelességem az, hogy megmentsem az élőlényeket. Miután megváltoztattam a megértésemet, azonnal megváltozott a környezetem és visszaemlékeztem a Mester Fá-jában leírt szavakra. Egyik a másik után jött vissza az emlékezetembe és nagyobb megértést szereztem a Fá több szempontjáról is.
 • Az Őszinte Gondolatok kibocsátásáról

  Minden vasárnap pontosan 5, 6 és 7 órakor (pekingi idő szerint – Magyarországon ez szombat este 22:00, 23:00 és 24:00 órakor történik) – a világ minden táján élő Dáfá-tanítványok együtt gondolnak minden gonosz megszűntetésére, mely a Dáfá-t szabotálja, mindent magába ölelve, semmit sem hagyva ki, mindhárom esetben 5 percig. Eközben némán szavalhatók a Mester által megadott mantrák a Fá-helyreigazításához: "Fa Zheng Qian Kun, Xie E Quan Mie" (magyar fonetika: "Fá Dzsön Tyhien Khun Hszie Ő Tyhüen Mie"; jelentése: "A Fá helyreigazítja a világegyetemet, a gonosz teljesen elpusztul"). A másik mantra: "Fa Zheng Tian Di, Xian Shi Xian Bao“ (magyar fonetika: Fá Dzsön Thien Dí Hszien Shö Hszien Báo"; jelentése: „A Fa helyreigazítja az Eget és Földet, azonnali megtorlás ebben az életben”).
 • Egy indiai gyakorló szavai: “Felismerések, amiket a művelés által nyertem.“

  Egyszer egy gyakorló mesélte nekem, hogy az idő nyomása alatt áll és a nap végére fáradtnak érzi magát. Bűntudatot érzett, hogy emiatt lemaradozott a Fá tanulmányozásáról. Részben megértettem őt. Nem vagyunk mindannyian az idő foglyai? Megmondja nekünk, hogy mikor van nappal és mikor van éjszaka és mikor van a vacsora vagy a lefekvés ideje....
 • A művelés végső szakaszában mindenképp még szorgalmasabbnak kell lenni

  Egyes idősebb gyakorlók ragaszkodnak a gyerekekhez kapcsolódó érzelmeikhez. Sokat pazarolnak és sok időt fordítanak arra, hogy a gyermekeiknek vagy unokáiknak segítsenek. Meg akarják őket védeni a melegtől és a hidegtől, állandóan aggódanak és annyira el vannak foglalva ezzel, hogy nincs idejük a Fá tanulmányozására és nincsenek szabad gondolataik az üldöztetés igaz körülményeinek hirdetésére. Egyes kis tanítványok szenvedélyes TV-nézők, játékautomata függők és elfeledik a művelést, sőt még az iskola is el van hanyagolva.
 • A magyar, cseh és szlovák gyakorlók boldog születésnapot kívánnak Mesterüknek!

 • Tapasztalatokról szóló beszámoló a londoni Fá-konferencián 2005: Az igazság elmagyarázása és az érző lények megmentése az európai Dáfá-honlapok által (1. rész)

  A múltban nem mondtam meg senkinek, hogy a honlappal foglalkozom, mert akkoriban a gonosz féktelen volt. Néha arra kértek a gyakorlók, hogy menjek el különböző rendezvényekre, de nagyon nehéz volt időt találnom azokra. Legtöbbször lemondtam ezekről, hogy a honlappal foglalkozhassam. Aggódni kezdtek értem, hogy nem teszek semmit a Fá helyreigazításában kapott szerepemben - de mégsem tudtam nekik elmagyarázni, hogy valójában a honlap miatt nem volt időm. A honlappal való foglalkozásnál az ember eléggé el van zárva a többiektől és ez néha nagyon kemény tud lenni. A legtöbb munkánál a honlapnál napról napra csak a számítógép előtt ül az ember sokszor igen hosszú ideig. Nagyon fontos, hogy az ember őszinte legyen és hogy ezt meg is tartsa...
 • Az anyut akarom! (Fényképek)

  Még születése előtt kemény időket kellett megélnie szüleivel együtt Wang Tianxing-nek, mert szülei az utcán éltek. 2002. július 31-én született és azóta nagyon nehéz az élete. Édesanyját megölték, mikor 20 hónapos volt. Néhány Fálun Gong-gyakorló elvitte őt a krematóriumba. Amikor meglátta édesanyja képét, hirtelen rámutatott és elkezdett sírni: "Mama!"
 • Miért utasították el útlevélkérvényemet, azért mert jobb emberré akarok válni?

  Sok kormány hangsúlyt fektet az igazságszolgáltatásra és a világon több ezer jószívű embert hatott meg az „Igazságosság, Könyörületesség és Tolerancia” ereje. Közben a Fálun Dáfá-gyakorlók kegyetlen üldözést szenvednek el és a külföldön élő gyakorlók különböző módon nyilvánosságra hozták a gonosz üldözést. Rendszeresen tartják békés felhívásaikat és felhívást tesznek a kormányokhoz és jószívű emberekhez, hogy segítsék megszűntetni ezt a Kínában folyó népirtást. A Fálun Dáfá jó! Az „Igazságosság, Könyörületesség és Tolerancia” jó! Azonnal állítsák meg az üldözést! Szívünkből beszélünk.
 • Valójában ki ellenőrzi a kínai emberek elméjét? – Első Rész

  A kínai diktátor Csiáng Cö-Min rezsimje már öt éve vezeti a Falun Gong üldözését. Az üldözés kezdetén a nemzeti méretű propaganda hadjárat megrágalmazta a Falun Gong-ot. Majd később, Csiáng nagyméretű „átneveléses” programokat tartott Falun Gong-gyakorlóknak és arra kényszerítette őket, hogy írjanak alá személyes nyilatkozatokat, melyben lemondanak a Falun Gong műveléséről. Ez zajlott az elmúlt öt évben. Egész idő alatt az üldözők avval vádolták a Falun Gong-ot, hogy tudat-módosítást hajtott végre. Ez az állítólagos „tudatmódosítást” arra használták, hogy bebizonyítsák, hogy a Falun Gong egy „gonosz kultusz”. Sok ember, aki nem tudja az igazságot, még mindig elfogadja a téves információkat, melyeket a propaganda terjeszt.
 • Franciaország: Sokk, szomorúság és együttérzés egy kiállítás után, mely a kínzási módszereket mutatta be (Fényképek)

  2004. július 17-én és 18-án a francia Falun Gong-gyakorlók kínzási módszereket mutattak be Párizs 13. kerületének legnevezetesebb utcáján Cinatown-ban és a Champs de Mars-on, hogy így leplezzék le a Csiáng Cö-Min rezsimje által vezetett üldözést Kínában, melyet normál kínai polgárok ellen folytatnak, akik hisznek az Őszinteségben, Jószívűségben és Toleranciában. A franciák megdöbbenésüket és dühüket fejezték ki, majd aláírták petícióinkat, melyek az üldözés azonnali befejezésére szólítanak fel.
 • Személyesen jártam a Mester Falun Gong tanokról szóló előadására

  ...Csodálkozva hallgattam a Mester előadását és reméltem, hogy többet fog mondani. A Falun Dafa egy teljesen új világot nyitott meg előttem, amit mindig is kerestem. Most, ha visszatekintek: az az időszak tényleg rendkívül értékes volt. Visszavonultam a mindennapi létharcból, a népszerűségből és az önérdekből. A sebeim meggyógyultak és betegségeim elmúltak, új utazásba kezdtem. A Mester volt az, aki kihúzott engem a sárból, aki megtisztított és elvezetett egy tiszta és világos útra, egy jobb irányba....