Németország: Énekhang csendül fel a kölni dóm előtt (1. rész)

Több mint ötven kínai turista hallgatta nagy figyelemmel a középkorú hölgy énekét: „Szívből azt akarom nektek mondani: ’A Fálun Dáfá-t igazságtalanul kezelik, az élőlények érdekében, hogy ne kelljen tovább szenvedniük, azt kívánom, hogy az igazság mindenhol az emberek között elterjedjen.’”. Énekének őszinte csengése elérte az emberek lelkiismeretét, és sokan közülük könnyeket hullattak.

Különösen azok a turisták, akik előtte a legrosszabb rágalmakat kiáltották a Fálun Gong-ra sírtak hosszasan és hevesen, míg a szemeik egészen pirosak nem lettek. Mennyi embert tévesztettek meg a KKP (Kínai Kommunista Párt) hazugságai a szárazföldi Kína azon területein, ahol az információkat blokkolják, akik aztán néhányan még a gonosz bűntársaivá is lettek, miközben a hazugságokat követték? Ezek a turisták, akik átutaztak a határon, nagyon nagy szerencsének örvendenek, mert lehetőségük volt közvetlenül megtapasztalni, hogy a Fálun Gong gyakorlók milyen igazak, jók és állhatatosak, és ez a tapasztalat egészen biztosan mélyen belevésődik az emlékezetükbe a sok látványosság megcsodálása közepette.

Liu asszony és más Fálun Gong gyakorlók mindig ugyanazok. Évek óta mindig ott vannak a kölni dóm előtt, hogy elmondják az igazat a Fálun Gong-ról a szárazföldi Kínából idelátogató turistáknak, és így cselekednek szélben, esőben vagy hóesésben is. A Fálun Gong gyakorlók poszterei már a kölni dóm környezetének megszokott részévé vált.

Még a szárazföldi Kínában figyelte meg Liu asszony a Fálun Gong-ot, és minden alkalommal az volt a tapasztalata, hogy ezek az emberek igazán odafigyelnek az erényre és jó dolgokat cselekednek. Azonban miután a KKP a Fálun Gong üldözését 1999-ben megkezdte számtalan eget és földet meghazudtoló hamis médiapropagandát mutattak be, aminek következtében ő is tanácstalanná vált és nem tudta igazából, hogy mi is a Fálun Gong.

2001-ben Liu asszony Németországba jött együtt azzal a sok más kínaival, akik a jó üzlet reményében elhagyták az országot. Ismeretlen országba került, melynek a nyelvét sem ismerte – az életére nehezedő nyomás rendkívül nagy lett. Egykedvűség és unalom töltötték ki az életét, mindennapjai kellemetlenek voltak, dühös volt, ingerlékeny és a testében különféle betegségek tünetei jelentkeztek.

Liu asszony hallott egy két példát Kínában arra, hogy a Fálun Gong gyakorlókat elfogták. De az igaz történetüket arról, hogy mit tettek velük, miután letartóztatták őket nem tudta meg, sőt azt lehetne mondani, hogy egyáltalán nem is volt semmiféle mód arra, hogy erről meglehessen tudni valami közelebbit. Egy alkalommal Liu asszony elöljárója adott a hölgynek egy újságot, ahol nagyon sokkoló híreket olvasott Kínáról, az újságban még fényképek és példák is voltak arra, hogy a KKP miként üldözi a Fálun Gong-ot. Miután mindezeket látta Liu asszony elgondolkodott.

Liu asszony családjának egy másik tagját a KKP különféle megmozdulásai nagyon komolyan érintették, így ő már fiatalon megértette, hogy milyen gonosz is a KKP. Miután felnőttként dolgozni kezdett, megtapasztalta egy két hivatalnok korrupt viselkedését a társadalomban, és egészen tisztán felismerte, hogy ha a KKP valakit el akart nyomni, akkor először is a nyilvánosság előtt lejáratta, sőt hazugságokat terjesztett róla, hogy a nyilvánosságot megtévessze. Miután megtudta az igazságot Liu asszony nagyon rosszul érezte magát.

Egy másik alkalommal Liu asszony a munkája miatt elhaladt a kölni dóm előtt, és találkozott a Fálun Gong gyakorlókkal, akik információs anyagokat osztogattak az igazságról. Az egyik lány meglátta őt, és nagyon lelkesen magyarázta neki „az igazságot arról, hogyan is üldözi Jiang Zemin a Fálun Gong-ot.”. Azt gondolta Liu asszony: „Ez a fiatal lány nagyon bátran beszél, ha Kínában beszélne így, akkor biztosan letartóztatnák!”

Akkoriban nem igazán értette még Liu asszony, hogy a nyugati társadalmakban tiszteletben tartják a hitet, és még mindig nagy hatással volt rá az élettapasztalat, amit a szárazföldi Kínában szerzett, miszerint mindenki csak önmagára számíthat. Kapott egy VCD lemezt, melyet amint hazaért azonnal megnézett. Ezen a VCD-n egy információs anyag volt a „Mennyei Béke téri önégetési incidens” valós körülményeiről. A világos ábrázolásmód és a racionális elemzés lehetővé tette Liu asszony számára, hogy megértse, hogy a „Mennyei Béke téri önégetési incidens” a KKP egy trükkje volt, egy „hamis eset” megkonstruálása, melyet arra használtak, hogy a Fálun Gong-ot elnyomják. Mint mindig, a Fálun Gong üldözése teljes mértékben hazugságokra épült. Miután Liu asszony megnézte a VCD lemezt, feltámadt az igazságérzete, egyrészről azt érezte, hogy a KKP szégyentelen banda, másrészről pedig érezte a Fálun-t.

Egy másik alkalommal Liu asszony a vasútállomáson találkozott egy Fálun Gong gyakorlóval, nagyon boldog volt, hogy végre meglátta az igazságot az üldözés mögött és amikor a gyakorló kedvesen megkérdezte, hogy elolvasná-e a Fálun Gong könyveit, örömmel beleegyezett.

Liu asszony már korábban kereste egy alkalommal a buddhizmusban az élet kuszaságából a kiutat, de sajnálattal látta, hogy már az sem tiszta, és hogy az aggodalmai még mindig aggodalmak maradtak, a nehézségei pedig ugyanúgy nehézségek maradtak továbbra is. Miután a Fálun Gong fő művét, a „Zhuán Fálun”-t végig olvasta soha többet nem akarta letenni a kezéből ezt a könyvet. A könyv segítségével megértette, hogy miért él, hogy nem a pénzért, hírnévért és önérdekért él, hanem azért, hogy visszatérjen az igaz eredetéhez.

Liu asszony szíve fokozatosan újra megnyugodott és egy fél hónapnyi művelés és gyakorlás visszaadta fiatalos energiáját is, a testi betegségei hirtelen eltűntek, nem volt már sötétség és bosszúság körülötte, olyan volt számára, mintha a szelleme egy élettelen sivatagból a életerő oázisává változott volna, olyannyira, hogy még ő maga is megijedt ezektől a hirtelen változásoktól.

Miután Liu asszony maga is elkezdte a Fálun Gong művelését, és megtapasztalta annak szellemi és testi előnyeit, egészen mélyen megértette, hogy miért zárnak olyan sok Fálun Gong gyakorlót a szárazföldi Kínában illegálisan börtönökbe, és miért esik áldozatául olyan sok polgár a hazugságoknak. Elkezdett aktívan részt venni a különféle Fálun Gong rendezvényeken, tenni szeretett volna valamit az üldözött Fálun Gong gyakorlókért. Parádékon vett részt, ahol bemutatták a különféle borzalmas kínzási módszerek sötét rejtelmeit, újságokat osztogatott a kínai turistáknak az igazságról, és remélte, hogy sok ember, ugyanúgy, mint ő megérti majd az igazságot és meg tud szabadulni a KKP propagandájától, hogy „amit a KKP mond, az csak igaz lehet”.