Franciaország: A francia elnök levelet kapott az Eutelsat ügyről

2008. december 29-én a New Tang Dynasty Televízió (NTDTV) francia kirendeltségének képviselői egy levelet kézbesítettek a francia elnöki palotába. A levelet aláírta az NTDTV kirendeltsége, politikai vezetők és különböző országok emberi jogi csoportjai. Ebben a levélben felkérték a francia elnököt Nicolas Sarkozy-t, hogy vállaljon szerepet és lépjen fel a sajtószabadság védelmében Kínában és Európában, annak az ügynek kapcsán, melyben az NTDTV adásának sugárzását az Eutelsat szatellit szolgáltató Kína felé leállította a Kínai Kommunista Párt (KKP) nyomásának engedve. Ez Kína, Európa és az egész világ számára nagy jelentőséggel bír.

Az NTDTV az egyetlen szabad televízióadó, mely kínai nyelven közvetíti a híreket Kínába, anélkül, hogy a KKP azokba beleavatkozna. 2008. június 16 és 17 között, tehát az olimpiai játékok előtt egy pár héttel az Eutelsat szatellit szolgáltató az NTDTV adásának sugárzását Ázsia felé egy „technikai problémára” hivatkozva leállította.

2008. július 10-én a ’Riporterek Határok Nélkül’ nyilvánosságra hozott egy jelentést, mely részletes információkat tartalmazott arról, hogy ezek a „technikai problémák”, melyekre az Eutelsat kezdetben hivatkozott az adás leállításának okaként, valójában csupán kifogások voltak. A valódi indítóok az volt, hogy a KKP-nél jó színben tűntessék fel magukat. Augusztus 18-án a ’Riporterek Határok Nélkül’ egy további jelentést is nyilvánosságra hozott, mely feltárta, hogy az Eutelsat még egy valódi technikai probléma ellenére is képes lett volna az NTDTV adásának sugárzását folytatni Kína felé.

Az NTDTV erre fel világszerte támogatást kért, és komoly eredményeket is ért el. Franciaországban a francia képviselőház alelnöke Marc Le Fur, az egykori francia miniszter Jack Lang és Francoise Hostalier, valamint a francia parlamenti képviselőnő Jaqueline Fraysse levelet írtak a francia államtitkárnak, Rama Yade úrnak, aki a külügyekért és az emberi jogokért felelős. Ebben a levélben a francia kormányzást az ügyben való aktív közreműködésre kérik fel, annak érdekében, hogy az NTDTV adásának Kína felé való sugárzását olyan gyorsan, amennyire csak lehetséges folytassák. A francia nemzetgyűlés elnöke és a tibeti ügyek munkacsoportja, mely 182 tagból áll egy sajtókonferenciát tartott Franciaországban, hogy az NTDTV-t támogassák.

Politikusok különféle európai országokból mind komoly erőfeszítéseket tettek, hogy az NTDTV-t támogassák. December 19-én 315 Európa Parlament-i képviselő aláírt egy nyilatkozatot, mely az Európai Unió tagállamait arra szólítja fel, hogy az Eutelsat-ot arra késztesse, hogy az NTDTV adásának Kína felé való sugárzását olyan gyorsan, amennyire csak lehetséges folytassa. Ezek közül az aláírások közül sok az Európai Parlament elnökhelyetteseitől származik, ill. az Európai Parlament Emberi Jogi Bizottságától, számos képviselőtől a különféle pártokból és csoportokból, valamint a kínai ügyekért felelős delegáció vezetőjétől, stb.

Hetven képviselő az Amerikai Egyesült Államokban egy közös levelet írt az Eutelsat vezetőjéhez, melyben kifejezésre jutatták a támogatásukat az NTDTV felé. Sok nemzetközi emberi jogi szervezet és ismert kínai elöljárói a demokratikus mozgalomnak szintén kinyilvánították támogatásukat az NTDTV felé.

Az NTDTV és támogatói növelik az Eutelsat-ra gyakorolt nyomást

Mivel az Eutelsat az NTDTV adásának sugárzását még nem folytatja, az NTDTV francia kirendeltsége a támogatóival együttesen kezdeményező szerepet vállaltak és közösen levelet írtak Nicolas Sarkozy francia elnöknek.

2008. december 17-én öt Európa Parlament-i képviselő közös levelet írt, melyben azt állítják, hogy ők az emberi jogokért kiálló öt képviselők, és az Eutelsat vezetőjét Berretta urat meghívják, hogy vegyen részt az Európai Parlament plenáris ülésén januárban Strassburgban. Remélik, hogy sikerül rábírniuk az Eutelsat-ot, hogy az NTDTV adásának sugárzását folytassa.

2008. december 19-én a New Tang Dynasty Televízió (NTDTV) francia kirendeltségének képviselői egy levelet és aláírásgyűjtő ívet nyújtottak át a francia elnöki palotában, olyan személyektől, akik saját maguk kezdeményezték mindezt, továbbá egy listát az első aláírók neveivel. Sok politikus és prominens személy ír személyes leveleket a francia elnöknek. A kezdeményezők folytatni fogják az aláírásgyűjtést, hogy azokat majd átadják a francia elnöknek.