Németország: Sikerrel zárult az Európai Fálun Dáfá Konferencia 2008-ban, Berlinben

Az Európai Fálun Dáfá Tapasztalatcsere-konferenciát 2008-ban november 16-án tartották a Maritim Hotelben Németország fővárosában, Berlinben. Több mint 900 gyakorló vett részt a konferencián egész Európából.

A konferencia terem

Pontosan tíz évvel ezelőtt a Mester személyesen magyarázta el a Fá-t, és válaszolta meg a tanítványok kérdéseit egy Európai Fálun Dáfá konferencia alkalmával Németországban – 1998. május 30 – 31-én, Frankfurtban. Akkoriban a Mester a művelési utat tanította. Attól kezdve a mai napig bezárólag a gyakorlók számtalan mélyreható tapasztalatot szereztek, és felismeréssel gazdagodtak, melyeket jól tükrözött a konferencián előadott 16 tapasztalatokról szóló beszámoló. A beszámolók segítettek a Fá helyreigazítás jelenlegi követelményeinek mélyebb megértésében, és napvilágra hozták a személyes művelés és a gyakorlók közti együttműködés még fennálló hiányosságait.

Különféle európai országokból származó gyakorlók adták elő beszámolóikat

A Fá helyreigazítás egy jelenlegi követelményeként több előadó, különféle országokból mind megemlítette a „gyakorlók közti feltétel nélküli együttműködést”. Ezt az európai 2009-es Divine Performing Arts világ túra egy elengedhetetlen feltételének is tartják.

B. Svédországból azon tapasztalatáról beszélt, hogy az arrogancia akadályozta meg abban, hogy feltétel nélkül együttműködjön a gyakorló társaival. A saját arroganciájának felismerése volt számára a művelés első lépése. A második lépés az volt, hogy ezt az arroganciát könyörületességé alakítsa át. Ennél felismerte, hogy a Mester nem a ragaszkodásainkat nézi, hanem a szívünket, mellyel azon vagyunk, hogy élőlényeket mentsünk meg. Azóta B. igyekszik a gyakorlótársaival való konfliktusoknál és egyes koordinátorok arrogáns viselkedésénél úgy kezelni a helyzetet, hogy a gyakorlók szívét nézi, mely azon van, hogy élőlényeket mentsen meg, és megkérdezi önmagát, hogy a saját cselekedetei mennyiben segítik az együttműködést a gyakorlók között.

M. is azt a tapasztalatot szerezte a Belgium-ban tartott Divine Performing Arts előadás szervezésénél, hogy a Show sikere az egy test-ként való együttműködésen múlik. A Show-t közvetlenül a Mester irányítja, és ebből adódóan semmi fajta zavarás nem merülhet fel. Ugyanakkor különféle zavarások léphetnek fel a gyakorlók közti együttműködésnél. A feltétel nélküli együttműködés követelménye megértése szerint ebben az évben még magasabb, mint az előző évben volt. Ez a követelmény nem más, mint hogy mindig nagy és könyörületes legyen a szívünk a gyakorlótársainkkal szemben. A különféle nehézségek, amik felmerülnek, megértése szerint arra szolgálnak, hogy a gyakorlók a Fá alapelveiről szóló felismeréseiket gyarapítsák és megemelkedjenek.

T. azt tapasztalta Hollandiában, hogy a Divine Performing Arts Show előkészülete egy olyan folyamat, melyben minden egyes gondolat és cselekedet egy teszt. Szlovákiában felismerték a gyakorlók, hogy a Divine Performig Arts Show előadásainál közvetlenül a Dáfá egyesületnek kellene a Show fő szervezőjeként szerepelnie, a Mesterbe vetett bizalom és a Fá helyreigazítás jelenlegi állása szerint. M. Szlovákiából elmondta, hogy ennek következtében sokkal több gyakorló vett részt a különféle előkészületekben és egy rádióadó ingyenesen vállalta a Show reklámozását. Majd a jegyeket három hét alatt mind eladták.

Más gyakorlók különféle folyamatokat és tapasztalatokat említettek meg, a szárazföldi Kínából származók kihangsúlyozták a Kínai Kommunista Pártból (KKP) való kilépés sürgősségét. P. Svájcból például már három éve különféle turisztikai kirándulóhelyeken mesél az igaz körülményekről szemtől szemben az embereknek, és meggyőzi az ottani kínaiakat, hogy lépjenek ki a KKP-ből. Ez év májusától augusztusig P. 1.111 embert győzött meg arról, hogy lépjen ki a KKP-ből, ezek között voltak párttitkárok is, VIP-k személyi védelemmel, rendőrök a nemzetbiztonsági hivataltól és a „610-es ügyosztály” hivatalnokai. A legnagyobb felismerése az, hogy az erős őszinte gondolatainak köszönhetően egyre több embert tudott megmenteni.

F. Németországból egy gépet használ Fá- eszközként erre a célra, hogy a szárazföldi kínaiakat tájékoztassa az üldözésről és rábírja őket, hogy lépjenek ki a KKP-ből. Ezzel az eszközzel automatikus hívásokat kezdeményeznek a szárazföldi Kínába. A gyakorlók együttműködésének köszönhetően majdnem minden országban működnek ilyen gépek, és az elmúlt évtől kezdve saját bázisegységről működnek. Annak érdekében, hogy biztosítva legyen, hogy a gépek kiválóan üzemelnek, F. nap mint nap segít a gyakorlók technikai nehézségeinél munkája befejeztével online az otthonából. F. állítása szerint az eszközök működőképessége nagyban függ a gyakorlók művelési állapotától és őszinte gondolatainak erősségétől. Ez idő alatt mélyen a szívében megértette, hogy mit is jelent: „a művelés az embertől saját magától függ, a művelési energia a mestertől”. Gyakorta csak két, három órát alszik éjszakánként és minden órában ellenőrzi a gépeket, hogy azok megfelelően funkcionálnak-e.

Egy másik kínai gyakorló azt a címet választotta útjáról szóló beszámolójának, mint egy Dáfá tanítány a Fá helyreigazítás idején, hogy „Nincsen szánakozás a művelés folyamán”. Ebben a Fá helyreigazítás ideje alatt bejárt útjáról beszél, különféle munkatáborokban szerzett tapasztalatairól bebörtönzései során.

Az a felismerése, hogy ha az őszinte gondolataink nem hozzák meg a megfelelő eredményt a Fá helyreigazítás számára, akkor az gyakran azért történik, mert az őszinte gondolatok nem elég tiszták és erősek, nem pedig azért, mert a Fá nem hat. Legkomolyabb tapasztalata, hogy az üldözés elleni akciók a hétköznapi emberek törvényeivel feltétlenül összhangban kell álljanak.

A hosszú évek óta gyakorlók mellett egy két új gyakorló is beszámolt tapasztalatairól, melyeket a legalapvetőbb emberi ragaszkodások áttörésénél szereztek, amik megakadályozták őket abban, hogy részt vegyenek az élőlények megmentésében.

L. Belgiumból például azt ismerte fel, hogy a legnagyobb ragaszkodás, a félelem nagyon egoista és könyörület nélküli. Ez a felismerés segített neki ennek levetkőzésében. Így beszélt különféle VIP személyekkel és az Európai Parlament tagjaival is arról, amit az Eutelsat tett, vagyis az NTDTV adásának 5 hónapon át tartó megszakításáról Kína felé, és megpróbálta rábírni őket, hogy támogassák az NTDTV-t. L. úgy gondolja, hogy egy Dáfá tanítvány felelőssége, hogy az Európai Parlamenthez menjen és az Eutelsat előtti és egyéb ezzel kapcsolatos akciókban részt vegyen.

P. Németországból felhívta a figyelmet arra, hogy az európai Dáfá tanítványok kötelessége az európai kormányokat tájékoztatni az igazságról az Eutelsat-tal és az NTDTV-vel kapcsolatban. A hivatalok és a hivatalnokok is állást kell foglaljanak, hogy a jövőjüket meghatározzák. P. számos hiányosságot ismert fel, mely miatt csupán 100 Európa Parlamenti képviselő írta alá a támogató listát a több mint 700 közül.

Az európai Fálun Dáfá Tapasztalatcsere Konferencia 17:30-kor sikeresen véget ért. A sikert az európai Fálun Dáfá Egyesület elnöke, Manyan Ng a berlini gyakorlók és a többi német és európai gyakorló közti jó együttműködés gyümölcsének könyvelte el.