Az Isteni képességeket őszinte gondolatokkal alkalmazni, annak érdekében, hogy az emberek Kínában megismerjék a valóságot (1. rész)

A Qin és a kis unokája tiszta szívvel és könyörületességgel magyarázták el az igazságot a Fálun Gong elleni üldözésről. Ezzel egy idejűleg arról is beszéltek az embereknek, hogy lépjenek ki a Kínai Kommunista Pártból (KKP) és annak betagozódott szervezeteiből. Lelkiismeretes Fálun Gong gyakorlóként az isteni képességeik idővel egyre erősebbek lettek. A Fálun Gong csodálatos ereje megnyilvánult bennünk és a cselekedeteikben. Ezért szeretné A Qin egyes tapasztalatait a gyakorlótársaival megosztani.

A Tanár egy arany kulcsot adott nekem

A Qin vagyok, egy idősebb gyakorló. Külföldről telefonon keresztül magyaráztam el a Kínában élő embereknek az igazságot a Fálun Gongról és annak üldözéséről. Ezeknek az embereknek a gondolatait a KKP hazugságai megmérgezték, attól kezdve, mióta hatalomra kerültek Kínában. Kezdetben sokan egyszerűen letették a telefonkagylót, mert nem értették az erős vidéki kiejtésemet. Attól való félelmem, hogy visszautasítanak nagyban közrejátszott a csekély számú kielégítő eredményben. Gyakran szitkoztak is. Ettől nagyon feszült és stresszes voltam, amikor Kínába telefonáltam.

Egy napon azt láttam az ülőmeditációban az égi szememmel, hogy egy kéz egy arany kulcsot nyújt át nekem. Megbeszéltem ezt a látomásomat a gyakorlótársaimmal, és felismertem, hogy a tanár adott egy utalást nekem, hogy mindennek ellenére folytassam az igaz körülmények elmagyarázását.

A tanár azt mondta: „Nyíltan és őszintén magyarázzuk el az igaz körülményeket, pontosan ez a Dáfá tanítványok munkája. Mondok nektek még valamit: A világon ma minden élőlény a Fá miatt jött. Ha te azt szeretnéd, hogy ezt a kérdést ő tisztán megértse, akkor mondd el neki az igaz körülményeket. Ez egy univerzális kulcs. Ez egy olyan kulcs, mely ezt a lehetőséget minden élőlény számára megnyitja, melyet nagyon nagyon hosszú ideje megpecsételtek, és amire ők már nagyon nagyon hosszú ideje vártak.“ („Fá magyarázat a Fá konferencián Atlantában, 2003-ban“)

Miután a Fá-t továbbra is szorgalmasan tanultam a könyörületességem exponencionálisan megnövekedett és kitöltötte az egész lényemet. A szívem mélyéből meg akartam menteni ezeket a Kínaiakat, akiket megmérgezett a KKP hazugsága, beleértve minden rendőrt, akik részt vettek a Fálun Gong elleni üldözésben.

A tanár azt mondta: „A könyörületesség tavaszt hoz ég és föld közé. Az őszinte gondolatok megmentik az embereket a Földön.“ („A Fá helyreigazítja az univerzumot“, Hong Yin II).

Az volt az érzésem, mintha a vers mélyen belerögzült volna a gondolataimba

Innentől kezdve újra folytattam az igaz körülmények elmagyarázását a telefonon keresztül. Először is elő kellett készítenem rengeteg anyagot, hogy tudjam, mit kell mondanom, amikor a Fálun Gongról és az üldözésről beszélek. Ma már egyszerűen csak bizonyos kérdésekre gondolok, miközben beszélek. Az inspirációim felerősödtek, példákra gondolok, hogy elmagyarázzam a kérdéseket. Tudom, hogy a bölcsességem az arany kulcstól származik, melyet a Mester adott nekem, és hogy a könyörületességem a művelésem révén összhangba kerül a Fá-val.

A tanár azért adja nekem az isteni képességeket, hogy más dimenziókban a démonokat megsemmisítsem

Egyszer egy dél kínai akcentusú férfi vette fel a telefont. Amint elmeséltem, miért olyan fontos neki, hogy kilépjen a KKP-ből és annak betagozódó szervezeteiből a telefonvonal nagyon gyenge lett. Én ugyan jól hallottam őt, de neki nehéz volt megértenie engem. Mindig azt mondta: „Mondja tovább kérem. Nagyon érdekel az, amiről mesél.“ Meghatott ennek az embernek az a kérése, hogy megismerhesse az igazságot. Annak ellenére, hogy hangosabban beszéltem, alig értett engem. Éreztem, hogy ez bizonyosan más dimenziók gonosz lényeinek a zavarása kell legyen. Így elkezdtem az őszinte gondolatok küldésénél használatos mantrát recitálni. Ezzel egy időben kinyújtottam a kezem és elkaptam, anélkül, hogy felismertem volna.

Erre így szólt az unokám: „Nagyi, neked aztán kitűnő nyársad van! Éppen felnyársaltál egy démont és aztán a földre hajítottad. Majd egyszerűen szétrobbant a démon.“ Úgy tűnik, a hat éves unokám látta az égi szemével, ahogy az egyik ujjamból egy vas nyárs emelkedett ki. Elkapta a démont a hasánál fogva, a földre hajította, mire a démon szétrobbant. Ettől a pillanattól kezdve a telefonvonal megint teljesen tiszta volt mind két irányban, és a férfinak nem volt már többé probléma, hogy megértsen.

Nagyon meghatódtam, könnyek csordultak végig az arcomon. A könyörületes Mester megadta nekem a bölcsességet, hogy elmagyarázhassam az igaz körülményeket, és megadta az isteni képességeket is, hogy megsemmisítsem a démonokat más dimenziókban. Képes voltam megsemmisíteni a démonokat, akik engem zavartak, és azokat a démonokat is, akik zavarták a férfit a Föld másik felén.

A tanár azt mondta: „Valójában szükséges az, hogy a Dáfá tanítványok ebben az időben isteni dolgokat tegyenek, mert a Dáfá tanítványok személyes művelése már nem áll az első helyen. A Fá helyreigazításnál megmenteni az összes élőlényt, az égi szemet újra összeállítani ez elsősorban a cél.“ (Fá magyarázat a nemzetközi Fá konferencián Nyugat Amerikában, 2005.02.26.)