Nyugati gyakorló: Az őszinte gondolatok erősítése a kulcs a kéjvágyon való túljutáshoz és a művelésben történő előrehaladáshoz

(Minghui.org) Számos szempontból javítottam a jellememen, mióta elkezdtem a Fálun Dáfá művelési gyakorlatot, de mindig küzdöttem a testi vágy és az erotika kérdésével. Ezek a dolgok nyomasztottak, és a kudarcok sorozata után elveszítettem a lelkesedésemet, és más teszteken is elbuktam.


A Mester azt mondta a Zhuán Fálunban:

„Hétköznapi emberként kezdünk el gyakorolni, ez a vizsga az első lépés, és mindenki szembe fog kerülni vele.” (Zhuán Fálun)


Mindenütt kerestem erre a választ, kifelé és befelé egyaránt. Miért nem tudtam a választ megtalálni, amikor befelé kerestem? Befelé néztem, és minden alkalommal ugyanazt láttam: a kísértéskor nem akartam elengedni ezt a ragaszkodást. Azonban a vizsga sikertelensége előtt és utána is meg akartam ezt tenni.


A Mester nem oldotta meg ezt az akadályt helyettem, annak ellenére, hogy évek óta abban reménykedtem, hogy meg fogja tenni. Valójában a Mester foglalkozott ezzel a Zhuán Fálunban.


A Mester azt mondja:

„Világegyetemünk egyik alapelve: ha szándékodban áll tenni valamit, senki sem lép közbe. Ha akarsz valamit, senki sem fog közbelépni.” (Zhuán Fálun)


Az volt a bajom, hogy akkoriban kívántam ezt a ragaszkodásomat. Arra gondoltam: „Hogyan tudnám magam rábírni, hogy a helyes dolgot akarjam? Szerettem volna a helyes dolgot, de nem tudtam, hogyan kell csinálni. Néhány hétig memorizáltam a Zhuán Fálunt, és tudtam, hogy ez jó, de mégsem tudtam legyőzni ezeket a ragaszkodásokat.


Áttörés az őszinte gondolatok erősítésével

Úgy határoztam, hogy megpróbálok valami mást. Őszinte gondolatokat küldök a Fá tanulásra való készülődés és indulás előtt, ami 45–50 percet jelentett. Még sohasem csináltam ilyet. Korábban csak alkalmanként küldtem őszinte gondolatokat, legfeljebb naponta néhányszor, de sokszor kevesebbet a teljes 15 percnél, vagy legfeljebb a teljes 15 percet. Egyszer megpróbáltam „fölé és túl” menni, és még néhány percig csináltam, de ez volt minden az egész művelésem során.


Úgy terveztem, hogy a kéjhez és a nemi vágyhoz fűződő nézeteimet és ragaszkodásaimat támadom meg minden olyan szögből, ami eszembe jut, és elpusztítom őket minden lehetséges fronton. Az égi szememmel nem látok, ezért meg akartam találni ezeknek a ragaszkodásoknak és nézeteknek minden aspektusát. Rájuk tapadtam, és arra koncentráltam, hogy kimondjam a kínai „mie” (megszüntetem) szót.


Körülbelül 20 perc eltelte után elkezdtem többet felfedni ezekből a ragaszkodásokból, mint amennyit szerettem volna. Amikor ez történt, nemcsak azonosítottam őket, hanem elkezdtek megkísérteni is, miközben én még mindig az őszinte gondolatokat küldtem!


Azonnal a Mester szavai jutottak eszembe:

„A Fá testem segít legyőzni ennek a gondolati karmának a nagy részét. Ez a helyzet gyakran előfordul. Amint felmerül, le kell vizsgáznia az egyénnek, hogy képes-e legyőzni ezeket a rossz gondolatokat. Ha elszántan maradni tud, akkor el tudjuk távolítani a karmáját.” (Zhuán Fálun)


Amikor arra koncentráltam, hogy állhatatos maradjak, a gondolatok eltűntek. De ahogy folytattam ezeknek a ragaszkodásoknak a feltárását, ismét meg lettem kísértve egy másik módon, és emlékeztetnem kellett magam arra, hogy kitartó maradjak. Ez többször megismétlődött. Éreztem, hogy valóban megtisztítom magam ezektől a sötét anyagoktól.


A megértéseim javítása

A kéjvággyal kapcsolatos problémám része volt, hogy nem értettem, miért árt nekünk a vágy. Tudtam, hogy a Mester azt mondta, hogy ártalmas, de racionálisan nem értettem, miért. Nem kerestem erre a választ, mikor őszinte gondolatokat küldtem, de miután jelentős mennyiségű rossz gondolatot kitisztítottam, a Mester Fája jutott eszembe:

„A hétköznapi emberek között helyesnek tartod az alapelveket, de azok igazából nem helyesek. Csak magas szintről tekintve lehet valami helyes.” (Zhuán Fálun)


Hirtelen rájöttem, hogy a vágy rossz, mert önző jellegű. Rólam szólt. Helyesnek és normálisnak tűnt, mivel hétköznapi nézőpontból tekintve az helyes.


A Mester azt mondja:

„A hétköznapi emberek társadalmában fennáll a házassági kapcsolat, és csak így sokasodhat az emberiség. Az emberiség ezen a módon fejlődik, és ott vannak az érzelmek az emberiség társadalmában, ez a hétköznapi emberek számára tökéletesen indokolt.” (Zhuán Fálun)

„Miután megszabadultál ezektől az érzelmektől, senki sem tud majd befolyásolni többé. Egy hétköznapi ember szíve nem tud többé hatni rád. Helyébe lép viszont az Irgalmasság, valami még nemesebb.” (Zhuán Fálun)


Felismertem, hogy önzetlen szempontból kell néznem az ilyen kérdéseket. Az együttérzés magasabb rendű dolog. Magas szintről, önzetlen nézőpontból nézve a vágy helytelen, mert önző, - és ez a meglátás így valóban helyes.


Az Esszenciák a további haladásra című könyvben a Mester az mondja:

„Légy óvatos: nem azt kérem tőled, hogy szándékosan tegyél valamit. Csak megpróbálom megértetni veled a Fá alapelveit, hogy ezt tisztán megértsd.”


Az őszinte gondolatok küldésének, a gondolati karma megszüntetésének és a kéjvágy ragaszkodásával kapcsolatos megértés emelésének ezen intenzív időszaka után a legcsodálatosabb Fá tanulással kapcsolatos tapasztalatot éltem át. Először derűsnek és együttérzőnek éreztem a légkört. Több mint 12 évvel ezelőtt kaptam meg a Fá-t, de még soha nem éreztem ezt a derűs légkört. Teljesen energikusnak éreztem magam, és a Fá tanulás alatti egy órán belül egyszerre számos alapelvvel kapcsolatban világosodtam meg.


Úgy érzem, ezek az alapelvek összefüggnek, ezért szeretném itt megosztani őket.


Mindhárom dolgot jól csinálni

Miért volt az, hogy az őszinte gondolatok hosszabb idejű küldése volt a kulcsa a művelésben való előrehaladásomnak? Úgy gondolom, hogy azért, mert ugyan ez a művelésünk egyik fő része, a múltban nem sikerült komolyan vennem.


A Mester azt mondta nekünk, hogy csináljuk jól a három dolgot:

„Nekem főként három célom van. Az első az, hogy ti mindannyian nagy hangsúlyt kellene fektessetek a Fá-tanulásra… Most a második dolog, nekünk nagy hangsúlyt kellene fektetnünk az igaz körülmények tisztázására… A harmadik dolog nevezetesen az őszinte gondolatok kibocsátásának a kérdése. Ez az a három dolog, amit a Dáfá-tanítványoknak jelenleg csinálniuk kell.” (Fá-magyarázat egy körúton Észak-Amerikában)


Egyszerre rájöttem, hogy nem véletlenül kell a három dolgot csinálnunk, és ez a három szó összefoglalhatja a Buddha Fá-t.


A Mester azt mondja:

„Magas szinten három szóval lehet kifejezni a Fát: Zhen, Shan, Ren.” (Zhuán Fálun)


Az első dolog, hogy a Fá tanulása prioritást élvezzen. Tudjuk, hogy ez azért van, hogy jól művelhessük magunkat. Mi az első szó, amely összefoglalja az univerzum természetét? Zhen, vagy Igaz. Mi a Művelés? Visszatérni az eredeti, igazi önmagunkhoz.


A második dolog az igaz tények tisztázásának prioritása. A Mester elmagyarázta, hogy ez az érző lények megmentésére szolgál. Mi a második szó, amely leírja az univerzum természetét? Shan, vagy Könyörületesség.


A Mester azt mondja a Zhuán Fálunban:

„A Shan művelése nagymértékű, jóságos együttérzést fejleszt ki, és ha valakinél kifejlődik ez a könyörületesség, akkor azt látja, hogy minden lény szenved, ezért a Buddha iskola azt a hajlandóságot fejlesztette ki, hogy minden lényt meg akar menteni.” (Zhuán Fálun)


A harmadik dolog az őszinte gondolatok küldése. Tudjuk, hogy ez a zavarások kiküszöbölésére szolgál, és segít a Mesternek a Fá-helyreigazításban - a gonosz, a tényezőinek és az elrendezéseinek az eltávolításában, hogy a jóság örökkévaló legyen. Mi a harmadik szó, amely leírja az univerzum természetét? Ren, vagy Elviselni.


Az Esszenciák a további haladásra, „Mi a türelem (ren)?” című részben a Mester azt mondja:

„A türelem a kulcs az egyén xinxingjének emeléséhez.”


A Mester a Zhuán Fálunban azt is mondja:

„Fálun Dáfánk a világegyetem legmagasabb színvonalához igazítja magát – a Zhen, Shan, Ren tulajdonságok együtt művelendők.” (Zhuán Fálun)


Felismertem, hogy korábban azért nem fejlődtem, mert csak a Fá tanulására és néha az igaz tények tisztázására figyeltem. Úgy gondoltam, hogy jobban és gyakrabban kell tanulmányoznom a Fát, mielőtt „készen állnék” az őszinte gondolatok küldésére és az igaz tények tisztázására.


Arról is megvilágosodtam, hogy a három dolog nem különálló dolgok, és nemcsak összekapcsolódnak, hanem mindegyiknek tartalmaznia kell a többit is.


Az Esszenciák a további haladásra, „A „shan” rövid magyarázata” című részben a Mester azt mondja:

„A Dáfá tökéletes harmónia. Ha a három tulajdonság, a zhen-shan-ren, külön jelenik meg, egyenként ugyanúgy teljes mértékben tartalmazza a zhen-shan-ren-t. Ennek oka, hogy az anyag mikroszkópikus anyagból áll, amely még mikroszkópikusabb anyagból épül fel – ez így megy tovább a végéig. Ezért tehát a „zhen” a „zhen-shan-ren”-ből, a „shan” is a „zhen-shan-ren”-ből és a „ren” is „zhen-shan-ren”-ből áll. A tao iskola zhen művelése nem a zhen-shan-ren művelése? A buddha iskola shan művelése nem szintén a zhen-shan-ren művelése? Valójában ezek csak a külső megjelenési formájukban különböznek.”


Az első dolog – a Fá tanulás és a művelés - tartalmazza a másik kettőt. Visszatérünk eredeti, igazi énünkhöz azáltal, hogy megtanuljuk a Fát és művelődünk benne. Az önző gondolatok kiküszöbölésével és az együttérző gondolatok ápolásával minden körülmények között jobban tisztázzuk az igazságot - a jó, az igaz gondolatok megijesztik a gonoszt, és pozitív benyomásokat hagynak mindenkiben, akivel kapcsolatba kerülünk.


Bár az emberek, akikkel kapcsolatba lépünk, nem biztos, hogy észreveszik ezt a felszínen, a szavaink hatására el fogják hinni és azt fogják gondolni, hogy az Őszinteség, a Jószívűség és a Tűrőképesség alapelvek jók - és így megmenekülnek. Életünk minden pillanatában őszinték lesznek a gondolataink - lényegében folyamatosan őszinte gondolatokat fogunk küldeni. És amikor őszinte gondolatokat küldünk, egyben műveljük is magunkat és az érző lényeket is megmentjük azáltal, hogy kiküszöböljük a gonoszságot, amely megakadályozza őket, hogy megmeneküljenek.


Amikor megosztottam ezt a tapasztalatot a helyi Fá tanulócsoport gyakorlóival, mindannyian tapsoltak. Ez önbizalmat adott nekem és tudtam, hogy valóban előrehaladtam a művelésben.


Jól kell csinálnunk a három dolgot.


Ez mind csak az én megértésem. Ha valami nem megfelelő benne, kérlek mutassatok rá.


Forrás: Western Practitioner: Intensified Righteous Thoughts the Key for Overcoming Lust and Advancing in Cultivation