Állj szilárdan a Mester és a Fá-helyreigazítás mellett

(de.Minghui.org) Az egyesült államokbeli Fálun Dáfá-gyakorlók - mind a kínaiak, mind a nyugatiak - körében különféle megértések és vélemények alakultak ki az amerikai választásokról. Ha a személyes művelés időszakában járnánk, érthető lenne, ha bizonyos kérdésekről vagy témákról eltérő nézeteink lennének.


De jelenleg a Fá-helyreigazítás művelési szakaszában vagyunk. Különösen most, amikor a Fá-helyreigazítás ereje megközelíti az emberi szintet, nem csak arról van szó, hogy eltérő-e a véleményünk az amerikai választásokról. Most arról van szó, hogy megnézzük, mi történik; segítünk a Mesternek a Fá-helyreigazításban, és megmentjük az érző lényeket.


Megérteni az elveket és helyes magatartást tanúsítani

Mind a Mester új versében, "Az általános választásról", mind a Minghui szerkesztői bejegyzésében: "Elveinknek és nézőpontjainknak racionálisnak és világosnak kell lenniük", a Dáfá-tanítványok mind az Egyesült Államokkal, mind pedig másokkal kapcsolatos magatartását és álláspontját az amerikai választásokról világosan meg kell határozni. A felszínen úgy tűnik, hogy támogatjuk Trump elnököt, aki az emberi társadalom igaz oldalát képviseli. A valóság az, hogy támogatjuk a Mester teljes erőfeszítéseit és nagy könyörületességét a Fá-helyreigazítás során abban a reményben, hogy minden érző lény visszatérhet a hagyományhoz és megmenekülhet.


A Mester Fá előadásainak tanulmányozásából mindannyian tudjuk, hogy az emberiségnek két dologban kell állást foglalnia: az egyik a Fálun Dáfá, a másik a Kínai Kommunista Párt. A világon az összes hivatalban lévő kormány közül egyedül Trump és kormánya hozta meg a helyes döntéseket mindkét kérdésben. Továbbá Trump elnök erősen hisz a Teremtőben, és rá akarja vezetni az Egyesült Államokat, hogy állítsa vissza a hagyományos értékeket. Ha egy ilyen személyt megválasztanak az Egyesült Államok elnökévé, akkor minden bizonnyal fényes jövőt hozhat a nemzet számára.


A világrend fenntartása érdekében az USA vállalta a világrendőrség szerepét. Főként a Trump-kormányzat tartott fenn egyértelmű és határozott álláspontot a gonosz kommunista rezsim elleni küzdelemben Kínával szemben. Erőfeszítései a Kínai Kommunista Párt gonosz szellemét nagyrészt megfékezte. Az emberi társadalom számára talán ez nem jó dolog? Az Egyesült Államok politikájának és döntéseinek hatalmas hatása van a világra. A világ számos nemzete az USA-ra figyel, és tájékozódik döntéseiről. Emberi szempontból így tekinthetünk ezekre a kérdésekre.


Az érző lények megmentése szempontjából, ha az Egyesült Államok a szabad világ vezetőjeként megfelelő helyzetbe hozza magát, az nagyban ösztönzi a többi nemzetet, hogy kövessék a példájukat és jól pozícionálják magukat a Fá-helyreigazítás időszakában. Más szavakkal, jelentős számú élőlény lesz, akik valószínűleg megmenekülhetnek, ami pontosan az, amit a Mester akar. Nem ez a célkitűzése a Dáfá tanítványoknak?


Már nem politikai kérdés

Néhány gyakorlótárs, kínai és nyugati egyaránt, személyes elfogultsággal bír, Trump ellenesek. Ez odáig megy, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják az amerikai választások témáját, vagy akár azt gondolják, hogy ennek semmi köze hozzájuk. Talán befolyásolták és megtévesztették őket a baloldali média pontatlan beszámolói és hazugságai, ahogyan Kínában is néhány gyakorlót félrevezettek a hamisított írások, amelyeket megtévesztően a Mester által publikáltként terjesztettek.


Gondolja végig mindenki magában, hogy milyen ember is Donald J. Trump: ő egy hétköznapi ember, aki arra késztette a kormányzatát, hogy szembeszálljon a baloldali pénzügyi iparmágnások és informatikai óriások nyomásával; szemrebbenés nélkül ki mert állni a Kínai Kommunista Párt gonosz hatalmával szemben; utasította csapatát, hogy mutassa meg támogatását a Fálun Dáfá iránt, és nyilvánosan ítélje el a Fálun Dáfá üldözését, és mindezt abban az időben, amikor a kommunista ideológia Amerikába való behatolása egyre erősebb. Ezért nem tekinthető köznapi értelemben hétköznapi embernek, Donald Trump inkább egy harcos.


A Liberty Egyetemen tartott 2017. évi kezdőbeszédében Trump elnök azt mondta: "Amíg Amerika hű marad értékeihez, hű állampolgáraihoz és hű Teremtőjéhez, addig a legjobb napjaink még előttünk állnak."


Dáfá gyakorlóként mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ki a Teremtő. Noha Trump elnök nem művelő, a kommunizmus gonosz kísértetének óriási nyomása ellenére nem kötött kompromisszumot. Ehelyett határozottan demonstrálta, hogy az Egyesült Államok "a Teremtőjéhez hűséges". Mindenki gondolja végig: Donald Trump nem érdemli meg, hogy „kiválasztottnak” hívják?


A művelők csoportja vagyunk. Korábban nem avatkoztunk bele a politikába, a jelenben sem és nem is fogunk. De ez alkalommal más ez az amerikai választás; ez nem politikai kérdés. A kommunizmus gonosz kísértete pusztít a nyugati világban, és manipulál néhány embert, akiket elvakít a gonosz kommunista ideológia. Célja, hogy az Egyesült Államokat, a szabad világ vezetőit, és polgárait a visszafordíthatatlan pusztítás mélységébe sodorja.


Ha az Egyesült Államok valóban a kommunista kísértet ellenőrzése alá kerülne, akkor a világ egyetlen más nemzete sem lenne képes kikerülni a kommunizmus karmai közül.


Ezen a történelmi ponton Dáfá-tanítványokként mindent elkövetünk, hogy megmutassuk a világnak, hogy a kommunizmus végső célja az emberiség megsemmisítése; hogy a Teremtő áldásait és védelmét csak akkor kaphatjuk meg, ha hiszünk benne és mellette állunk. Azt állítjuk, hogy egy nemzetnek csak akkor van jövője, ha visszatér a hagyományokhoz, és fenntartja a hagyományos erkölcsi elveket és értékeket.


Nem veszünk részt a politikában; amit teszünk, az az, hogy felfedjük az igazságot a világ előtt, és megmentjük az érző lényeket. Ez egy nagyszerű cselekedet!


A felelősség, amelyet a Dáfá-tanítványoknak viselniük kell

A Mester utolsó Jingwen-jéből és a Minghui szerkesztőség cikkéből megtudtuk, hogy ezek az amerikai választások már nem csak két jelölt közötti verseny, hanem a jó és a rossz harca; csata az istenségek és a démonok között. Ez jóval túlmutat a hétköznapi emberek politikáján és egy teljesen más természetet tükröz.


A kommunista szellem utolsó leheleteinek közepette zajló őrült tevékenysége során egyetlen Dáfá tanítványnak sem kellene kimaradnia ebből a jó és a gonosz közti harcból, függetlenül attól, hogy milyen etnikumhoz is tartozik. A hétköznapi embereknek nincs erejük és képességük eltávolítani a gonosz kommunista démont más dimenziókban; ezt a felelősséget nekünk, Dáfá tanítványoknak kell viselnünk.


A mester azt mondta:

"A Dáfá tanítványok az emberiség egyetlen reményei a megmentésükre." (Az Európai Fa Konferenciához, 2018. szeptember 29.)


Ezért az igazság és a gonosz közötti harcban egyetlen Dáfá-tanítvány sem maradhat távol. Hiszen már nem csak az a kérdés, hogy kit támogasson ebben a választásban, hanem az is a kérdés, hogy a megmentésre váró érző lények megmenthetőek-e?


Ez az a fogadalom, amelyet a Teremtőnknek tettünk, és ezt az ígéretet tettük minden élőlénynek!


Van egy régi kínai közmondás: "Nyolc halhatatlan kel át a tengeren, és mindegyik megmutatja a maga varázslatát". Dáfá-tanítványok vagyunk - mi is megmutathatjuk „erőnket” az igazság fenntartása és az érző lények megmentése érdekében.


Néhány gyakorlótárs úgy véli, hogy ennek az ügynek a kimenetele már eldőlt, mert a Mester irányítja. Szerintük nem lesz nagy különbség, hogy az amerikai választásokon szavaznak-e vagy sem. Véleményem szerint, mint a Fá-helyreigazítás idejének Dáfá-tanítványai, mindig 100% -ig a Mester oldalán kell állnunk.


Emlékszem, hogy 1999. április 25-én Kínában sok gyakorlónak eltérő volt a véleménye arról, hogy Pekingbe menjenek-e petíciót benyújtani a napokkal korábban Tianjinban letartóztatott gyakorlók szabadon bocsátása érdekében. Ahelyett, hogy tevékenyen részt vettek volna ebben, kivárták, hogy mit csinálnak a többiek. Végül csak tízezer Dáfá-tanítvány állt ki a hit szabadságáért Pekingben.


Tapasztalati beszámoló érkezett egy gyakorló társamtól, aki mély benyomást tett rám. Ebben a tapasztalat megosztásban a gyakorlótárs elmondta, hogy égiszemével látta, mennyi istenség gyűlt össze Peking felett 1999. április 25-én. Amikor az istenek meglátták, hogy a 100 millió Dáfá-tanítvány közül csak tízezer jött el, csalódtak és elmentek. Ha egymillió Fálun Dáfá-gyakorló jött volna el aznap, az üldözés talán soha nem történhetett volna meg.


Amikor a KKP 1999. július 20-án nyilvánosan megkezdte a Fálun Dáfá üldözését, sok gyakorló még akkor sem lépett fel az üldözés ellen. Azért sem, mert a gyakorlóknak abban az időben eltérő nézeteik és megértéseik voltak. 21 év telt el azóta. A gyakorlók összeségében rengeteg eredményt értek el, de sok megbánást is elszenvedtek. Amíg azonban a Fá-helyreigazítás nem fejeződik be, addig is lesznek lehetőségek a felzárkózásra és a jól teljesítésre. Mindazonáltal a végtelenségig nem fejezhetjük ki sajnálkozásunkat fontos felelősségi kérdésekben vagy más próbákban, a Fá-helyreigazításnak határideje van!


Ami az amerikai választásokat illeti, nem szabad, hogy a hétköznapi emberek érzelmessége megérintsen minket; legyen az harag vagy öröm. A Fá tanításait kell útmutatásként tekintenünk, nyugodtnak és racionálisnak kell maradnunk. Kitartóan kell tisztáznunk az igazságot, és arra kell irányítanunk az embereket a világban, hogy megkülönböztessék a jót a rossztól, és ezáltal segítsük őket a jó jövő kiválasztásában.


A Dáfá tanítványok egy testet képeznek. Szilárdan és 100 százalékosan kell a Mester Fá-helyreigazítása mellett állnunk!


Csak így vagyunk méltóak a “Fá-helyreigazítás korszakában Dáfá-tanítványoknak” lenni. Nemcsak az Egyesült Államokban lévő gyakorlóknak, hanem a Dáfá-tanítványoknak szerte a világon, korrigálniuk kell és meg kell szilárdítaniuk az amerikai választásokkal kapcsolatos hozzáállásukat, gondolataikat és alapvető megértésüket. A Dáfá-tanítványok igaz gondolatai ekkor elsöprő hálót alkotnak a többi dimenzióban és akkor a kommunizmus gonosz szellemeinek nincs hova bújniuk.


Dáfá-tanítványként meg kell ragadnunk ezt a történelmi pillanatot, és erőteljesen őszinte gondolatokat kell küldenünk, hogy megsemmisítsük a kommunizmus minden gonosz démonát, amelyek megpróbálják elpusztítani az érző lényeket, és akadályozzák a Mester Fá-helyreigazítását. Megállapítottam, hogy minden Dáfá tanítvány, különösen az Egyesült Államokban élő Dáfá tanítványok számára ez nem csak lehetőség, hanem megtiszteltetés is, hogy segítsenek a Fá- helyreigazításban.


Gondolataimat a Mester versével szeretném befejezni:

Egyetemes megvilágosodás

Istenségek és buddhák utaznak a világban

A gonosz lényeknek a szíve nyomorgatott

Dafa, a megoldás erre a kaotikus világra

Ami feltartóztatja és megakadályozza a társadalom szédítő bukását

(Egyetemes megvilágosodás, 2001. 02. 17. Hong Yin II)


Ez az én megértésem a jelenlegi szintemen. Kérlek, jelezzétek az esetleges hiányosságokat.


Forrás: Bleibe standhaft an der Seite des Meisters und der Fa-Berichtigung