Kínai írásjel: Költészet - Shī (詩)

Az írásjel két összetevője a bal és a jobb oldalon együttesen értelmezhető a költészet szimbólumának, mint a nyelv és a beszéd egy különösen átgondolt formája. (Epoch Times)

Van egy népszerű mondás: valaki, aki nem tudja, hogyan írjon verset, képes lesz rá, ha megjegyzi a „300 Tang vers”-et.


A 詩 (shī) kínai írásjel „költészet“-et jelent vagy „vers“-et, „himnusz“-t vagy „ódá“-t.


A 詩 egy fono-szemantikus összetétel, ami a kínai írásjel egyik fajtája: a hang és a jelentés elemeiből áll.


A 詩 írásjelben a bal oldali 言 (yán) utal a jelentésre, míg a jobb oldali 寺 (sì) a hangzást biztosítja.


A 寺 a templom, a kolostor, a bíróság vagy a hivatal írásjele, míg a 言, egy radikális írásjel, amely szavakra vagy beszédre utal, és azt is jelenti, hogy „mondani”. Ez egy képírásjel, amely a beszéd ötletét egy olyan képen keresztül mutatja be, ahol a nyelv kilóg a szájból.


Az írásjel két összetevője a bal és a jobb oldalon együttesen értelmezhető a költészet szimbólumának, mint a nyelv és a beszéd egy különösen átgondolt formája.


Példák a 詩 írásjel használatára összetételekben, mint 詩人 (shī rén), költő; 古詩 (gǔ shī), ősi kínai költészet; 詩歌 (shī gē), óda vagy dal, ahol 歌 (gē) jelenti a dalt; 詩句 (shī  jù), egy vers, ahol a 句 (jù) jelenti a mondatot; és 詩韻 (shī yùn), a vers ríme.


詩思 (shī sī) költői gondolatra, ötletekre vagy képzeletre utal, és a 詩情 (shī qíng) pedig egy költői érzésre vagy hangulatra.


A 唱詩班 (chàng shī bān) egy kórus vagy szó szerint egy osztály (班, bān), ami költészetet (詩, shī) énekel (唱, chàng).


A 詩以言志 (shī yǐ yán zhì) közvetíti valaki ötleteinek, érzéseinek vagy törekvésének kifejezését, és annak koncepcióját a költészeten keresztül.


A 如詩如畫 (rú shī rú huà), szó szerint „mintha [ez] költészet lenne, mintha [ez] egy festmény lenne”, leír valamint, ami egyszerre költői és vizuálisan vonzó, mint egy kép.


A 唐詩三百首 (tang shī  sān bǎi shǒu) utal a „300 Tang vers”-re. Ez a gyűjtemény a Tang dinasztia (618–907) kb. 300 legjobb verseit tartalmazza a legjelentősebb költőktől, figyelembe véve a kínai költészet aranykorát is.


A gyűjteményt Sun Zhu (孫誅) állította összeg 1763 körül, a Qing dinasztia (1644–1911) ideje alatt. Sun a költeményeket a népszerűségük és azon képességük szerint válogatta ki, hogy miként segítenek az embereknek művelni vagy javítani a jelleműket.


A válogatás máig népszerű klasszikus maradt, amelyet széles körben tanulmányoznak. Van egy népszerű mondás, amely azt mondja, hogyha valaki nem tudja, hogyan kell verset írni, képes lesz rá, ha megjegyzi a „300 Tang vers”-et.


Forrás: http://www.theepochtimes.com/n3/406497-chinese-character-for-poetry-shi-%E8%A9%A9/