FDI (Hongkong): Hongkong vezetői a világszerte történő tüntetések ellenére is be akarják iktatni a 23-as cikkelyt (Fénykép)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Hongkong (FDI)- Négy hónappal a 23-as cikkely beiktatásának bejelentése után hozta nyilvánosságra Hongkong vezetősége az igazi törvényes szövegét a 23-as cikkelynek. A sokak által vitatott törvény, mely Hongkong kormányának átfogó jogosultságot biztosítana, ami mindazok megfigyelését, őrizetbe vételét és bezárását jelentené, akik Kína részéről a kormány számára veszélyt jelentenek.

A Falun Gong-gyakorlók a hongkongi Törvényhozó Bizottság székháza előtt tüntetnek. A 23-as cikkelyt üldözési módszernek tekintik


Egy a New York Times február 13-i számában Hongkong vezetői átadták a létrejövő törvényt a hongkongi Törvényválasztási Tanácsnak, és siettették a Tanácsot, hogy „gyorsan készüljön el“.

Február 15-én közel száz Falun Gong-gyakorló békésen tüntetett a Törvényválasztási Tanácsháza előtt, és úgy a Tanácsot, mint a kormányt arra kérték, hogy a rosszindulatú törvény bevezetését, a 23-as cikkelyt, szüntessék meg.
Egy nyilatkozatban, ami még azon a nap nyilvánosságra került, hongkongi gyakorlók kihangsúlyozták, hogy a 23-as cikkely törvényhozása nem más, mint a népirtás politikájának az elterjedése, amit Jiang Zemin rezsimje a Falun Gong ellen Kínában már majdnem 4 éve követ.

Alább megtalálják a nyílt magyarázat teljes szövegét:


Védjük meg az alapvető emberi jogokat és gátoljuk meg, hogy a gonosz törvény Hongkong kárára váljon

Nyílt nyilatkozat 2003. 2. 15.

A hongkongi Falun Gong-gyakorlók mély sajnálatukat fejezik ki a Tung közigazgatásnak azzal a döntésével szemben, hogy kiadta a 23-as cikkelyt, ahelyett, hogy a különféle csoportoktól érkező tiltakozásokat figyelembe vette volna. Ezen kívül szomorúak vagyunk az őszinteség és felellőség érzet teljes hiányának tapasztalata miatt a hongkongi lakosokkal szemben a közigazgatáson és a territórium érdeke miatt is.

Az úgynevezett tanácskozási idő alatt a hatóságok elmarasztalóan viselkedtek, például a rendőrség bevetését vészhelyzetben nem kritizálták kellőképpen, meg a tiltás mechanizmusát sem, ezen kívül semmi szóbeli biztosítást sem tettek – valószínűleg azért, hogy a nyilvános elégedetlenséget elcsitítsák. A Biztonsági Miniszter asszony nyíltan lealacsonyító megjegyzéseket tett egy bizonyos hongkongi csoporttal szemben, amikor is nyilvánvalóan elfelejtette, hogy ezek az emberek is részei a közösségnek, melynek az igazgatóság ugyanúgy a szolgálatára kellene hogy álljon.

Ezen kívül a hongkongi Falun Dafa Egyesület egyik nyilatkozatát, amiben a 23as cikkely elengedését kritizálták, bámulatos módon „nem azonosítható“–nak könyvelték el, ami annyit jelent, hogy e nyilatkozat sem a törvénymeghozataláért, sem ellene nincs. Sok más ellenzéki csoport is ugyanezzel a megszédítő tapasztalattal lett gazdagabb. Már elég gyakran meg lett mondva, hogy a közigazgatóság valójában nem törődik az emberekkel és az még rosszabb, ha a hivatalok nyilvános véleményeket teljesen megfordítanak.

Annak ellenére, hogy a hatóságok egy pár semmitmondó engedményt tettek, számos megfigyelővel egyetértünk abban, hogy a változásokat azzal az ürüggyel csinálták, hogy az ellenzéki embereket szétválasszák, és egymás ellen kijátsszák. A törvényadás sötét természete változatlan maradt, mivel az ideiglenes törvényjavaslat olyan intézkedéseket tartalmaz, amik valószínűleg a törvények uralkodását és az „egy ország, két rendszer“ állapotot szétrombolhatná.

Meg szeretnénk ismételni, hogy a 23-as cikkely életbe lépése eleve hamis. A 23-as cikkely egy meglévő alaptörvényhez lett hozzáadva a pekingi hatóságok felszólítására a Mennyei Béke terén történt öldöklés emlékére. Amit valóban el akartak érni, az a valós ellenőrzés Hongkong fölött a kínai totalitárius rezsim által, igazi béke és a nemzet harmóniája helyett.
A törvényjavaslat intézkedései leginkább a kritizált „tiltó mechanizmusához” ragaszkodnak. Ez a mechanizmus, ami Hongkongot a szárazföldi kijelentéssel élve „Nemzeti Biztonság“-hoz köti, messze eltér attól, amit valóban a 23as cikkelyben kér. A „tiltó mechanizmus” a szárazföldi kormányt egy olyan törvényes joggal látná el, amivel hatalmát a hongkongi csoportokra is kiterjeszthetné, ami a rezsimnek nem passzolna. Így az elnyomó vezetőt a szárazföldön egy „távolsági szolgálattal“ látná el, ami azt jelentené, hogy egyetlen gombnyomásra a rezsim képes lenne minden disszidens csoportot a saját akarata szerint - a SAR-kormány szerint - elnyomni.

A törvényjavaslat szerint a tiltás egy feltétele, hogy a hongkongi szervezet az elnyomott szervezetnek alárendeltje. A SAR-kormány megengedi, hogy egy csoportot akkor is megvizsgáljanak, - a pénzügyi helyzettől kezdve a tettekig – ha nem követtek el semmit. Már egy évvel ezelőtt kötelezte magát az állam-közigazgatás, hogy a hongkongi Falun Gong csoportot jobban szemügyre veszi. Ez a tiltási rendszer még meg is könnyítené az állam-közigazgatás vizsgálatait.

Ezen kívül, ha egy törvényhivő csoport nyilvánosan meg lesz vizsgálva, a „nemzeti biztonsággal“ kapcsolatosan a tiltási rendszer alatt, akkor természetesen a nyilvánosság előtt félni fognak a csoport tagjai, hogy ehhez a csoporthoz tartoznak. Akkor is, ha a fenti csoportnál egyértelművé válik, hogy betiltása nem szükséges, a gyülekezési szabadság már megromlott. Ez azzal is megegyezne, amit a biztonsági miniszter egy évvel ezelőtt mondott, amikor is a Falun Gong növekedésének a megállításáról beszélt Hongkongban. És tényleg ezt arra is fel lehetne használni, hogy különböző csoportok növekedése ezáltal megállna, mivel a közösségtől elidegenednek.

Jiang Zemin-t, az elnyomó rezsim vezetőjét, a tengerentúlon népirtásért vád alá helyezték. A népirtást a Falun Gong-gyakorlókon űzi Kínában. Ha a 23-as cikkely törvény lesz, akkor ez hozzásegítené a népirtás kiterjesztéséhez Hongkongban. Semmiképpen sem szeretnénk, hogy a hongkongi SAR-kormány mint cinkosként, tettestársként egy ilyen iszonyatos bűntettben részt vegyen.

Az előrelátott intézkedések bebizonyítják, hogy a Biztonsági Miniszter megtartja hatalmát annak eldöntésére, hogy egy csoport betiltására szükség van-e vagy sem, hogy igazolná a kínai rezsim nyílt intézkedését, és hogy semmilyen más vizsgálatot nem tesz szükségessé. A mostani állami közigazgatás többször is hangoztatta, hogy a hongkongi nép hátrányára is ki akarja vívni Peking tetszését. Ez ugyanaz a közigazgatás, ami a Falun Gongra felelőtlen, sértő megjegyzéseket tett. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen magától eltelt közigazgatás tehetetlen, magától döntést hozni, független megítéléseket hozni azokkal a dolgokkal kapcsolatosan, melyek Kínával vannak összefüggésben.

Az átadás óta számtalan polgárszabadsági vesztéssel álltunk szembe. Az idő elteltével az adminisztráció is egyre átláthatatlanná vált. Más szemszögből tekintve a 23-as cikkely bevezetése a sokévi pekingi diktatúra befolyását tükrözi, ami Hongkong irányába különböző eszközök árán terjedt át. Ha nem tudjuk megfékezni a kormányt attól a szándékától, hogy ezt a rossz törvényt elfogadja, akkor Peking befolyása a hongkongi törvényadást teljesen uralma alá veszi. Akkor tényleg a 23-as cikkely bevezetése valóban Hongkong végének az elejét jelenti, mint törvények által irányított szabad társadalom.

Ez történelmi felelősségünk, hogy kiálljunk a mi születéstől megadandó emberi jogaink megvédéséért, és, hogy ne hagyjuk, hogy ez a gonosz törvény Hongkongot szétrombolja.


Hongkongi Falun Gong-gyakorlók

Kontaktszemély: Sharon Xu +852-9263-4150, Sophie Xiao +852-9108-2057


Angol verzió: http://www.clearharmony.net/articles/200302/10278.html
Forrás: http://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=7021

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo