Nagy-Britannia: Több ezer embernek jutott tudomására az edinburghi kínai konzulátus előtt, hogy Jiang Zemin bíróság elé lesz állítva

Június 28-án és 29-én összegyűltek Edinburghban a kínai konzulátus előtt, hogy békésen apelláljanak. A két napon a konzulátus épülete mögötti stadionban egy híres zenész tartott koncertet, így minden nap 55000 ember haladt el a konzulátus előtt, mikor a koncertre tartottak. A skót gyakorlók ezért megragadták az alkalmat, hogy felfedjék az ártatlan Falun Gong-gyakorlók üldözésének brutalitását, melyet Jiang Zemin indított el.

Több transzparenst is kiakasztottak a kínai konzulátussal szemben, ahol az autóban ülő emberek is jól láthatták azokat. A gyakorlók bemutatták a gyakorlatokat. A nyilvánosság figyelme megmutatta, hogy sokan szeretnék, ha a diktátor bíróság elé kerül. Az emberek hangosan olvasták fel a transzparenseken álló szövegeket: „Támogassák a bírósági tárgyalást a kínai diktátor ellen népirtás miatt!” Néhány ember direkt megállt, hogy szórólapot kérjen tőlünk, hogy aláírják a petíciót. Egy férfi arra kérte a barátját, hogy írja alá a petíciót ezt mondván: „Írdd alá, megéri! Látod a transzparenseket: a kínai diktátor irtja a népet”. Egy másik férfi megpróbálta elhúzni a barátnőjét, majd hirtelen meggondolta magát és gyorsan aláírta, majd ezt mondta: „Nézd csak, mi történik Kínában.” Egy kedves érdeklődő még egy aláírásgyűjtő lapot is el akart vinni, hogy odaadja barátainak aláírni.

Két másik ember meglátta a transzparenseket, majd megálltak és odajöttek hozzánk, hogy aláírják a petíciót és hogy információs anyagot kérjenek. Azt mondták, hogy szeretnék megtanulni a Falun Gong gyakorlatokat és hogy az elveket „Őszinteség, Könyörületesség és Tolerancia” jónak találták. Egyesek úgy mutatták ki támogatásukat, hogy velünk együtt végezték a gyakorlatokat, meditáltak velünk. Többen kifejezték jókívánságaikat és két skót játszott is nekünk skót dudájukon.

Összesen több mint 100000 ember jött el a koncertre és a gyakorlók mindegyike biztos volt abban, hogy minden arra járó megkapta az üzenetet: „Vigyük Jiang Zemin-t bíróság elé népirtás miatt!”

Angol változat: http://www.clearharmony.net/articles/200307/13537.html
Német változat: de.yuanming.info/articles/189912/10225.html