KÉRJÜK, SEGÍTSEN MEGÁLLÍTANI A TRAGÉDIÁT KÍNÁBAN!

Wanyun Li urat kényszer munkatáborba vitték kétszer is, és súlyos kínzásoknak vetették alá, három különböző munkatáborban. A képet halála előtt készítették, 2006. augusztus 3-án.

Shujie Ren asszony lefogyott és extrém gyenge lett miután három éven át kemény kínzásokat alkalmaztak rajta két különböző kényszermunkatáborban. 2005. szeptember 1-én halt meg.

Rongrong Gao hölgy arcát hét órán át ütlegelték három elektromos bottal, ropogósra sütve az arcát. A kép hét nappal a szörnyű kínzása után történt. Miután megjelent ez a kép az interneten, a hatóságok halálra kínozták. 2005. június 16-án halt meg.

Lingxia Wu asszonyt két kényszermunkatáborban is kínozták és embertelen bánásmódban részesült. 2002. július 27-én hunyt el 37 évesen, teste gennyes sebekkel, hasa pedig súlyos ödémákkal volt borítva. Tizenéves fia magára maradt.

Miután a hatóságok Xinchun Wang urat megnyomorították, lábát forrásban lévő vízbe helyezve, továbbra is arra kényszerítették, hogy mondjon le meggyőződéséről, ütlegelve őt, és elkobozva a létszükségletet jelentő tárgyi eszközöket.

Xiaohong Zhang urat két évre ítélték a Fálun Gongba vetett hite miatt. Kínzása után úgy nézett ki, mint egy csontváz. 2003. augusztus 4-én halt meg, 29 évesen.

Wang Yunjie asszony melleit két elektromos bottal sokkolózták a Masanjia-i kényszermunkatáborban. 2006. júliusában halt meg.

Ezek a tragédiák csak a jéghegy csúcsa abban a brutális üldözésben, amely során a Kínai Kommunista Párt megpróbálja ellehetetleníteni a Fálun Gongot. Több mint 3200 Fálun Gong gyakorló halt meg rendőrségi erőszak miatt 1999 júliusa óta. Az atrocitások valódi kiterjedése nem ismert a hatóságok információ blokkolása miatt.

Ezek az emberek élve maradhattak volna, ha feladták volna a Fálun Gong gyakorlását. Valójában, ez az a lehetőség, amit a hatóságok „felajánlanak” a Fálun Gong gyakorlóknak. Ez ugyanaz a bánásmód, mint amit a pogány uralkodók folytattak a keresztények ellen, 2000 évvel ezelőtt, mielőtt mártírhalált haltak. A kínai kommunista vezetés azt akarja, hogy a Fálun Gong gyakorlók „változzanak meg”, hogy írjanak alá papírokat, hogy feladják a Fálun Gongba vetett hitüket.

A tét nagy, és a választás „egyértelmű”, nem csoda hogy vannak akik nem értik: miért nem csinálnak úgy, mintha bele mennének és gyakorolnák a Fálun Gongot titokban otthon?

Egy Fálun Gong gyakorló írta a börtönben szerzett tapasztalatairól: „Az őrök megparancsolták az elítélteknek hogy kényszerítsenek az „elítéltek szabályai”-nak szavalására. Én ellenálltam, mindegy hogyan ütlegeltek, mert nem vagyok elítélt. Ők azt mondták, hogy én is elítélt vagyok, mint ők, máskülönben nem lennék börtönben. Én ezt mondtam nekik: „Nem, én azért vagyok börtönben, mert ellenálltam és hű voltam a lelkiismeretemhez. Nagyon könnyen kijuthatnék, ha feladnám a Fálun Gong gyakorlását, ezzel szemben ti nem tudnátok ilyen könnyen kiszabadulni.”

Ez az egyszerű példa jól mutatja az üldözés lényegét: felcserélni a jót a rosszal, kényszeríteni az ártatlant hogy vallja magát bűnösnek. Miért tudnak a Fálun Gong gyakorlók ellenállni ennek a nyomásnak? Miért nem hajlandóak elfogadni kompromisszumokat és maradnak hűek a lelkiismeretükhöz? Ha a jó és rossz tudna kompromisszumot kötni, akkor minek létezne ez a két véglet? Ha a jó a gonosz barlangjába mászik, min fognak alapulni az értékek és az alapelvek? A lelkiismeret, a jóság veleszületett felismerése, az emberi lét egyik esszenciája. Ez az egyedüli dolog, amit egy emberi lény fenn tud tartani bármilyen körülmény között. A lelkiismeret, továbbá, meghatározza az emberi természetet. A jog a lelkiismerethez egy ember leg alapvetőbb joga.

Nincs nagyobb bűn, ennélfogva annál, mintha valaki a saját lelkiismerete ellen vétkezik. A kínai kormány által vezérelt üldözés a Fálun Gong gyakorlók ellen nem csak a Fálun Gong lelkiismerethez való jogát sérti, hanem egy jól irányított művelet az emberi természet elpusztítására.

Azok az emberek, akik értik a valódi jelentését az emberi létnek nem fogják feladni azt, hogy jó emberek legyenek. A Fálun Gong gyakorlói hétköznapi emberek az hétköznapi élet minden területéről és egyszerre különleges emberek is, mert lelkiismeretükkel egyetértve elkötelezték magukat az Igazságosság-Jószívűség-Tolerancia alapelveinek követésére, arra hogy önművelés által javítsák szellemi és erkölcsi mivoltukat. Ez elkerülhetetlenül vezet az öntudathoz és a bátorsághoz.

Ezek az emberek nem fogják elfogadni, hogy gonosz tetteket kövessenek el. A Fálun Gong gyakorlók kitartása nem csak egy ragaszkodás a lelkiismertükhöz való jogokért, hanem a leggálánsabb védelme is az emberiségnek. Az ő békességbeli áldozatuk nem csak passzív tűrés, hanem a legigazabb megtestesülése a lelkiismereti választásnak, hogy megőrizzék a jóságot és álljanak ellen a gonoszságnak.

Miért üldözik a Fálun Gongot?

Miután a Fálun Gong nyilvánosságra lett hozva 1992-ben a kínai kormány különböző szintjei felismerték és méltányolták a Fálun Gong gyakorlásának előnyeit, és az ő támogatásuk megkönnyítette a Fálun Gong elterjedését az 1990-es évek elején. Valójában, a Kommunista Párt 60 millió tagjának egyharmada és számos magas beosztású kormányzati tisztviselő gyakorolta a Fálun Gongot. A Kommunista Párt vezetése, azonban, megsértődött a Fálun Gong növekvő népszerűségén, és nem tudta elfogadni a tényt, hogy több mint 40 évnyi Marxista kiképzés után ennyi sok ember, beleértve Kommunista Párt tagokat is, máshol lelnének erkölcsi és spirituális útmutatásra. Az 1994-es titkos aláásástól kezdve, az 1996-os összehangolt bemocskolás-kampányon és a Fálun Gong könyvek betiltásán át az 1997-es rendőrségi zaklatásig a hatóságok fokozatosan kiszélesítették az alattomos üldözést egy nyílt támadásig. Mivel a különböző megfélemlítések és hátrányos megkülönböztetési trükköknek nem sikerült elijeszteniük az embereket a Fálun Gongtól, 1999 július 20-án a Kommunista Párt megkezdte a Fálun Gong gyakorlóinak erőszakos üldözését. Az üldözés, ami nem különbözik a korai keresztények 2000 évvel ezelőtti üldöztetésétől azóta atrocitásokat hozott számtalan család életébe. A kínai kemény irányítás ellenére kiszivárgott információkból tudjuk, hogy több millió Fálun Gong gyakorlót – fiatal gyerekektől terhes anyákon át az idősekig – vettek őrizetbe és bántalmaztak. Ezreket kínoztak halálra, miközben számtalan gyakorlók eltűntek. A legmegdöbbentőbb, hogy legalább egy titkos koncentrációs táborban több ezer gyakorlótól rabolták el létfontosságú szerveiket. A rezsim információ blokkolásának hála – ami igyekszik titokban tartani az egész képet – nehéz az atrocitások súlyosságát és hatályát megfejteni. Szembenézvén extrém igazságtalansággal, szörnyű kínzásokkal és gyilkosságokkal a Fálun Gong gyakorlók teljesen békések maradtak. Békések maradtak a rendőrségi ütlegelések és annak ellenére, hogy a rendőrség a többi fogvatartottat kínzókká válásra kényszeríti.Ezek példázzák a Fálun Gong tanításait: „ha megütik, akkor nem üt vissza; nem szid vissza, ha megszidják”. Csak a jóság irányíthatja az erőszakmentesség erkölcsi erejét. Ez az erkölcsi erő nem csak egy vagy két, esetleg pár, hanem az összes Fálun Gong gyakorló által tanúsítva van. Az ő hatalmas toleranciájuk és jóságuk már megérintett számtalan embert, beleértve kínzóikat is. Egy időben az erőszakos üldözéssel a kommunista rezsim elindított egy messze elérő kampányt, mely során fals információkkal démoninak titulálta a Fálun Gongot, és igyekezett gyűlöletet kelteni iránta. 2001 elején a rezsim még egy önáldozatot is eljátszott öt ember részvételével a Mennyei Béke terén, rákenve a Fálun Gongra, mint Néró a keresztényekre a római tűzvészt. Az erős propaganda sok embert mérgezett meg ezáltal felkeltve haragjuk a Fálun Gonggal szemben, motiválva őket az üldözésben való részvételre. Hatalmas együttérzéssel azok irányába, akik ezen mérgező hazugságoknak hittek, a Fálun Gong gyakorlók kitartottak amellett, amit a kínai nyelv az „igazság tisztázása” alatt ért: tájékoztatni az embereket az igaz tényekről a Fálun Gonggal kapcsolatban, és elmondani nekik, felébreszteni őket az igazságról, egy olyan üldözéssel kapcsolatban, ami teljesen hazugságokon alapul. Kezdetben kevesen hallgatták meg őket, sőt, néhányan a hatóságok kezére adták őket. Fokozatosan, az emberek elkezdték meghallgatni őket. Ahogy eljutott hozzájuk a szörnyű üldözés ténye, és amint átláttak a Kommunista Párt hazugságain, elkezdtek eltávolodni az üldözésben való részvételtől. Többen elkezdték védeni a Fálun Gong gyakorlókat és segíteni nekik terjeszteni az igazságot. Ez az első alkalom, hogy az uralkodó pártnak le kellett állítania a propaganda gépezetét és a hazugságok terjesztését a Fálun Gongról: ha továbbra is ezt tenné, már csak az jutna el az emberekhez, hogy a Fálun Gong még mindig áll. A Kínai Kommunista Párt hosszú történelmében ez az első alkalom arra, hogy egy üldözést titokban kell véghez vinnie és abba kellett hagynia a „döntő győzelmek” bizonygatását. A rezsim, ennek ellenére, nem tudja elkerülni azt, hogy rosszul jöjjön ki ebből. A Fálun Gong üldözése alaposan megmutatta az uralkodó párt despotikus jellegét. Ezalatt a Fálun Gong gyakorlók bátorsága felébresztette az emberek lelkiismeretét. Az elmúlt négy évben több mint 50 millió ember lépett ki a Kommunista Pártból és egyéb hozzá kapcsolódó szervezetekből, visszakövetelvén lelkiismeretüket. Ez az ellenállási mód – az igazság tisztázása és az emberek lelkiismeretének felébresztése – egy erőszakos üldözéssel szemben példátlan. A Fálun Gong gyakorlók acélos akaratának megnyilvánulásai, és az általuk csinált hatalmas áldozatok pontosan azok, amik a kínai nyelv szerint „megdöbbentik az eget, megérintik az istenek szívét”. Amikor a történelemkönyv ezen lapjához érnek, nem kétséges hogy történészek, írók és tudósok generációkon át újra és újra meg fogják csodálni ezt a mi jelenünkben játszódó epikus történetet. Az üldözés még mindig folyamatban van és a történelem folytatja kibontakozását. Ön is részese lehet a történelem ezen meghatározó pillanatának. Ön is részt vehet ebben a történelmi igazság tisztázásban. A Kínai Kommunista Párt által véghez vitt üldözése a Fálun Gongnak csődöt mond minden fronton. Az Ön részvétele az igazság tisztázásában felgyorsítja ennek a brutális üldözés végének az eljövetelét és egy napon büszkén meséli majd az unokáinak: „Én is ott voltam, és értetek tettem.”

A 2008-as Pekingi olimpia még több halált hozott Kínába

Jianmin Gu asszony 2008. március 13-án halt meg, miközben csupán 13 napig volt őrizetben, Pudong Új kerületében, Shanghai-ban.

2008. január 26-án a rendőrség letartóztatta Zhou Yu urat. 11 nappal később Yu úr a Qinghe-i sűrgősségi központban halt meg, 42 éves korában.

Guangzou Sun úr 2008. március 6-án halt meg, letartóztatása után egy héttel, 62 évesen.

Guiming Wang úr 2008. február 29-én halt meg 40 éves korában, csak 12 nappal azután hogy a Chaoyanggou-i kényszermunkatáborba hurcolták.

„Ezek az emberek nem követtek el bűncselekményt. A többségüket elrabolták, mikor a rendőrség betört otthonaikba. Többüket munkahelyükről hurcolták el. Több általános és középiskolás tanulót a kollégiumokban és a tantermekben tartóztattak le. Ők valószínűleg nem tudták volna veszélyeztetni az olimpiát, ahol elfogták őket, nagyon sokan több száz vagy ezer kilóméterre voltak a helyszíntől.

A Fálun Gong gyakorlók őrizetbe vétele egyáltalán nem arról szólt, hogy távol tartsák őket az olimpiai játékoktól; azért volt, hogy kényszerítsék őket, hogy feladják a Fálun Gong gyakorlását. E célból az összes elfogott Fálun Gong gyakorlót súlyosan megkínozták, többüket halálra verték pár órával a letartóztatásuk után. Amikor a családtagjaik megkérték a hatóságokat, hogy engedjék el őket, ezt a választ kapták: „az olimpiai játékok után”.v Ennek ellenére nagy számú Fálun Gong gyakorló még mindig őrizetben van, habár hosszú idő eltelt az olimpia óta.

Egy jelentés 10194 hatósági atrocitásról az olimpia alatt:
http://www.falunhr.org/