Magyarország: Panasz a rendőrség jogtalan intézkedése ellen, elutasítás és folytatás a bíróságon

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

2011. június 25-én a kínai miniszterelnök Wen Jiabao látogatása alkalmával jogtalanul megtiltotta a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Fálun Dáfá gyakorlók demonstrációját. A határozatot később hatályon kívül helyezte a bíróság. Az akkor még érvényben levő tiltó határozat miatt nem volt lehetőségünk csoportosan tiltakozni a Kínai Kommunista Párt üldözése ellen, melyet a kínai Fálun Dáfá gyakorlók szenvednek el immár 13 éve. Azonban egyesével megjelenhettünk jogszerűen a Wen Jiabao, kínai miniszterelnök látogatta helyszíneken és békésen kifejezhettük meggyőződésünket. Legalábbis ez volt a szándékunk, melyben a rendőrség véleményünk szerint jogtalanul megakadályozott minket. Az alábbiakban az egyik gyakorlótársunk panaszát olvashatják, melyet a rendőrséghez intézett:

Budapest Rendőr-Főkapitánya részére

Tisztelt Rendőr-Főkapitány Úr!

Alulírott … a velem szemben, 2011. június 25-én foganatosított rendőri intézkedés ellen a törvényes határidőn belül

Panasszal

élek az alábbi indokok alapján:

2011. június 25-én a kínai miniszterelnök Wen Jiabao látogatása alkalmával Budapesten, az I. Ker. Dísz tér környékén tartózkodtam társaimmal (maximum 8-10 fő, mindannyian a Falun Dáfá békés meditációs gyakorlat követői). Amikor a kínai delegáció megérkezett a Sándor Palotához a delegáció elhaladt a Dísz tér mellett. Mielőtt megérkeztek volna, a helyszínen tartózkodó rendőrök jó pár méterrel hátrébb tessékeltek, azonban a szintén jelen levő kínai kommunista szimpatizánsokat nem küldték arrébb, sőt helyet biztosítottak nekik, és hatalmas zászlóiknak, megakadályozva ezzel, hogy a delegáció láthasson minket. Ezt követően azt sem engedték a rendőrök, hogy a tér jobb oldalán levő járdaszakaszra menjünk, ahonnan szintén láthatóak lettünk volna a delegáció számára. Ezen a területen azonban számtalan másik járókelő ott tartózkodhatott, csak és kizárólag minket nem engedtek oda. Ez az intézkedés egyértelműen hátrányos megkülönböztetésnek tett ki minket. Sárga „Fálun Gong” ill. „Truthfullness, Compassion, Tolerance” (melyek a békés meditációs gyakorlat alapelvei) feliratú pólóban voltam, hogy így puszta jelenlétünkkel kifejezzük a Kínai Kommunista Párt által jogtalanul üldözött, és koncentrációs táborokban megkínzott Fálun Dáfá - gyakorlótársaink iránti együttérzésünket. Mindannyian hasonló, angol, vagy magyar nyelvű feliratú, sárga pólót viseltünk. Nem voltak nálunk zászlók, transzparensek, és semmilyen esetlegesen a delegáció biztonságát veszélyeztető tárgy sem volt nálunk, stb. Ezért elfogadhatatlannak tartom a rendőrség eljárását, az intézkedés ellen panasszal élek és kérem, hogy a Tisztelt Rendőr-főkapitány úr a fentieket kivizsgálni szíveskedjen.

Mint az ismeretes, a Fálun Dáfá Egyesület tagja, Baranyi Márton által a fenti időpontra és helyszínre bejelentett tüntetést a BRFK a Fővárosi Bíróság 27. Kpk. 45.722. számú végzése alapján, jogsértően tiltotta meg.”

A rendőrség elutasította a panaszunkat, azzal az indokkal, hogy a rendőrök jogszerűen jártak el, ám ezt bizonyítékkal alátámasztani, a saját elmondásukon kívül nem tudták.

2012. június 21-én vizsgálta a Fővárosi Törvényszék az ügyünket. Pontosan három Fálun Dáfá gyakorló panaszát (az egyik esetben ketten együttesen tettünk panaszt). Két ügyként kezelték a panaszokat, két külön tárgyalás folyt le, külön bíróval.

Az első tárgyalást elnapolták az általunk becsatolt fényképfelvételek tanulmányozása végett.

A másik tárgyalásban számunkra negatív döntés született, mely a rendőrség panaszt elutasító döntésének ad helyt. A tárgyaláson részt vettünk és felszólaltunk, ám a bírónő sajnálatos módon nem az ügy érdemére koncentrált, hanem jogi útvesztőkbe vonta ügyvédünket, minek következménye az lett, hogy érdemben nem is nyilatkozhattunk a történtekről, és egy gyors, ám véleményünk szerint az „igazságszolgáltatás” fogalmától távol álló döntés született.

Az eset további fejleményeiről tájékoztatjuk olvasóinkat.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo