Nagy-Britannia: Prominens személyiségek ítélik el a KKP általi Fálun Gong elleni üldözést

2009. július 20. környékén akciókat tartottak a helyi Fálun Gong-gyakorlók, hogy a Fálun Gong üldözésének 10. évfordulójára emlékezzenek, melyet a KKP 1999. július 20-án indított el. Evvel jelét akarták adni az üldözéssel szembeni ellenállásuknak is. A rendezvény keretében július 15-én a parlament előtt pódiumülést tartottak "Tragédia Kína" címmel. Ezt a rendezvényt egy anti-üldözést propagáló kiállítással egészítették ki, valamint információs standokkal London központjában. Július 18-án szintén a parlament előtti nagy téren gyűltek össze a gyakorlók és a rendezvény mottója "Oszlassuk szét a KKP-t, állítsuk meg az üldözést" volt.

Néhány brit politikus és nem-kormányzati szervezetek képviselői szintén eljöttek ezekre a rendezvényekre, hogy támogatásukat fejezzék ki. Beszédeikben és interjúikban a brit parlamentet arra szólították fel, hogy tegyenek valamit a vallási szabadság megőrzéséért és segítsenek megállítani a Fálun Gong-gyakorlók üldözését, melyet a KKP (Kínai Kommunista Párt) vezet immár tíz éve, és főleg a szerv-kereskedelem szörnyűségeit.

MP Howarth: A brit kormánynak a nyilvánosság elé kell vinnie a Fálun Gong ügyét.
David Horwath parlamenti képviselő rendezte meg a "Tragédia Kína" című pódiumülést. Egy interjúban ezt közölte: "A brit kormánynak nyilvánosan kell felhoznia a Fálun Gong-témát a kínai rezsimmel szemben, és nem pedig közvetlenül az emberi jogi sértésekről kellene beszélnie teljesen általánosan. Azokat a britteket, akik szerv-transzplantációért utaznak külföldre, komolyan kell vennie a brit kormánynak és eljárást kell indítania.“

MP Teather: A brit kormánynak támogatni kellene a Fálun Gongot
Sarah Teather parlamenti képviselőnő East Brentből származik. Július 15-én a "Tragédia Kína" pódiumülésen aggodalmát fejezte ki, a még életben lévő Fálun Gong-gyakorlók szerveinek elrablása miatt főleg. Ezt szóba is akarta hozni a külügyminisztériumnál.

"Ma sok megrázó kijelentést hallottam, főleg a szerv-kereskedelemről, melyeket elő fogok terjeszteni a külügyi titkárnál. Elő fogom terjeszteni Annie Yang esetét is (egy brit Fálun Gong-gyakorló üldözése) a külügyi titkárnál avval a kéréssel, hogy gyakoroljon nyomást a kínai kormányra, hogy javítsa a Fálun Gong-gyakorlók erőnlétét Kínában. Nem tolerálhatjuk, hogy valakit valahol hite miatt üldözzenek és kínozzanak. Ha a brit kormány tényleg hisz az emberi jogokban, akkor fel kell állnia és támogatnia kell a Fálun Gong-gyakorlókat és más vallások hívőit, legyen az Kínában vagy bárhol a világon."

MEP Batten: Ne álljatok az emberi faj ellenségeinek oldalára
Gerard Batten úr az Európa Parlament tagja Nagy-Britannia Független Pártjától. A parlament előtti téri beszédében helyeselte a Fálun Gong-gyakorlók üldözés elleni merszét.

Egy interjúban ezt állította: "Szerintem nagy és hihetetlen mersszel lehet csak egy olyan országban, mint Kína, előállni és szabadon beszélni. Szabad országban élünk és minden szabadságot garanciának veszünk. Nem fogjuk fel, mennyire értékesek is ezek és ezért úgy gondolom, hogy ez csak egy kis dolog, hogy idejöttem és nyilvánosan kijelentettem támogatásomat."

"A kormányok mindig nehéz pozícióban vannak, mert fenn kell tartaniuk a kereskedelmet. Ami tényleg feldühített, hogy a BBC azt mondta, hogy nem akar a rendezvényen megjelenni és tudósítani róla, mert nem akarja eljátszani munkaviszonyát Pekinggel. Én viszont úgy gondolom, hogy alaposan meg kell gondolniuk ezt és nem szabad az emberi faj ellenségeinek oldalára állniuk."

MP Brake: Fel fogja szólítani a brit kormányt, hogy támogassa a Fálun Gong emberi jogait
MP Tom Brake a Liberáldemokrata Párttól, 2008-ban árnyék-belügyminiszter lett. Július 20-án megjelent a gyakorlók találkozóján, melyet a 10 éve tartó üldözés elleni szembenállás megemlékezésére rendeztek és ott meg is interjúvolták. Kifejezte, hogy szeretne a Fálun Gong-gyakorlókkal együtt, akiknek emberi jogait megsértették, küzdeni és a brutális KKP általi üldözést megállítani.

Brake úr azt nyilatkozta, hogy parlamenti képviselőként kötelességével él és arra fogja felszólítani a kormányt, hogy támogassa a Fálun Gong-gyakorlók alapvető emberi jogait. A kínai rezsim londoni követségét is meg fogja keresni, hogy az illetékessel vitatkozzon az ügyről.

Ezt mondta: "Először is David Milliband külügyi titkárral fogok beszélni, hogy hozza szóba a kínai rezsimnél ezt a dolgot. Muszáj tisztáznunk a brit kormány álláspontját, mely szerint a vallás-szabadságot minden fenyegetés és incidens nélkül kell élvezni. Másodszor pedig kapcsolatba lépek a kínai követtel Londonban, hogy diskuráljunk pontosan erről az ügyről. Meg fogom mondani a kínai követnek, hogy úgy hiszem a kínai Alkotmány megengedi a vallás-szabadságot. Ezért a Fálun Gong-gyakorlóknak szabadon kellene élvezniük gyakorlatuk végzését."

MP Burrowes: Az üldözésnek nem szabad folytatódnia
MP David Burrowes árnyék-igazságügyi miniszter. A parlament tagjaként és ügyvédként sokáig támogatta a demokráciát és a vallásszabadságot. Választóinak meghívására július 20-án eljött a parlement előtti rendezvényre, hogy részt vegyen azon.

Ezt nyilatkozta: "... A bántalmazásokról, a szerv-kereskedelemről és a Fálun Gong-gyakorlók üldözéséről szóló szörnyű jelentések miatt vagyok itt ... azért, hogy elismerjem a bántalmazásokat és hogy kimondjam, hogy ez már évek óta zajlik és nem szabadon, hogy még tíz évik folyjon. Még csak egy évig sem szabad tovább tartania, még csak egy hónapig vagy egy napig sem és fontos, hogy biztosra mindent megtegyünk, hogy a gyakorlóknak ne kelljen még egyszer ide visszajönniük és arról beszámolniuk, milyen sötét nap is ez."

"Támogatom a Fálun Gong-gyakorlókat abban, hogy továbbra is felszólítják a képviselőket, a brit kormányt, az Európa Parlamentet és a jószívű embereket, hogy segítsenek befejezni az üldözést."

A liberáldemokrata képviselőjelölt Farmer: A szerv-kereskedelem erkölcstelen
A liberáldemokrata képviselőjelölt Neville Farmer, beszédében elítélte a Fálun Gong üldözését, melyet a KKP vezet, és az emberi erkölcs aljának nevezte. Felszólította a KKP-t, hogy azonnal fejezze be aII. világháború óta legsúlyosabb emberi jogi sértéseket - az életben lévő Fálun Gong-gyakorlók szerveinek eltávolítását. Időközben felhívta a brit kormányt, hogy legyen mersze tenni valamit, hogy ne támogassa a gonoszt. Azt is hozzátette, hogy a nyilvánosságnak teljesen nyíltan el kellene ítélnie a KKP által vezetett üldözést és fel kell tárnia a KKP bűntetteit.

"Azért jöttem ma ide, hogy tüntessek a KKP emberi jogi sértései ellen. A KKP által folytatott szerv-kereskedelem teljesen erkölcstelen!" - mondta Farmer úr.

Egy interjúban kihangsúlyozta az időt és azt, hogy a brit kormány nem hunyhat szemet a szerv-kereskedelem szörnyűségei előtt. A nyugati kormányokat is felszólította, hogy tiltsák be a szerv-kereskedelmet és hogy beszéljék le a polgárokat arról, hogy a szerveket Kínában vegyék meg, hogy evvel megakadályozzák, hogy még több Fálun Gong-gyakorlót gyilkoljanak le szerveiért.

Kína szakértő Ethan Gutmann: Vannak olyan dolgok, amiket a nyugati vezetők megtehetnek
Ethan Gurmann üzletember, Kína szakértő és író egy könyvet írt: "Az új Kína vesztesége" címmel. Három évvel ezelőtt kezdte el kivizsgálni a Fálun Gong üldözését, melyről még készülőben van egy különkiadás.

"Mikor 2006-ban a szerv-kereskedelem szörnyűsége először nyilvánosságra került, a nyugati sajtó sajnos nem akart evvel foglalkozni. Nyilvánvalóan nem is akartak erre gondolni. A vezető politikusok talán azt gondolták: mit tehetnénk? Nincs megoldásunk. Legalább visszatarthatnánk saját polgárainkat a gonosz szerv-túráktól Kínába. A Kínából jövő orvosi műszerekre talán export embargót rendelhetnénk el. Talán diplomatikus kapcsolatainkat addig függőben hagyhatnánk, amíg Kína teljes, részletes és igaz tényeket közöl a szerv-adományozókról. Ezt tehetnénk!"

A nyilvános ügyek keresztény szolidaritásáért szervezet hivatalnoka, Jones úr: Az üldözést olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, meg kell állítani
A nyilvános ügyek keresztény szolidaritásáért szervezet hivatalnoka, Matthew Jones úr ezt mondta egy interjúban: "A KKP történelemmel rendelekzik azokról az üldözésekről, melyeket azokkal a csoportokkal tesz, melyek nem hisznek a kommunizmusban, mint a szárazföldi kínaiak, akiknek különböző hitük van, beleértve a Fálun Gong-gyakorlókat és a keresztényeket is. Nagyon szeretem Kínát. Nagy figyelemmel kísérem azonban ezeknek a csoportoknak az üldözésést, melyet a KKP vezet."

"Úgy gondolom, hogy a Fálun Gong-gyakorlók és más vallási csoportok üldözését olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehe, be kell fejezni."

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a50809-article.html