Amnesty International: GAO ZHISHENG-ET ÖNKÉNYESEN TARTÓZTATTÁK LE

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

2009. február 9.

Az US-Rádióállomás, a „Szabad Rádió Ázsia” nyilatkozata szerint 2009. február 4-én több mint 10 biztonsági fogta el Gao Zhishenget otthonában, a Shaanxi tartományban. Jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. Az Amnesty International azt feltételezi, hogy kínzás és kegyetlen bánásmód fenyegeti. 2009. február 5-én a „Szabad Rádió Ázsia” arról tudósított, hogy a hatóságok arra kényszerítették Gao Zhishenget, hogy a kínai újévi ünnepek előtt, mely ez év január 26-ra esett, hagyja el Pekinget és térjen vissza szülővárosába, Shaanxiba.

Gao Zhishenget 2006 decemberében „felfordulásra való felbujtás” miatt háromévi börtönbüntetésre ítélték, azonban a büntetés letöltése helyett öt évre feltételesen szabadlábra helyezték. Ezen felül egy évre megfosztották politikai jogaitól. Az ítélethirdetés óta folyamatos megfigyelés alatt tartják, egy olyan megfigyelés alatt, mely messzemenőkig túlmegy a normális gyakorlaton, melyet a feltételesen szabadlábra ítélteken szoktak alkalmazni.

A hatóságok 2006 augusztusában fogták el Gao Zhishenget, hivatalosan azonban csak szeptember 12-én tartóztatták le, majd december 12-én ítélték el titkos eljárásban. Elfogatásának oka egy éhségsztrájk-kampány volt, melyet 2006 februárjában szervezett, hogy felkeltse az emberek figyelmét a békés aktivisták üldözésére Kína területén.

2007 áprilisában Gao Zhisheng nyilvánosan beszámolt azokról a kínzásokról és különféle kegyetlen bánásmódokról, melyeket el kellett szenvednie, mikor fogsága idején a felette hozott ítéletre várakozott. Ez az ellene és családja ellen irányuló elnyomás és zaklatás kicsúcsosodásához vezetett.

2007 szeptember 13-án Gao Zhisheng nyilvánosságra hozott egy levelet, melyet az US kongresszushoz címzett, és melyben felhívta az emberek figyelmét az emberi jogok megtiprásának egyre komolyabb problémáira Kínában. Kilenc nappal ezt követően civil ruhába öltözött rendőrök érkeztek az otthonába, hogy letartóztassák. Kivonszolták és eszméletlenre verték. Az ezt követő hat hétben illegálisan tartották fogva, mely fogság ideje alatt a biztonsági emberek újra és újra összeverték és elektromos sokkolókkal kínozták a nemi szervén. Hosszú órákon keresztül tartottak égő cigarettákat a szemei előtt, úgy, hogy ennek következtében napokon keresztül részleges vakságban szenvedett.

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

Az emberi jogok védelmezőit, akik tájékoztatják az embereket az emberi jogok megsértésének azon rendkívül súlyos eseteiről, melyek Kínában történnek, ill. olyan témákról számolnak be, melyeket a hatóságok politikailag igen kényesnek tartanak, ill. megpróbálnak meggyőzni másokat saját jogaikról különösen kegyetlen bánásmód fenyegeti. Sokak politikailag motivált eljárások közepette védtelen politikai foglyokká válnak. Egyre több embert tartanak továbbá házi fogságban, mely esetben a rendőrség erőszakos módon figyeli minden lépésüket, és még az ajtajuk előtt is őrök állnak.

JAVASOLT ELJÁRÁSOK

KÉRJÜK ÍRJANAK TOVÁBBI FAXOKAT, EMAIL-EKET, VAGY LEVELEKET, MELYEKBEN
a hatóságokhoz fordulnak azzal a kéréssel, hogy Gao Zhishenget haladéktalanul és feltételek nélkül engedjék szabadon; felszólítják a hatóságokat., hogy garantálják, hogy sem kínzásnak sem más kegyetlen bánásmódnak nem vetik alá őt, mialatt őrizetben tartják, továbbá felszólítják a hatóságokat, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra fogva tartásának helyét; a hatóságoktól követelik, hogy biztosítsák, hogy az ügyvédi képviselet bármikor szabadon igénybe vehető a számára, és minden szükséges orvosi ellátást megadnak neki; felszólítják továbbá a hatóságokat, hogy hatékony intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy biztosítva legyen, hogy minden emberi jogi aktivista tevékenységét attól való félelem nélkül folytathatja, hogy önkényesen letartóztatnák, börtönbüntetésre ítélnék, akadályoznák vagy megfélemlítenék őket, annak megfelelően, ahogyan ezt az US nyilatkozat az emberi jogok védelméről előírja.

A FELSZÓLÍTÁS CÍMZETTJEI:

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERELNÖKE:

Prime Minister of the People's Republic of China
Wen Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Fax: (00 86) 10 65961109 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
via email: [email protected] (helyes megszólítás: Your Excellency)

A KÍNAI NEMZETBIZTONSÁGÉRT FELELŐS MINISZTER

Minister of Public Security of the People's Republic of China 
MENG Jianzhu Buzhang

Gong'anbu
 14 Dongchang'anjie

Dongchengqu

Beijingshi 100741
 People's Republic of China

Fax: +86 10 63099216 (helyes megszólítás: Your Excellency)

A PEKINGI NEMZETBIZTONSÁGI HIVATAL IGAZGATÓJA

Director of the Beijing Public Security Bureau
Ma Zhenchuan Juzhang
Gong'anju 
19 Qianmen
Dongdajie

Xuanwuqu

Beijingshi 100740

People's Republic of China
Telegram: Director. Beijing Public Security Bureau, Beijing, China

Email: [email protected]
Fax: + 86 10 6524 1596 (helyes megszólítás: Dear Director)


SHAANXI TARTOMÁNYI NEMZETBIZTONSÁGI HIVATAL IGAZGATÓJA


Director of the Shaanxi Provincial Department of Public Security
Wang Rui Tingzhang
Shaanxisheng Gong’anting
Xinchengdayuan Donglou
Xi’anshi 710006
Shaanxisheng

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

(helyes megszólítás: Dear Director)

Email: [email protected]

Kérjük, írják meg kérvényeiket lehetőleg azonnal. Legjobb kínai nyelven, angolul vagy németül. Mivel az információk a sürgős akciókban hamar veszíthetnek aktualitásukból, arra kérjük Önöket, hogy 2009. március 23-a után ne küldjenek több kérvényt.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo