Miért volt egy hat éves kislány kétszer bebörtönözve?

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Amikor Yuetong szüleikkel sétáló gyerekeket pillant meg, azt gondolja magában, hogy ezek a gyerekek tényleg szerencsések. Ezeknek a gyereknek a szülei a Tang-dinasztia idejéből származó versikéket olvasnak fel és tudják, hogy hol lehet finom édességeket vásárolni. De amiről nem tudnak, az a Changli körzetben lévő agymosóközpont. A kis Yuetong azonban tud róla.

Guo Yuetong most hat éves és Hebei tartomány Changli körzetéből származik. Amikor Yuetong pont egy éves volt, hosszab időre bezárták az agymosóközpontba. Öt évvel később, hat évesen, megint végig kell szenvednie az akkori szörnyűséges dolgokat.

Yuetong szülei, Liu Aihua asszony és Guo Yuting úr is mindketten Fálun Gong-ot gyakorolnak Qinhuangdao város Changli körzetében (Hebei tartomány). Amikor Yuetong 1999-ben világra jött, Csiáng Cö-Min éppen akkor kezdte meg a Fálun Gong könyörtelen üldöztetését. Mert Yuetong édesanyja továbbra is az „Őszinteség, Jóság és Tolerancia“ elveihez ragaszkodott és nem akarta ezen elvek mindennapokba való bevitelét feladni, a helyi rendőrök bezárták Yuetong-ot édesanyjával együtt a hírhedt Changli agymosóközpontba. Ekkor Yuetong éppen egy éves volt.

A Changli agymosóközpontban a Fálun Gong-gyakorlókat olyan cellákba zárják, ahol nincsenek ablakok. Egy helyiségben kell enniük, inniuk és a mellékhelységre menniük. A Fálun Gong-gyakorlókat úgy kényszerítik hitük feladására az agymosóközpont őrei, hogy olyan videókat nézetnek meg veük és olyan könyveket olvastatnak velük, amik a Fálun Gong-ot megrágalmazzák és amik hazugságokat tartalmaznak. Ehhez jönnek még a különböző módszerekkel végrehajtott kínzások: az alvás elvonása; bilincsekkel és láncokkal való megkötözés; elektrosokkal való kínzás, miközben a kezük hátra van kötözve és a szájuk ragasztószalaggal van leragasztva; a kezeket ablakkeretekhez és ajtókhoz kötözik; gumibotokkal való ütlegelés; körbe-körbe való sétálás és ezekhez jön még a kényszeretetés. Ezekkel a módszerekkel kínozták meg Yuetong édesanyját és más Fálun Gong-gyakorlókat is testileg és szellemileg.

Minden alkalommal, mikor az őrök az édesanyját kínozták, Yuetong-nak borzasztó félelmei voltak és sírva bújt el a sarokba. Amikor az egyik őr sem ordibált és az édesanyját sem vonszolták el, a kis Yuetong mindig a cella berácsozott ablakán keresztül nézelődött kifelé.

Később a világ megtudta, hogy milyen módon volt Yuetong és édesanyja üldözve, úgyhogy a helyi rendőrök végül félelemből el kellett hogy engedjék Yuetong-ot és édesanyját. A szabadlábra helyezéskor Yuetong már harom éves volt.

A szabadon engedése után Yuetong végre újra magához ölelhette édesapját Guo Yuting-et. Mivel ezalatt ő is üldözésnek volt kitéve és eközben maradandó sérüléseket is szerzett, járni már képtelen volt. A hosszú elválasztás ahhoz vezetett, hogy Yuetong már nem ismerte meg az édesapját. Ami még ennél is rosszab, az az, hogy amikor a kis Yuetong épp hogy csak elkezdte az édesapját „papának“ hívni és megszokni, az agymosóközpont felügyelői újból betörtek a házukba és elrabolták az édesapját.

Később megint szabadon engedték. Akkor sem tartott azonban sokáig a szerencse. Ez év májusában Yuetong a szüleivel együtt újból le lett tartóztatva és az agymosóközpontba lett szállítva.

Yuetong hazavágyik és egy békés életet szeretne a szüleivel. Elég idős, hogy iskolába mehessen és mint ahogy sok más gyereknek az ő korában, neki is megvan a joga ahhoz, hogy iskolába mehessen.

Gao Jieli és Li Zhenqiang, Qinhaungdao város Changli agymosóközpontjáért felelősek (Hebei tartomány).
Gao Jieli: 0086-335-2021006
Wang Hui, Changli körzet politikai és jogi bizottságának titkára (felelős a Fálun Gong üldöztetéséért)

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo