Egy kínai népmese gyermekeknek

A Ts'u nevű királyságban élt egy fiatal ember, akinek 'Őszinte' volt a neve. Amikor édesapja ellopott egy bárányt, Őszinte jelentette ezt a magisztrátusnál, aki azonnal letartóztatta a bűnöst.

A fiatal Őszinte arra kérte a magisztrátust, hogy hadd ő viselje a büntetést édesapja helyett. A tiszt éppen azon volt, hogy megadja neki büntetését, mikor ezt mondta: "Amikor majdnem megbüntették édesapámat és én léptem a helyébe, akkor nem tiszteltem az édesapámat? Ha megbüntetik az őszinte és lojális embereket, akkor kit nem büntetnek meg a királyságban?"

Amikor meghallotta ezt a magisztrátus, azonnal szabadon eresztette a fiatal embert. Amikor Konfuciusz hallott a történetről, ezt mondta: "Különös! Egy fiatal fiú eladta az édesapja nevét a saját hírnevéért és őszinteségéért. Ha ez az őszinteség, akkor jobb nem őszintének lenni."

Az őszinteséget nem saját kedvünkért szeressük, hanem saját maga kedvéért. Ha saját odaadásunkat az igazság absztrakt formájává magasztaljuk, az még kevesebb, mint a dicső törekvés.