Az Egyesült Királyság kormánytisztviselőinek támogató levelei az április 25-i felhívás évfordulójára

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Az Egyesült Királyság legmagasabb hivatalainak kormánytisztviselői kifejezték támogatásukat a Fálun Dáfá (más néven Fálun Gong) ellen Kínában zajló üldözés befejezésére irányuló erőfeszítések iránt. Rishi Sunak brit miniszterelnök hivatala, Humza Yousaf skót miniszterelnök hivatala, valamint a brit Lordok Háza és az alsóház több tagja levelet küldött, hogy kifejezze támogatását egy 2024. április 20-i eseménnyel kapcsolatban, amely az április 25-i felhívás 25. évfordulójára emlékezik meg, amikor Kínában 10.000 Fálun Dáfá-gyakorló békésen petíciót nyújtott be a kormányának a hite szabad gyakorlásának jogáért.


A Miniszterelnökség levele

null


Rishi Sunak, brit miniszterelnök hivatala levelet küldött, amelyben ez áll: „A miniszterelnök nevében írok, hogy megköszönjem március 30-i levelüket, amelyben meghívják őt, hogy vegyen részt az Egyesült Királyság Fálun Dáfá Egyesülete által április 20-án szervezett találkozón.”


„A miniszterelnök úr nagyra értékeli, hogy időt szakítottak a meghívására. A kormányt továbbra is mélyen aggasztja a Fálun Gong-gyakorlóknak és másoknak a vallásuk vagy meggyőződésük miatti üldözése Kínában, és hiteles bizonyítékok utalnak arra, hogy a Fálun Gong-gyakorlók súlyos bántalmazásnak vannak kitéve.”


„A hit vagy meggyőződés megkülönböztetés vagy erőszakos akadályozás nélküli gyakorlásának, megváltoztatásának vagy megosztásának szabadsága olyan emberi jog, amelyet minden embernek élveznie kell. A kormány úgy véli, hogy azok a társadalmak, amelyek célja a vallás- vagy meggyőződésszabadság biztosítása, stabilabbak, virágzóbbak és ellenállóbbak az erőszakos szélsőségekkel szemben.”


A skót miniszterelnöki hivatal levele

null


Humza Yousaf miniszterelnöki irodája levelet küldött, amelyben a következőket írta: „A skót kormányt továbbra is mélyen aggasztja a Kínában élő közösségek – legyenek azok keresztények, muszlimok, buddhisták, Fálun Gong-gyakorlók vagy mások – vallásuk vagy meggyőződésük miatt történő üldözése. Hiszünk abban, hogy mindenkinek joga van ahhoz a szabadsághoz, hogy a saját meggyőződése szerint gyakorolhassa a vallását, és azon dolgozunk, hogy világszerte elfogadják azt az elképzelést, hogy más vallások jelenléte nem veszélyezteti egy vallás, egy állam vagy egy kultúra identitását.”


A levél így folytatódik: „Egyes vallási csoportok betiltása, valamint a másokkal szembeni jogi korlátozások és zaklatások aláássák a vallási meggyőződés szabadságát. Gondosan megvizsgálunk minden bizonyítékot, amelyet az állítólagos visszaélésekkel és a szervrablással kapcsolatban benyújtanak nekünk. Ha igaz, a rendszeres, államilag támogatott szervrablás gyakorlata az az emberi jogok súlyos megsértését jelentené.”


Egyéb támogató nyilatkozatok parlamenti képviselőktől és lordoktól

null


Patrick Grady, Glasgow parlamenti képviselője

„Büszke vagyok arra, hogy szolidaritást vállalhatok azokkal, akik 25 év után megemlékeznek arról, hogy 10.000 Fálun Gong-gyakorló békés felhívással fordult a kínai kormányhoz, kérve a Fálun Gongot gyakorló emberek bántalmazásának és letartóztatásának befejezését. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy békében és biztonságban éljen, a vallás- és meggyőződésszabadság alapvető emberi jog. A világ túl sok részén még mindig megtagadják, vagy nem érvényesítik ezeket a jogokat. Kínában az etnikai és vallási kisebbségek, köztük a Fálun Gong gyakorlói és az ujgur muszlimok még mindig túl gyakran vannak kitéve önkényes letartóztatásnak és fogva tartásnak, kényszermunkának, eltűnéseknek és más embertelen bánásmódnak. A megválasztott politikusoknak világszerte fel kell emelniük szavukat e visszaélések ellen, és fel kell szólítaniuk kormányainkat, hogy tegyék világossá a kínai kormány számára, hogy az ilyen gyakorlat elfogadhatatlan.”


Ian Murray parlamenti képviselő, Dél-Edinburgh munkáspárti parlamenti képviselője

„Az elmúlt néhány évben Rosemary és más elkötelezett aktivisták folyamatosan tájékoztattak a Fálun Gong-gyakorlók üldözéséről Kínában. Egyértelmű, hogy a nemzetközi közösségnek össze kell fognia, és egységes álláspontot kell képviselnie azzal kapcsolatban, hogy bármilyen csoport üldözése Kínában, sőt az egész világon elfogadhatatlan. Fel kell szólítanunk a nemzetközi közösséget, hogy vonja felelősségre a kínai kormányt a szervrablással kapcsolatos vádak miatt. Bizonytalan világban élünk, de az világos, hogy egységesen kiállunk az üldözés, a rasszizmus és az egyenlőtlenség minden formája ellen. Köszönjük, hogy továbbra is az igazságért kampányolnak.”


Alan Whitehead, Southampton munkáspárti parlamenti képviselője

„Továbbra is mélyen aggaszt az emberek vallásuk vagy meggyőződésük alapján történő üldözése Kínában, legyenek azok ujgur muszlimok Hszincsiangban, keresztények, buddhisták vagy Fálun Gong-gyakorlók. A hit vagy meggyőződés megkülönböztetés vagy erőszakos akadályozás nélküli gyakorlása, megváltoztatása vagy megosztása olyan emberi jog, amelyet minden embernek élveznie kell. Tisztában vagyok azokkal a hihetetlenül nyugtalanító állításokkal, amelyek az elmúlt évek során a Kínában végzett emberi szervrablásról jelentek meg. Úgy tudom, hogy a kisebbségi és vallási csoportok, köztük a Fálun Gong-gyakorlók is célpontok lehetnek. Tudom, hogy újabb jelentések szerint ez a gyakorlat folytatódik, többek között a Nemzetközi Koalíció a Transzplantációs Visszaélések Megszüntetése Kínában (ETAC) által kezdeményezett Kína Törvényszék ítélete alapján. A Kína Törvényszék valóban arra a következtetésre jutott, hogy az erőszakos szervrablás évek óta jelentős mértékben zajlik Kína-szerte, és ennek fő áldozatai a Fálun Gong-gyakorlók és az ujgurok. Úgy vélem, hogy az Egyesült Királyság kormányának további kérdéseket kell feltennie a kínai hatóságoknak ebben az ügyben, és biztosítania kell, hogy továbbra is megvizsgáljon minden új bizonyítékot, amelyet bemutatnak. Úgy vélem, hogy az Egyesült Királyság kormányának az Egészségügyi Világszervezetet is sürgetnie kellene, hogy adjon egyértelmű választ a Kína Törvényszék megállapításaira, és készítsen megfelelő független értékelést. Továbbra is sürgetni fogom az Egyesült Királyság kormányát, hogy egyértelmű üzenetet küldjön, miszerint nem nézzük tétlenül, és nem tűrjük az emberi jogok ilyen súlyos megsértését. Még egyszer köszönöm, hogy kapcsolatba lépett velem ebben a fontos ügyben.”


Mark Pritchard parlamenti képviselő

„Köszönöm az üzenetét a Fálun Gong gyakorlók üldözéséről Kínában. A hit vagy meggyőződés megkülönböztetés és erőszakos akadályozás nélküli gyakorlása, megváltoztatása vagy megosztása olyan emberi jog, amelyet minden embernek élveznie kell. A tapasztalataikról szóló beszámolók hihetetlenül elkeserítőek, és ez a bánásmód az egyik oka annak, hogy az Egyesült Királyság számára Kína egyike a 32 kiemelt országnak emberi jogok terén. Az Egyesült Királyság kormánya rendszeresen felveti emberi jogi aggályait, beleértve a vallási és etnikai kisebbségekkel való bánásmóddal kapcsolatos aggályokat is, közvetlenül a kínai hatóságok, valamint az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet), az Európa Tanács és az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtt. Továbbá a külügyminiszter a kínai külügyminiszterrel 2023. december 5-én folytatott bemutatkozó telefonbeszélgetése során kifejtette a Kínában elkövetett emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatos aggodalmait.”


Stephen Flynn, Dél-Aberdeen parlamenti képviselője

„Köszönjük, hogy újra kapcsolatba lépett velünk a Fálun Gong-gyakorlók elleni üldözéssel kapcsolatban. SNP-s (Skót Nemzeti Párt) kollégáim és én támogatjuk a Fálun Gong-gyakorlókat és azt a jogukat, hogy félelem nélkül gyakorolhassák a hitüket. A vallásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága alapvető jogok, amelyeket a nemzetközi közösség már régóta elismer. Az SNP-s kollégám, Patrick Grady parlamenti képviselő év elején felszólalt a parlamentben az emberi jogok nemzetközi megsértéséről szóló vitában, és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság kormányának továbbra is együtt kell működnie a nemzetközi partnerekkel annak érdekében, hogy a kínai kormányt felelősségre vonják a Fálun Gong békés gyakorlásának lehetőségéért. Biztosíthatom Önöket, hogy az SNP westminsteri képviselői továbbra is rendszeresen fel fogják vetni aggályainkat az emberi jogok megsértésével, valamint a vallás és meggyőződés szabadságának elnyomásával kapcsolatban közvetlenül a külügyminisztérium minisztereinek, hogy a kínai hatóságokkal tárgyaljanak.”


Kerry McCarthy, Bristol East munkáspárti parlamenti képviselője

Mélyen hiszek a vallásszabadságban és a toleranciában, és a Fálun Gong-gyakorlók büntetésének és diszkriminációjának mértéke, valamint a halálos áldozatok száma visszataszító.


Bob Doris, Glasgow, Maryhill és Springburn választókerület parlamenti képviselője

„A Fálun Gong-gyakorlók által 1999. április 25-én a kínai kormányhoz intézett békés felhívás évfordulója most van. A kínai állam által elkövetett folyamatos elnyomás és az alapvető polgári szabadságjogok megtagadása jól dokumentált. Ezek a bűncselekmények folyamatos erkölcsi és etikai botrányt jelentenek. Tudom, hogy a nemzetközi közösség az évek során igyekezett konstruktívan együttműködni a kínai hatóságokkal ezekben az ügyekben, beleértve a diplomáciai nyomásgyakorlást is, azonban ez az együttműködés nem vezetett Kína részéről a bűnösség beismeréséhez, és nem tudok arról sem, hogy a Fálun Gong-gyakorlókkal szembeni bánásmód enyhült volna. Az Egyesült Királyság Fálun Dáfá Egyesületének az érdeme, sőt, sok más szervezetnek világszerte, hogy folytatják azt a fontos munkát, hogy ezt a kiemelt és valóban aggasztó kérdést a köztudatban tartsák. Remélem, hogy a találkozó és a 25. évforduló jól sikerül.”


Lord Roberts Belgraviából

„A Fálun Gong-gyakorlóinak, akiket a Kínai Kommunista Párt ilyen szörnyű módon üldöz, tudniuk kell, hogy a nyugati demokráciákban nem felejtkeznek el az őket ért bánásmódról, és nem bocsátanak meg az elkövetőknek.”


Fookes bárónő, a Lordok Házának tagja

„Határozottan támogatom a vallásszabadságot azok számára, akik erőszakmentes hitet vagy spirituális gyakorlatot gyakorolnak, mint például a Fálun Gong, és érthetetlennek tartom, hogy a kínai hatóságok üldözik a gyakorlókat.”


Margot Ruth Aline Lister, Burtersett bárónője

„Ez egy üzenet a Fálun Gong békés gyakorlatát gyakorlók emberi jogainak támogatásáról. Olyan valakiként, aki mindfulness-t és Tai Chi-t gyakorol, megértem ezeknek a gyakorlatoknak a fontosságát.”

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Support Letters from UK Government Officials for April 25 Appeal Commemoration

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo