24 év üldözés: osztrák politikusok szolidaritást tanúsítanak a Fálun Dáfá-gyakorlókkal szemben

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(de.minghui.org) „24 év kínzás, 24 év gyilkosság, 24 év túl hosszú – Segítsen most” – a bécsi Stephansplatzon elhelyezett transzparens magára vonta a járókelők figyelmét. Azok az emberek, akik ezen a szombaton, 2023. július 15-én ott voltak, a Fálun Dáfá-gyakorlók információs standjánál alapos tájékoztatást kaptak a kommunista rezsim általi üldözésről és arról, hogy mi a Fálun Dáfá. Időnként sorban álltak az emberek, hogy aláírják az előkészített petíciót, amely e bűncselekmények befejezésére szólított fel.


Néhány gyakorló bemutatta a gyakorlatokat. Forró nyári nap volt, és a sárga pólóik ragyogtak a napfényben. Sok járókelő csatlakozott hozzájuk, és figyelte szelíd mozdulataikat.


Egy hangszórón keresztül tájékoztatták az embereket 1999. július 20. jelentőségéről; arról, hogy miként döntött a Kommunista Párt akkori vezetője a Fálun Dáfá eltörléséről, és a parancsa így szólt: „Tegyétek tönkre a hírnevüket, juttassátok őket csődbe anyagilag, semmisítsétek meg őket fizikailag!”


Megemlékezést is tartottak, ahol felolvasták az osztrák politikusok támogató leveleit, melyeket az eseményt megelőzően küldtek.

null

2023. július 15. a bécsi Stephansplatzon: Gyakorlók mutatják be a Fálun Dáfá-gyakorlatokat


Osztrák politikusok levelei támogatják az üldözés befejezése iránti elkötelezettséget

null

Mag. Faika El-Nagashi (Szerzői jog: Parlamenti Adminisztráció/Fotó Simonis)


Mag. Faika El-Nagashi, az osztrák parlament képviselője a következőket írta: „Az emberek üldözése hitük vagy meggyőződésük miatt az emberi jogok súlyos megsértése. Az elnyomás és erőszak, amelynek a Fálun Dáfá-gyakorlók már 24 éve ki vannak téve, az elítélés egyértelmű szavait követeli meg – és az érintettek támogatását. Ez egy totalitárius rendszer, amely szisztematikus terrorral próbálja elhallgattatni a kritikus hangokat; bezárva, megkínozva és megfélemlítve.


Annál csodálatra méltóbb, hogy az emberek akaratát és ellenállását nem sikerült megtörni az évek és évtizedek során. Erőt merítenek a hitükből és a meditációs gyakorlatukból, és elkötelezettek amellett, hogy a közvélemény figyelmét erre a gyakran elfeledett problémára irányítsák. Rajtuk és munkájukon keresztül tudunk az illegális szervkereskedelemről, amely csak egy része a Fálun Dáfá-gyakorlók ellen elkövetett bűncselekményeknek. Az önkényes fogva tartások, kínzások, rágalmazás és kiközösítés napirenden van számukra.


Köszönöm Önöknek a fáradhatatlan, odaadó munkájukat. Figyelmünket az emberi jogok drámai megsértésére, valamint mindazok személyes és egyéni sorsára irányítja, akiket ez érint. Erőt és bizalmat kívánok Önöknek, és munkám részeként továbbra is kiállok ügyük mellett.”


Petra Wimmer, az osztrák parlament képviselője: a nemzetközi figyelem révén növelni a kínai kormányra gyakorolt nyomást

nullPetra Wimmer (Szerzői jog: Parlamenti Adminisztráció/Fotó Simonis)


„Az egyenlőséghez, az élethez, a személyes szabadsághoz és a megalázó büntetésnek vagy kínzásnak való kitettség elkerüléséhez való jognak magától értetődőnek kell lennie a világ minden országában. Sajnos ezek a jogok nem vonatkoznak a Fálun Dáfá követőire Kínában. Személyes hitük és értékeik miatt üldözésnek, kínzásnak és gyilkosságnak vannak kitéve.


A szolidaritás fontos érték. Ezért gondolatban a kínzások, börtöntáborok vagy az illegális szervkereskedelem miatt elhunyt Fálun Dáfá-gyakorlók hozzátartozói mellett vagyok. A nemzetközi figyelem tudatosíthatja ezeket a problémákat, és ezáltal növelheti a kínai kormányra gyakorolt nyomást, hogy hagyjon fel ezekkel a gyakorlatokkal.


Köszönöm a Fálun Dáfá Információs Központnak az átfogó felvilágosító munkájukat, és kívánom, hogy a jövőben mindenki a következményektől való félelem nélkül gyakorolhassa a számára megfelelő hitet Kínában (és az egész világon).”


A fotókiállítás megérinti a szíveket, az emberek elítélik az üldözést

Egy képkiállításon keresztül boldog embereket mutattak be a Fálun Dáfá Kínában való elterjedésének kezdeti napjaiból, és az üldözés áldozatait. Kifüggesztett szövegek adtak tájékoztatást, a gyakorlók pedig élethűen ábrázolták a kínzást és a szervrablást is.


A háttérről érdeklődő járókelők megtudták, hogyan üldözik a Fálun Dáfá-gyakorlókat Kínában még ma is a hitük miatt: illegális letartóztatások, kényszermunka, lelki kínzás, halált okozó testi bántalmazások és az állam által irányított szervátültetési ipar számára történő erőszakos szervkivételen keresztül elkövetett gyilkosság. Egy úr megrendülten kiabálta újra és újra: „Ez őrület!”

null

null

null

Képkiállítás és kínzási jelenetek bemutatása a bécsi Stephansplatzon

null

Érdeklődők olvasták figyelmesen a kiállítótáblákon található információkat

null

Sokan tájékozódtak a Fálun Dáfá-gyakorlóknál az igaz körülményekről…

null

… és aláírtak egy üldözés elleni petíciót


A kínaiak kijelentik kilépésüket a Kínai Kommunista Pártból és a hozzá kapcsolódó szervezetekből

Egy sanghaji házaspár figyelte az akciót. Mindketten először kritikusan reagáltak, amikor egy gyakorlónő odament hozzájuk, és információs anyagot ajánlott nekik. Megkérdezték, hogy mennyi pénzt kap a rendezvényen való részvételért. A gyakorlónő elmondta, hogy önkéntesen tesz erőfeszítéseket a Fálun Dáfáról szóló valós háttér-okok terjesztésére. Arra kérte a házaspárt, hogy ne higgyenek a Kínai Kommunista Párt hazugságaiban.


Ezután elmagyarázta az „Őszinteség, Jószívűség, Tolerancia” három alapelvét, és mesélt nekik magáról: Könyvelőnő volt Kínában. A főnöke nagyon bízott benne, mert gyakorolta a Fálun Dáfát. A rendőrség azonban letartóztatta, mert feltett egy fényképet egy Fálun Dáfá-információs standról az internetre. Kényszermunkának és kínzásnak vetették alá, majd szabadulása után tovább figyelték és zaklatták. Beszámolt nekik a Fálun Dáfá-gyakorlóktól való államilag támogatott, erőszakos szervkivételről. Végül rámutatott arra, hogy ez a párt megtorlást fog elszenvedni a gonosztetteiért.


Remélte, hogy helyes döntést hozhatnak a jövőjükre nézve. A beszélgetés után a hölgy és az úr késznek mutatkoztak arra, hogy kilépjenek a KKP-ból és a hozzá kapcsolódó szervezetekből, és barátságosan elbúcsúztak.


Egy fiatal kínai turista jött a standhoz, és megkérdezte: „Mi a Fálun Dáfá? Miért üldözik?” Már hallott róla néhány dolgot, de most részletesen elmagyarázták neki. Érdeklődött iránta és megkérdezte, hogy a „Zhuán Fálun” című könyvet Kínában is meg lehet-e vásárolni. Egy kínai gyakorló elmondta neki, hogy a könyv Kínában be van tiltva, de Ausztriában le lehet tölteni az internetről, és azt el tudja vinni magával Kínába.


Egy másik fiatal kínai aznap szintén kilépett a KKP-ból és a hozzá kapcsolódó szervezetekből.


Látogató: Az Őszinteség, Jószívűség, Tolerancia terjedjen el az egész világon

A gyakorlók újra és újra dicséretet és köszönetet hallottak erőfeszítéseikért. Egy Bécsben élő fiatal török házaspár már hallott néhány dolgot a KKP-ról, de nem tudta, hogy az üldözés már több mint 24 éve tart. Szívből jövő üdvözleteket küldtek a Kínában élő gyakorlóknak.


Egy Olaszországból érkezett hölgy „borzalmasnak” nevezte a KKP eljárását. Egyetértett azzal a reménnyel, hogy az Őszinteség, Jószívűség, Tolerancia terjedjen el az egész világon.


„A kommunizmus szörnyű!” – kiáltotta egy férfi, „A kommunizmus a leghalálosabb ideológia az egész világon!”


Egy amerikai elmondta, hogy ő keresztény, és nagyon rossznak tartja a KKP befolyását a világban. Azt mondta, hogy még mindig túl kevesen vannak, akik valóban tudnak a KKP-ról. Remélte, hogy a világ hamarosan felébred.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: 24 Jahre Verfolgung: Österreichische Politiker zeigen sich solidarisch mit den Falun-Dafa-Praktizierenden

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo