A történelem jó oldalán állni – az Egyesült Államok Fellebbviteli Bíróságának a döntése „nagy győzelmet” jelent a Fálun Dáfának és az emberi jogoknak

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(de.minghui.org) 2023. július 7-én az Egyesült Államok Kilencedik Kerületi Fellebbviteli Bírósága állásfoglalást adott ki, amely hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróság döntését, amely elutasította a Fálun Dáfá-gyakorlók Cisco Systems elleni keresetét.


Keresetükben a felperesek azt állították, hogy a technológiai vállalat támogatta és elősegítette a Kínai Kommunista Párt (KKP) brutális elnyomó kampányát a vallási csoport békés gyakorlói ellen. Dr. Terri Marsh szerint ez a fejlemény „nagy győzelmet” jelent az emberi jogok és a Fálun Dáfá számára.


Dr. Marsh a felperesek vezető ügyvédje ebben az ügyben, és a washingtoni Emberi Jogi Alapítvány ügyvezető igazgatója. Az elmúlt 15 évben 13 felperes nevében dolgozott ezen az ügyön: Fálun Gong-gyakorlók egy csoportja és rokonaik nevében.

null

Dr. Terri Marsh


Dr. Marsh szerint „a Fálun Dáfá egy keleti spirituális gyakorlat, amely arra tanítja a követőit, hogy építsék be az Őszinteséget, Jószívűséget és Türelmet a mindennapi életükbe, és annak érdekében, hogy megvilágosodjanak, vegyenek részt abban, amit »művelésnek« neveznek.” Az amerikai jog szerint a Fálun Dáfá vallásnak minősül, mivel a Fálun Dáfá elmélete és gyakorlata megfelel a vallás jogi definíciójának, amit az Egyesült Államok minden kerületi bírósága így értelmez.


Az ügy 15 évvel ezelőtt kezdődött

Dr. Marsh 2008 májusában, a szenátus igazságügyi bizottságának meghallgatásán döntött úgy, hogy elvállalja az ügyet. Akkoriban a Cisco egyik vezetője arról tett tanúvallomást, hogy cége részt vett a kínai biztonsági apparátus „Aranypajzs” adatközpontú megfigyelési platformjában. Ezt részben a Fálun Dáfá követőinek és más társadalmi kisebbségek erőszakos elnyomására fejlesztették ki. Erre „a Cisco alelnökének a vállalat által készített bizonyos belső PowerPoint dokumentumokról történő kihallgatása során került sor”.


A meghallgatás jegyzőkönyve szerint a Cisco alelnöke a kérdésekre válaszolva elismerte, hogy „a Cisco belső prezentációja tartalmazott egy hivatalos kínai kormányzati nyilatkozatot az ellenséges elemek, köztük a vallási szervezetek elleni küzdelemről”. A Cisco más nyilatkozatai ugyanebben vagy hasonló PowerPoint prezentációkban a Fálun Dáfá elleni „harci kampány” végrehajtását ígérik, és azt „jövedelmező lehetőségként” írják le a vállalat számára.


Három évnyi nyomozás után Dr. Marsh 2011-ben nyújtotta be az ügyet az Egyesült Államok észak-kaliforniai kerületi bíróságához.


A Fálun Dáfá követői által gyűjtött bizonyítékokra támaszkodott, köztük több technológiai szakértőre.


Miért segítette a Cisco a Kínai KP-t?

„A Cisco azon csúcstechnológiai vállalatok közé tartozik, amelyek versengtek a kínai technológiai piachoz való hozzáférésért” – magyarázta Dr. Marsh. „Amint azt a panaszunkban kifejtettük, az alperesek számos kifinomult koncepciót fejlesztettek ki és hoztak forgalomba, hogy biztosítsák a hozzáférést a jövedelmező kínai technológiai piachoz. Ezek közé tartozott például olyan alkalmazási tervek integrálása, amelyek megmutatják a közbiztonsági tisztviselőknek és a párt ügynökeinek, hogyan lehet azonosítani, összegyűjteni és erőszakkal átnevelni a Fálun Dáfá-gyakorlókat Kínában.”


Az ilyen és ehhez hasonló állítások alapján a kereset többek között azt állítja, hogy a Cisco vezetői megsértették a kínzás áldozatainak védelméről szóló törvényt (Torture Victims Protection Act, TVPA) és az idegen károkozásról szóló törvényt (Alien Tort Statute, ATS).


„A kínzás áldozatainak védelméről szóló törvény lehetővé teszi az amerikai szövetségi bíróságok számára, hogy felelősségre vonjanak minden olyan személyt, aki egy amerikai állampolgárt kínzásnak vagy illegális gyilkosságnak vet alá egy külföldi nemzet nevében, még akkor is, ha az ilyen visszaélés külföldön történik” – mondta Dr. Marsh.


Kiemelten hozzátette: „A Kilencedik Kerületi Fellebbviteli Bíróság ítélőtáblája hatályon kívül helyezte a kerületi bíróság elutasító határozatát, mivel Lee felperes kellőképpen bizonyította, hogy Chambers és Cheung alperesek kínzást támogattak és segítettek elő.”


A fellebbezés tárgyában hozott ítélet és szakértői beadványok

A sikeres ATS-kereset benyújtásához szükséges számos akadály ellenére a Kilencedik Fellebbviteli Bíróság úgy ítélte meg, hogy a felperesek kellőképpen bizonyították, hogy a Cisco alperes támogatta és elősegítette a nemzetközi jog állítólagos megsértését, amelybe többek között a kínzás is beletartozott.


Marsha Berzon bíró, a Kilencedik Kerületi Bíróság állásfoglalásának a szerzője a nyitó összefoglalóban megállapította: „A felperesek hitelt érdemlően bizonyítják, hogy a Cisco alperes olyan segítséget nyújtott a [Kínai Kommunista] Pártnak és a kínai közbiztonságnak, amely a nemzetközi jog jelentős megsértését eredményezte ezen szervezetek részéről.”


A fellebbezést az EarthRights és az Electronic Frontier Foundation nonprofit emberi jogi szervezetek által benyújtott két amicus (szakértői tanácsadó) beadvány támogatta. A harmadik amicus beadványt David Scheffer, az Egyesült Államok háborús bűnökkel foglalkozó korábbi különleges megbízottja nyújtotta be.


A Cisco lehetséges válasza

Dr. Marsh szerint a Cisco valószínűleg úgynevezett en banc beadványt nyújt be, amelyben a Kilencedik Kerületi Fellebbviteli Bíróság összes bíráját arra kéri, hogy változtassák meg a testület döntéseit.


A Kilencedik Kerületi Fellebbviteli Bíróság a 13 szövetségi fellebbviteli bíróság közül a legnagyobb, és hatásköre csak egy szinttel van a Legfelsőbb Bíróságé alatt. Bár az amerikai alkotmány nem határozza meg a Legfelsőbb Bíróság bíráinak számát, a Kongresszus 1869-ben kilencben határozta meg a számukat, és a bíróság mérete a mai napig változatlan. A Kilencedik Kerületi Fellebbviteli Bíróságnak jelenleg 29 bírája van.


Mint Dr. Marsh megjegyezte, a Kilencedik Kerületi Fellebbviteli Bíróság döntése jó jel a Kínában élő Fálun Dáfát-gyakorlók számára, akiket szerintük kínzásnak és a nemzetközi jog egyéb megsértésének vetnek alá pusztán azért, mert a „Fálun Gong vallást” gyakorolják.


A történelem jó oldalán állni

Dr. Marsh hangsúlyozta, hogy az ügy „erős jelzést küld” a Fálun Dáfá-gyakorlóknak, és „emlékezteti őket arra, hogy a történelem jó oldalán állnak, és hogy a Fellebbviteli Bíróság véleménye leleplezte a párt gonosz természetét és a Fálun Dáfá-gyakorlók elleni erőszakos kampányának a mértékét”. Világossá tette, hogy az állásfoglalás leleplezi a KKP hazugságait és propagandáját, és rámutat, hogy azok valóban hazugságok és propaganda.


Valójában az állásfoglalás világossá teszi, hogy a KKP állítása, miszerint az USA támogatja a Fálun Dáfá-gyakorlók üldözésére vonatkozó döntését Kínában, nyilvánvalóan hamis. A Fálun Dáfá-gyakorlók üldözése a párt részéről sérti a vallásszabadságot és a kínzástól való mentességhez való jogot védő alapelveket. Dr. Marsh végezetül hozzátette, hogy csodálja a kínai gyakorlókat az Őszinteség, Jószívűség, Tolerancia alapvető értékei iránti elkötelezettségükért.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Angol változat: Dr. Terri Marsh: Standing on the Right Side of History | Falun Dafa - Minghui.org

Forrás: Auf der richtigen Seite der Geschichte stehen – Urteil des US-Berufungsgerichts bedeutet „großen Sieg“ für Falun Dafa und die Menschenrechte

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo