Hízelgés és démoni beavatkozás az ember saját elméjéből

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(en.minghui.org) A Fá-helyreigazítás korabeli művelés 24 éve alatt, miközben a Kínai Kommunista Párt (KKP) Fálun Gong elleni üldözése főként a szárazföldi Kínában zajlott, néhány probléma a Kínán kívüli művelési környezetben is felhalmozódott. Ezek nemcsak az emberek megmentésére irányuló erőfeszítéseinket akadályozzák, hanem a sokéves gyakorlók művelését is befolyásolják, és az újabb gyakorlókat tévútra vezetik. E problémák közül a hízelgés és a magamutogatás sok régióban és projektben mindennapossá vált. Sok gyakorló már hozzászokott ehhez, sőt még olajat is öntött a tűzre.


A jelenségek

Némelyek felületes beszédűek; hízelegnek másoknak, és mindenféle lehetőséget kihasználnak arra, hogy hírnévre és nyereségre törekedve népszerűsítsék magukat a művelők közösségében. Némelyek másoknak hízelegnek, hogy elnyerjék a bizalmukat. Némelyek csodálják és követik azokat, akik természetfeletti képességeket fejlesztettek ki. Ott vannak a KKP titkos ügynökei is, akik gyakorlóknak adják ki magukat, és a valódi gyakorlókat a szakadékba rántják azzal, hogy hízelegnek nekik, vagy konfliktusokat szítanak közöttük. Némely gyakorlók, miután elvégeztek egy bizonyos Dáfá-munkát, amit el kellett volna végezniük, el voltak telve önmagukkal; felsőbbrendűnek érzik magukat másoknál, és megkövetelik, hogy mások kövessék a saját normáikat mindenben, amit tesznek. Néhányan démoni beavatkozást fejlesztettek ki a saját elméjükből, miután hízelegtek nekik néhány jelentéktelen természetfeletti képesség kifejlesztése miatt.


Némely projektekben és régiókban nemcsak hogy voltak ilyen emberek és események, de még fenn is maradtak. Ráadásul sok gyakorló már nem használja a Fát a helyzetek kiértékelésére, vagy nem tekinti az ilyen eseményeket olyan lehetőségeknek, hogy művelje önmagát. Néhányan még támogatták is azokat az embereket és cselekedeteket, amelyek nincsenek összhangban a Fával, és hagyták, hogy uralkodjanak.


Példák

Egy közelmúltbeli példa egy új tajvani gyakorlóra vonatkozik. Ez a személy azután kezdte el gyakorolni a Fálun Dáfát, hogy körülbelül tíz évvel ezelőtt megnézte a Shen Yun-t. Mivel ez a személy látott az égi szemével, és gyakran mesélt erről másoknak, a gyenge megvilágosodási minőséggel rendelkező gyakorlók gyakran bókokat adtak válaszul. Fokozatosan ez a személy elkezdett grandiózus hangnemben beszélni a dolgokról, és az egója felfuvalkodott. Az égi szemmel látottakat és a nekik mutatottakat (amelyek korlátozottak és nem mindig voltak igazak) követendő mércének tekintve ez a személy elkezdett másokat „oktatni” a művelésükben anélkül, hogy helyesen értette volna meg azt, amit láttak.


Azt mondják, hogy ennek a személynek sok kifogása volt a Gan Jing World (TisztaVilág) promóciós stratégiájával szemben. Amellett, hogy hallott néhány felelőtlen pletykát, amit a Gan Jing World társaság egyes tagjai, néhány „a hegyen tartózkodó sokéves gyakorló” és néhányan az előadó-művészeti társaságból terjesztettek, ezt a személyt végül démonok manipulálták, hogy nyilvánosan megvádolja és szenzációs ostobaságokkal besározza a Mestert. Ha az Őszinteség, Együttérzés és Türelem alapján értékeljük, ha valaki, aki a Fát tanulmányozta, bemocskolja a Mestert és szabotálja az emberek megmentésére tett erőfeszítéseket, akkor még mindig jó ember? Nem bukott-e már el, és nem vált-e a legrosszabb emberré?


Amikor valaki azt mondja: „Nézzétek, milyen ügyes vagyok”, „a többi gyakorló közül senki sem elég jó”, vagy „mindenkinek hallgatnia kellene rám”, a magukat valóban művelő sokéves gyakorlóknak képesnek kell lenniük azonosítani a problémát. Ha nem, akkor ez pontosan azt mutatja, hogy nem művelik magukat eléggé, és szorgalmasabbnak kellene lenniük.


Van egy másik példa, amit néhány Kínán kívüli gyakorló már ismer. Ez a személy több mint tíz évvel ezelőtt költözött el Kínából. A társadalommal szemben álló közösségi médiaplatformokon „hősként” hirdette magát, hogy kielégítse a személyes hírnév és érzelgősség iránti vágyát. Ugyanakkor elítélte a többi Dáfá-gyakorlót és a Minghui honlapot. Követői között vannak KKP-ügynökök és némely olyan gyakorlók, akik útakadályokba ütköztek művelésük során. Egy másik gyakorló, aki szintén elköltözött Kínából és egy közösségi médiacsatornát üzemeltetett, úgy tűnt, hogy elfogadta egy koordinátor tanácsát, de valójában mindig a hétköznapi emberek elképzeléseivel közelítette meg a kérdést. Más gyakorlók mégis folyamatosan dicsérték őt. Az igazság tisztázása egyike annak a három dolognak, amit a Mester megkövetel a gyakorlóktól. Csak jól kell csinálnunk, hogy a Mesternek ne kelljen aggódnia miattunk. Az a folyamat, hogy jól csináljuk, az a folyamat, hogy fejlesszük magunkat a művelésben. De vajon egyes gyakorlók nézőként kezelik magukat, és élvezik az ebből fakadó drámát?


A régi időkben azokat a művelőket, akik elárulták a mesterüket, kizárták a művelési iskolákból. De a Dáfának nagy együttérzése van az emberek iránt. Még ha valaki akarata ellenére ír is „garancianyilatkozatot” vagy lemondó nyilatkozatokat, akkor is lehetőséget kap arra, hogy újra kezdje a művelést, és jóvá tegye a hibáját. De amikor ezek az emberek újra elkezdik a művelést, nagyon mélyről indulnak. Nemcsak hogy új gyakorlók, hanem a Dáfá és a Mester nyilvános bemocskolásának a bűnét is hordozzák. Az igazi művelők biztosan nem hízelegnének vagy bókolnának az ilyen embereknek; csak racionálisan meggyőznék őket, hogy jobban csinálják, anélkül, hogy ragaszkodnának hozzájuk.


Helyesbítés

A végső ítélettel szembesülve mindenki felelősségre vonható a szavaiért és tetteiért. A Dáfának megvan az ereje, hogy beolvasszon egy embert. Egy faforgács könnyen feloldódhat egy acélolvasztó-kemencében. De személyes döntés kérdése, hogy valaki hajlandó-e vagy meri-e a kemencébe dobni a mocskos ragaszkodásait és az új világegyetem szabványának nem megfelelő nézeteit, amelyek a dimenziómezőihez kapcsolódtak. Az ember saját dolga, hogy hogyan műveli magát. De ha a szavaik és tetteik zavarják más gyakorlók művelését, annak más lenne a természete, és nagy mennyiségű karmát hozna létre.


Az ókori emberek azt mondták: „Az úriemberek közötti barátság olyan könnyű, mint a víz.” A kínai „dicsekvés” szó (誇) három összetevőből áll: „beszéd” (言), „nagy” (大) és „veszteség” (亏).


A Mester arra tanított minket:

„A művelő számára az összes frusztráció, amin keresztül megy a hétköznapi emberek között, megpróbáltatás, és az összes dicséret, amit kap, egy teszt.” („A művelő természetesen része ennek”, Esszenciák a további haladásra)


Sok sokéves gyakorló, aki 1999 előtt kezdte el a művelést, memorizálta ezt a cikket. De miért adjuk fel a személyes művelést és az őszinte gondolatokat és cselekedeteket, amelyeket művelnünk kellene, amikor még a KKP általi kínzással sem szembesülünk? Bizonyára nem ez volt az eredeti szándékunk, amikor elkezdtük a művelést, és a Dáfá sem ezt tanította nekünk mindvégig. A kommunista kísértet közel egy évszázada uralja a világot, és az általa az emberekre kényszerített szennyeződés pontosan az, amit nekünk, művelőknek le kell tisztítanunk magunkról.


Egy normális társadalomban az isteni ihletésű kultúrát és hagyományos értékeket követő embereket nem manipulálná ilyen könnyen mások retorikája. Nemcsak azt figyelnék meg, hogy valaki mit mond, és hogyan mondja, hanem azt is, hogy hogyan cselekszik; aztán racionális ítéletet hoznának maguknak. Mindannyian arról beszélünk, hogyan „tisztázzuk a tényeket” és mentjük meg az embereket, de nem szabad elfelejtenünk, hogy az igazi erkölcsi birodalmunk az emberi világ nagy színpadán van reflektorfényben. Ez fontos része annak az igazságnak, amit megpróbálunk átadni. A saját cselekedeteink igazolják, hogy tanulmányozzuk-e a Fát és megkapjuk-e a Fát, és hogy igazi művelők vagyunk-e. Nekünk, Dáfá-tanítványoknak mindannyiunknak arra kell törekednünk, hogy igazi művelők legyünk.


Reméljük, hogy mindenki újra tanulmányozni fogja a Mester cikkeit, tanulni fog ezekből a leckékből, és a saját szívünk művelésével jobban fogunk cselekedni. Különösen a Fálun Dáfá Egyesületek és Segítő Központok önkéntes koordinátorait kérjük, hogy vállalják fel a felelősségüket, és vezessék a gyakorlókat, hogy olyanná alakítsák ki a környezetünket, amely segít a gyakorlótársaknak megtisztítani a szívüket, őszintének és jónak lenni, és folyamatosan javítani a xinxingjüket és a spirituális birodalmaikat. Kérjük, viselkedjetek e szent pozíció elvárásainak megfelelően.


Minghui Szerkesztőbizottság

2023. július 3.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Flattery and Demonic Interference from One’s Own Mind

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo