Az erőszakkal végrehajtott szervrablás tanúja

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) A Fálun Gong üldözése folyamán Kínában, és a modern világban előforduló mindenféle emberi jogok megsértése között, az erőszakkal végrehajtott szervrablás a legsúlyosabb ismert atrocitás. Először 2006-ban jelezték, az ezzel foglalkozó emberi jogi ügyvédek úgy nevezték meg, mint „Az emberi gonoszság új formája Földünkön”.


Az elmúlt 14 évben több mint 2000 hangfelvételt és tanúvallomást gyűjtöttek össze. Ezek egy gonosz szervellátási láncról számolnak be Kínában a kommunista kormány, a katonai rendőrség és a kórházak részvételével.


2020 decemberének végén a Fálun Gong üldözésének kivizsgálását végző Világszervezet (WOIPFG) közzétett egy olyan tanútól származó dokumentumot, aki részletes információkat adott az elérhetőségekről, létesítményről, folyamatról és a szervrablás leírásáról.


A tanú az információkat, beleértve a hangfelvételt is, 2016 végén nyújtotta be a WOIPFG-nek. A tanú biztonsági okokból névtelen maradt 2020 decemberéig, amikor azonban úgy érezte, fel kell fednie valódi kilétét és azt, amit tud a szervrablás bűncselekményéről.


Tanúvallomás

A tanú, Lu Shuheng, 1950-ben született Kínában. 2016-ban az Egyesült Államok zöld kártyájával rendelkezett, és lakás felújítással foglalkozó céget működtetett.


Amikor Lu 2002-ben visszatért Sanghajba, hogy meglátogassa a rokonait, sógornője nővére, Zhou Qing és Zhou férje arra kérték Lút, hogy segítsen átirányítani az amerikai betegeket Sanghajba szervátültetési műtétekre.


Zhou a Pudong Kórház szülészeti és nőgyógyászati igazgatója volt, majd a Wanping Kórház elnöke lett. Zhou férje, Mao Shuping a Sanghaji Reform-Through-Labor (átnevelés a munka segítségével) (laogai) hivatal volt igazgatóhelyettese, és később a sanghaji igazságügyi hivatal igazgatóhelyettese volt. Szoros kapcsolatban áll Wu Zhiminggel, a Sanghaji Politikai és Jogi Bizottság (PLAC) akkori párttitkárával. Wu, Jiang Zeminnek az egyik unokaöccse, a Kínai Kommunista Párt (KKP) volt vezetőjének, aki 1999 júliusában elindította a Fálun Gong üldözését.


„Egy szervátültetésre váró beteg átirányításának a megbízatási díja sokkal magasabb lehet, mint a több ház felújításából származó haszon!” – mondta Mao Lu-nak az egyik beszélgetésben. Amikor Lu megkérdezte, hogy milyen transzplantációs műtétekről van szó, Mao így válaszolt: „olyan szervekről, mint vesék, máj vagy szaruhártyák”.


A WOIPFG korábbi vizsgálata szerint a Kínai Orvostudományi Egyetem Első Társult Kórháza 60.000 dollárt számított fel veseátültetésért, 100.000 dollárt a májátültetésért, 150.000 dollárt pedig tüdő- és szívátültetésért.


Élő embereken végrehajtott szerveltávolítás

Zhou tapasztalt sebész volt, vallotta Lu. De miután többször részt vett a Fálun Gong-gyakorlóktól való szervek elrablásában, abbahagyta, mivel a borzalmas jelenetek gyakran okoztak rémálmokat neki.


Az eljárások során, amikor Zhou kivette a szerveket, az áldozatok üvöltöttek a fájdalomtól. Lu egyszer megkérdezte, hogy Zhou miért nem alkalmazott altatást. „Az érzéstelenítést nem minden helyen lehet alkalmazni” – magyarázta a nő, „különösen a sérülékeny szerveknél.”


Az élő embereken végrehajtott szervrablásnak ez a formája teljesen különbözik az agyhalott szervdonorokat érintő transzplantációtól, ahogyan azt az orvosi közösség általánosan elfogadta.


Lu tanúvallomásai azt is megerősítették, hogy az áldozatok, akiket lekötöttek, amikor a műtőkbe tolták őket, Fálun Gong-gyakorlók voltak, mivel azt kiáltották: „A Fálun Dáfá jó!” Ez legalább két dolgot jelzett: először is ők őrizetbe vett Fálun Gong-gyakorlók voltak, nem pedig halálraítélt foglyok, ahogyan azt 2015-ig a KKP állította, hogy azok lennének a szervek forrásai. Másodszor, ők egészséges emberek voltak, tiszta elmével, nem agyhalott donorok.


Ipari ellátási lánc

Amikor Zhou 2002-ben szerveltávolításokat végzett, azt nem a Pudong Kórházban tette, ahol dolgozott. Inkább a Sanghaji Fegyveres Rendőrtestület Kórházába ment, amely nem szerepelt a szervátültetésre engedélyezett egészségügyi létesítmények listáján. Ezenkívül 2004-ben a „Modellkórházak, amelyekben az emberek megbízhatnak” egyikeként tüntették ki.


Ez megerősítette, hogy a katonai kórházak mélyen benne vannak az erőszakkal végrehajtott szervrablásban, beleértve azokat is, amelyek nem rendelkeznek meghatalmazással a szervátültetésre.


A katonai kórházak mellett az ellátási lánc kritikus részei azok a helyek, amelyek Fálun Gong-gyakorlókat tartanak őrizetben, különösen a munkatáborok és a börtönök, ahol hosszú ideig tartják fogva a gyakorlókat. Mind a munkatáborok (amelyeket később 2013-ban felszámoltak), mind a börtönlétesítmények az igazságügyi hivatal alá tartoznak, amelyet Mao, Zhou férje felügyel.


Jiang Zemin azért lett a KKP legfőbb vezetője, mert az 1989-es Tienanmen téri mészárlás során kemény álláspontot vett fel. Hasonlóképpen számos tisztviselőt előléptettek, aki szorosan követte a Fálun Gong elleni üldözési politikáját. Mao [Shuping] volt az egyik ilyen példa. Miután elnyerte Wunak a bizalmát, aki Jiang unokaöccse és Sanghaj rendőrfőnöke volt, és aki azon a területen vezette az üldözést, Mao [Shuping] rengeteg bennfentes információt megtudott, ezáltal Jiang és követőinek bűntársa lett a szervrablási bűncselekmények terén.


Hogy még jobban kihasználja az ellátási láncot a saját haszna érdekében, Mao elrendezte a felesége számára, hogy szerveket operáljon ki a Sanghaji Fegyveres Rendőrtestület Kórházában. Sőt, olyan barátokat és rokonokat, mint Lu, arra kért meg, hogy még több beteget toborozzanak különböző helyekről, beleértve az Egyesült Államokat is.


A kínai igazságszolgáltatási rendszer sötét bűncselekményei nem kizárólag a szervrablásra korlátozódnak. Mao elmondta, hogy ő maga, és az igazságszolgáltatás más tisztviselői is eleget tettek a foglyok cseréjére és a foglyok orvosi kísérletekhez történő felhasználására vonatkozó kérelmeknek. A foglyok cseréjére vonatkozó kérelmeket Peking felsőbb tisztviselőitől kapták, akik kifejezetten azt kérték, hogy a Mao által felügyelt létesítményekben őrizetbe vett Fálun Gong-gyakorlókat vigyék át a pekingi létesítményekbe. Cserébe néhány pekingi nem Fálun Gong-rabot küldtek Sanghajba.


Az olyan politikai mozgalmak után, mint a kulturális forradalom, a KKP bűnbakként kivégzett néhány alacsonyabb szintű tisztviselőt, hogy enyhítse a nyilvánosság haragját. Hogy felkészüljön erre az eshetőségre, Mao elmondta, hogy megőrizte a fogolycsere iránti kérelmeket tartalmazó iratokat, és rögzítette a releváns telefonhívásokat. „Megőriztem egy-egy példányukat” – mondta.


Fenyegetések és megfélemlítés

Annak érdekében, hogy arra csábítsák Lu-t, hogy szervátültetésre váró betegeket toborozzon számukra, Zhou és Mao felfedte neki a fenti bennfentes információkat, amikor 2002-ben Sanghajban járt. Miután a KKP erőszakkal végrehajtott szervrablását 2006-ban először leplezték le, a házaspár érezte a nyomást, és megfenyegette Lu-t, hogy maradjon csendben.


A család többi tagja is csatlakozott Lu elnémításához. Zhou veje 2010-ben azt mondta Lu-nak, hogyha nyíltan beszél a szervrablásról, találna módszereket az amerikai kormány számára, hogy őt visszaszállítsák Kínába.


„Nincs rá lehetőséged!” – válaszolta Lu.


„Túl naiv vagy. Ellenőrzött poggyászod vagy egyéb küldeményeid fognak az Egyesült Államokba menni, igaz? Mi majd beleteszünk valamit.” – magyarázta Zhou veje. „Amerika visszaküld, amikor rájön, hogy kábítószereid vannak.


Lu tudta, hogy ez a fenyegetés nem alaptalan, mivel hallott már ilyen történeteket.


2013-ban Lu sógornője, aki Zhou nővére, szintén figyelmeztette Lu-t, hogy ne beszéljen másoknak a szervrablásról.


A lelkiismeretre hallgatás

A kockázatok ellenére Lu úgy döntött, hogy a valódi nevén leplezi le a bűncselekményt. „Nem bírtam tovább magamban tartani” – magyarázta. „Mivel tudom, hogy a KKP hogyan rabolja a szerveket, el kell mondanom.”


Ez a bátorság és lelkiismereti cselekedet segít majd hamarabb véget vetni az üldözésnek, a kínzásoknak és a szervrablásnak, amelyekkel a gyakorlók még mindig szembesülnek.


Az elmúlt 14 évben, mióta nyilvánosan beszámoltak a szervrablási atrocitásokról, sokan úgy döntöttek, hogy elkerülik a téma felvetését, mivel az túl „felháborító” volt. De a gonosz nem szűnik meg pusztán azért, mert figyelmen kívül hagyjuk. A második világháború alatt, amikor Jan Karski az amerikai tisztviselőknek, köztük Franklin Roosevelt amerikai elnöknek és Felix Frankfurter bírónak a Legfelső Bíróságról elmondta első kézből származó beszámolóját a lengyel zsidók elleni holokausztról, az emberek figyelmen kívül hagyták azt.


„Képtelen vagyok elhinni önnek” – mondta Frankfurter, aki szintén zsidó volt.


„Felix, nem vághatja ennek az embernek az arcába, hogy hazudik” – mondta a helyszínen a lengyel nagykövet. „Kormányom tekintélye áll mögötte.”


„Nagykövet úr, nem azt mondtam, hogy ez a fiatalember hazudik. Azt mondtam, hogy képtelen vagyok elhinni neki” – válaszolta a bíró. „Van különbség!”


Tanulhattunk volna a totalitárius rendszerek alatti sok tragédiából. Noha a KKP tisztviselői megpróbálták elrejteni bűncselekményeiket és eltüntetni a bizonyítékokat, a Fálun Gong-gyakorlók és a független nyomozók erőfeszítései hatalmas mennyiségű bizonyítékot találtak az erőszakkal végrehajtott szervrablás állításának az igazolására.


Létrehoztak egy független londoni székhelyű Népbíróságot, hogy vizsgálja ki az erőszakkal végrehajtott szervrablást a lelkiismereti foglyoktól Kínában. A törvényszék 2019. június 17-én jelentette be megállapításait, és arra a következtetésre jutott, hogy Kínában a KKP évek óta rabol szerveket élő Fálun Gong-gyakorlóktól, és hogy ez a bűncselekmény továbbra is folytatódik.


A törvényszék két tanácskozása alatt 29 tanú és 26 szakértő vallomását vizsgálta meg. A bizonyítékok között egyaránt voltak Fálun Gong-gyakorlók, akiktől akaratuk ellenére túl sok vérmintát gyűjtöttek, valamint hangfelvételek telefonbeszélgetésekről a KKP vezető tisztségviselőivel, magas katonai tisztviselőkkel, orvosokkal és szervátültetés-közvetítőkkel.


„A következtetés azt mutatja, hogy nagyon sok ember indokolatlanul rettenetes halált halt minden ok nélkül” – mondta Sir Geoffrey Nice, a törvényszék elnöke, az emberi jogok vezető szakértője.


2020-ban a világ számos kihíváson ment keresztül, a koronavírus-járványtól kezdve az amerikai választásokig. Mivel nem kevesebb bizonytalansággal lépünk 2021-be, minden eddiginél fontosabb, hogy elgondolkodjunk az alapokon – legyünk jó emberek és kövessük a lelkiismeretünket.


Több ezer éves történelmük során a kínai emberek mindig azt vallották, hogy „a jót megjutalmazzák, míg a rosszat megbüntetik”. Nyugaton van egy mondás, miszerint „Segíts magadon, s az Isten is megsegít.”


Reméljük, hogy többen, függetlenül attól, hogy hol vannak, legyenek azok Kínában, Amerikában vagy a világ bármely más részén, betartják az erkölcsi elveket, és felszólalnak a totalitárius kommunista rendszer ellen. A járvány és más zűrzavar ellenére továbbra is az isteni vigyáz ránk. Minden ember jövője, beleértve az egészségét és biztonságát, nagymértékben függ a becsületességétől és feddhetetlenségétől, valamint attól a választásától, hogy helyesen cselekedjen ebben a nehéz időszakban.


Forrás: The Process of Forced Organ Harvesting Revealed by a Witness

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo