„A Kilenc Kommentár a Kommunista Pártról“ c. kiadvány 10. évfordulójának találkozóján - A Vörös Birodalom az összeomlás szélén

A Kínai Kommunista Párt (KKP) egy vörös birodalom, amelyet tégláról téglára omlik össze – jelentették ki a szakértők november 22-én a „ Kilenc Kommentár a kommunista pártról” című kiadvány közzétételének 10. évfordulója alkalmából rendezett fórumon.

 

A könyv, mely eredetileg 2004. november 19-től december 4-ig az Epoch Times-ban jelent meg kilenc vezércikként, lángra lobbantotta a kínai állampolgárok egy alulról szerveződő mozgalmát, melyben lemondanak a pártban és a hozzá kapcsolódó szervezetekben lévő tagságukról.


A fórumon az előadók elmondták, hogy a mozgalom egy spirituális megoldás, nem pedig politikai mozgalom, és hogyha a mozgalomnak célja politikai vagy személyes nyereség szerzés lenne, akkor nem maradhatott volna életben mind a mai napig. Megosztották azon betekintéseiket, hogy kilépni a KKP-ből, a hitelesség megalapítását jelenti a kínai társadalomban, és így egy erkölcsi választást.


Azon kínaiak száma, akik naponta kilépnek a KKP-ből és a hozzá kapcsolódó szervezetekből, november közepén több mint százezerre emelkedett. 2004 decembere óta az összesen kilépett kínai emberek száma rohamosan közeledik a 185 millió felé.


Charles Lee, a Nemzetközi Szolgáltatási Központ a KKP-ből való Kilépéshez (Global Service Center for Quitting the CCP) képviselője elmondta, hogy amíg sok Fálun Gong gyakorló ezen ügy élen jár, más kínaiak követni fogják a példájukat.


Beszélt egy csoportról, amelyik helyi szinteken szerveződött Yunnan tartományban a nép által, több mint száztízezer taggal. „Minden héten együtt tanulmányozzák a „Kilenc kommentár”-t, valamint mesélnek a barátaiknak és rokonaiknak a KKP valódi természetéről.


A „Kilenc kommentár”-t már harminchárom nyelvre lefordították. A fórumot Montgomery megyében tartották, Marylandben, Washington D.C. városában.


„A változás szele már érzékelhető”
„Ha a KKP-t téglákból építették, a kínai emberek a KKP-ből, Ifjúsági Szövetségből és a Fiatal Úttörőkből való kilépésének mozgalma lebontja a birodalom egy-egy tégláját a kilépéskor. Úgy gondolom, számos tégla már leomlott, a habarcs nem tartja a téglákat egymáshoz többé” – mondta Chen Guangcheng, kínai polgári jogi ügyvéd, aktivista és IPR (Politikai Kutatás és Katolikus Tanulmányok Intézete) a „Megkülönböztetett Látogatótárs Amerika Katolikus Egyetemének” tagja.


Mindenkit sürgetett, hogy dolgozzanak együtt a vörös fal lerombolásán, mivel a Kínában tapasztaltak alapján „a változás már holnap bekövetkezhet”.


„Habár a KKP oly sok éve üldözi a Fálun Gongot, amit Kínában tapasztaltam az lenyűgöző: egész éjjel mindenhol a Fálun Gong anyagokat láttuk. Majdnem minden háztartás beszerezhet egy példányt a „Kilenc kommentár”-ból; mindenki tudja, mi folyik a külvilágban.”


„A KKP nagyon ideges emiatt. Ezt csak fokozza az üldözés titkossága; nem merik megmutatni a félelmüket. Mivel ha egyszer kimutatják a félelmüket, az emberek tudni fogják, hogy ez a „Kilenc kommentár” nagyon értékes lehet. Máskülönben a KKP nem fog olyan erősen reagálni. Ez nem számít, a kínai emberek apránként ébredeznek.


Chen visszaemlékezett arra, amikor először hallott a „Kilenc kommentár”-ról a „Freegate” internetes cenzúrát kijátszó szoftver segítségével. „Úgy gondolom, ez egy sorsfordító pillanat volt. Ez volt az, mikor a kínaiak eljutottak az „ismerés”-ből a KKP-t „igazán megismerni és megtudni a viselkedésük mögöttes okait”. A felszínen az emberek még mindig folytatják a napi rutinjukat. De mikor beszélgetnek a „Kilenc kommentár”-ról, senki sem kérdezi: ’Honnan tudod?’ Már mindenki ismeri.”


Chen elismerte a könyvet, mint egy általános félreértés tisztázásának eszközét a kínai emberek között, miszerint: a KKP felső vezetése jó, és csak néhány KKP tag a szervezet alsóbb köreiben a rossz.


„Nem kellene semmilyen illúziót támasztani a KKP-vel kapcsolatban” – szólított fel.
2005 decemberében Gao Zhisheng nyilvános közleményt készített, amelyben lemond a KKP tagságáról. Ez arra inspirálta, hogy elkezdje elfogadni a Fálun Gonggal összefüggő eseteket – mondta Peng Yongfeng. Peng több mint tíz ilyen esettel foglalkozott, mielőtt elhagyta Kínát.


Peng elmondta, látta az emberekben a lelki változást. Visszaemlékezett egy beszélgetésre az Igazságügyi hivatal egyik munkatársával. „Minden egyes Fálun Gong ügynél a 610-es Iroda valamint a Politikai és Jogi Ügyek Bizottsága megkérte a hivatalnokokat az Igazságügyi Hivatalban, hogy beszéljenek velünk védőügyvédekkel. Az Igazságügyi Hivatal dolgozója felhívott. Miután néhány alapinformációt kérdezett, elmondta: ’Kérem, folytassa, amit úgy gondol, hogy tennie kell. Támogatjuk önt!’ Nem ez volt az, amit vártam.”


Elmondta, hogy a „Kilenc kommentár” egy nézőpontot kínált a törvényen túl, ahonnan rá lehet látni a problémára, és segített neki meglátni, amit a KKP állított, hogy a „törvények kínai írásjelekkel” figyelmen kívül hagyhatóak, de „a törvények a KKP pecsétjeivel elfogadottak”.


„A KKP-ből való kilépés egy erkölcsi választás”
Zhang Tianliang, az Epoch Times szóvívője és egyben kínai kultúra szakértő elmondta, hogy a KKP-ből való kilépés valójában egy erkölcsi választás. „Ez felülmúlja a politika bármilyen önérdekből való üldözését vagy saját érdeket, és ezért nem lehet könnyen megzavarni nyakatekert logikával, vagy politikai kompromisszumokkal hatni rá.”


„Sokan úgy találták, hogy a KKP egy közönséges politikai párt és ezért kérte, hogy kössenek kompromisszumot vele. Azonban a „Kilenc kommentár” leleplezi gonosz természetét.”


Elmagyarázta, hogy amikor valakit felvettek a pártba vagy a hozzá tartozó szervezetekbe, fogadalmat kellett tennie, hogy a pártnak szenteli az életét, és egész életében harcol érte. A fogadalom annyira általános, és hanyag módon, sokan megtették, azonban a legtöbb kínai ember szem elől vesztette komolyságát, és a következményének súlyosságát.


A „Kilenc kommentár a kommunista pártról” emlékezteti az embereket ezekre a fogadalmakra. Megértették, hogy a KKP mit tett valójában, és a fogadalom következményét, sokan erőfeszítéseket tettek, hogy lemondjanak a fogadalmukról és a kommunista szervezetükben való tagságukról.


Zhang elmondta, hogy a KKP-ből való kilépés valójában erkölcsi választás, és ahhoz fog vezetni, hogy újraépítsék a hitelesség alapjait Kína társadalmi rendszerében. Ezért részesítette teljes elismerésben a „Kilenc kommentár”-t, mint a változás katalizátorát.


Kínai turista: „Elfogadom a kedvességét”

 
Wang Chunying asszony (jobbra) segít a kínai turistáknak a Nemzetközi Légi- és Űrmúzeum(National Air and Space Museum) előtt. A kép 2013 nyarán készült.

„Mikor a „Kilenc kommentár” megjelent november 19-én, a hírhedt Masanjia kényszermunkatáborban tartottak fogva” – emlékezett vissza Wang Chunying. 2012 májusában sikerült az USA-ba jönnie, és azóta minden héten segít a kínai turistáknak kilépni a KKP-ből.


Több mint tízezer kínai turista lépett ki a KKP-ből és a hozzá tartozó szervezetekből az elmúlt két évben Wang segítségével. Önkéntesként dolgozik a Nemzeti Légi- és Űrmúzeum előtt a Nemzeti bevásárlóközpontban (National Mall )Washington D.C.-ben.


Elmesélte egy kínai férfi történetét, aki először elutasította Wangot, de nem adta fel. „Uram, több mint 180 millió kínai már kilépett a KKP szervezeteiből. Ez egy lehetőség önnek, hogy elhatárolja magát a gonosz párttól. Ezután biztonságban lesz, mikor a KKP a karmikus megtorlásban részesül. A KKP számtalan bűncselekményt követett el, beleértve több mint hatvanötezer Fálun Gong gyakorló szervének elrablását. Ön is felelős lesz ezért, ha továbbra is a tagja marad.”


„Embereket öltél, ahogyan a KKP tette? Ha ma elsétál anélkül, hogy kilépne a KKP-ből, sajnálni fogom. A szívem mélyéből beszélek Önhöz” – mondta Wang, miközben könnyek szöktek a szemébe.


A férfi csendben hallgatta, aztán végül így szólt: „Kilépek. KKP tag vagyok. Érzékelem az együttérzését. Elfogadom.”


Lukar Sham-et, a Gu-Chu-Sum Tibeti Mozgalom ( volt foglyokat segítő szervezet) alelnökét lenyűgözte a „Kilenc kommentár” általi betekintés, és segített lefordítani a könyvet tibeti nyelvre. Elmondta, hogy a könyv kimondhatatlanul sokat adott az emberiségnek, és megismételte a többi előadót, hogy a KKP-ből való kilépés nem egy politikai mozgalom.


Angol változat: Forum on 10th Anniversary of Nine Commentaries: China's Red Empire Is Crumbling