Francia parlament: Orvosszakértők tanúskodnak a Kínában folyó erőszakos szervkereskedelem valószínűségéről

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

A szervátültetés szakértők Franciaországban ugyanúgy, mint sok más részén a világnak egyaránt egyetértenek abban, hogy az erőszakos szervkereskedelem valóban létezik a szárazföldi Kínában. Az ott végrehajtott transzplantációk száma messze meghaladja a hivatalos forrás szerint elérhető szervek számát: a kivégzett foglyokéit. Valamint egy olyan országban, ahol a szervadományozás kulturális tabunak számít a halál után, az önkéntes adományozás éppen ezért igen ritka. A szervek hiánycikkek a világ minden táján, ezzel szemben Kína látszólag határtalan mennyiségű szervekkel rendelkezik. A források azt is állítják, hogy a „donorok” fiatalok és egészségesek.

Mindezek arra mutatnak rá, hogy a szervrablás élő Fálun Gong gyakorlókból történik, akiknek a szerveikkel töltik fel a kínálatot. „Úgy gondolom, hogy az igazság a legszembetűnőbb módon be van bizonyítva” – nyilatkozta a francia parlamentben nemrég megtartott fórumon Yves Chapuis professzor, aki a szervátültetés egyik úttörője Franciaországban.

Francis Navarro professzor a Francia Montpellier Egyetem Kórházából visszaemlékezett a Kínában szerzett tapasztalatára, mely biztossá tette őt, hogy legalább egy tucat embert gyilkoltak meg a szervátültetések miatt két napon belül. Figyelmeztette a francia orvosokat, hogy a kínai orvosok képzésével tudtukon kívül részesei lehetnek a Kínában folyó szerveltávolításnak.

Boyer és Xavier Breton parlamenti képviselők további erőfeszítésekre szólítottak fel azzal kapcsolatban, hogy tiltsák be az emberi szervek kereskedelmét, valamint nyújtsanak be egy erre vonatkozó törvényjavaslatot a francia parlamentben.

Az Orvosok az Erőszakos Szervkereskedelem ellen (Doctors Against Forced Organ Harvesting - DAFOH) képviselői, a francia szervátültetés szakértői és a Francia Fálun Dáfá Egyesület tagjai is részt vettek november 27-én a fórumon, melyre Valerie Boyer, francia országgyűlés tagtól kaptak meghívást. A korábbi miniszter és parlamenti tag, Françoise Hostalier volt a fórum házigazdája.

Rengeteg szerv származik azonosítatlan forrásból

Jaques Belghiti professzor a májátültetés szakértője és a Nemzetközi Májátültetési Társaság elnöke adatokkal alátámasztva bemutatta az álláspontját a kínai szerv-transzplantációról.

2006-ban Kínában a szervátültetésben egy fellendülés volt tapasztalható. Kínában több mint 500 egészségügyi központ vett részt a szervátültetésekben, beleértve 8.000 vese-átültetéses esetet (hivatalos adat), és 4.000 máj-transzplantációt.

Belghiti professzor úgy gondolja, hogy a szervkereskedelem sok kórháznak az egyik fő bevételi forrásává vált. Elmondta, hogy furcsa, hogy a nemzetközi szervátültetési orvosok gyakran szembesülnek szervhiánnyal, ellenben Kínában nem ez a helyzet. Az ország látszólag korlátlan szervforrással rendelkezik, és ezeknek a szerveknek a donorai fiatalok és egészségesek.

Az Amnesty International jelentései szerint a kivégzett foglyok száma Kínában 2006-ban 1.101 fő volt, és közülük csak nagyon kevesen ajánlották fel átültetésre a szerveiket a kulturális tényezők miatt. Baylor professzor kutatási adatai felvetnek egy kérdést: mi a forrása a sok átültetett szervnek?

A bebörtönzött Fálun Gong gyakorlókat használják hatalmas, élő szervállományként

Az Orvosok az Erőszakos Szervkereskedelem ellen (Doctors Against Forced Organ Harvesting - DAFOH) képviselője elmondta, hogy Kína az egyetlen ország a világon, ahol egy szervre a várakozási idő két hét. Ez az időintervallum egyáltalán nem egyezik a nemzetközi normákkal, és nem is mutat egyezést a Kínában évente történt kivégzésekkel sem.

David Matas és David Kilgour számos vizsgálati jelentése szerint, és Ethan Gutman (egy amerikai riporter) jelentése szerint a szervtöbbletet több tízezer Fálun Gong gyakorlótól szerzik be, akiket a hitük miatt börtönöznek be 1999 óta.

David Matas emberi jogi ügyvéd, és David Kilgour, egykori kanadai államtitkár az Ázsia-Csendes-óceániai részen írtak egy könyvet, melynek címe: „Véres aratás: Jelentés a Kínában, Fálun Gong gyakorlóktól elrabolt szervekről”.

Michel Wu, a kínai Rádió France International egykori szolgálatvezetője elmondta, hogy 80 millió ártatlan kínai embert öltek meg különböző politikai mozgalmakban a kínai rezsim uralkodásának 60 éve alatt. Mivel ez a rendszer továbbra is hatalmon van, a vezető kínai kommunista párti hivatalnokok mindent kihasználnak, hogy meggazdagodjanak. Mikor a szervek a kivégzett foglyoktól már nem voltak elegendőek a kereslet kielégítésére, a Fálun Gong gyakorlókat vették célba, mivel a hitük (Őszinteség-Jószívűség-Tolerancia) pontosan ellentéte a pártideológiának.

A Francia Fálun Dáfá Szövetség elnöke, Alain Tong úr elmondta, hogy a kínai média mostanában feltárta, hogy két kínai katonatisztet támogattak, mivel aktívan részt vettek a Fálun Gong gyakorlóktól elrabolt szervek kereskedelmében. További bizonyíték Tong úr szerint, hogy a gyilkosok nemcsak büntetlenül maradtak, hanem ösztönözték is őket, és valóban a Fálun Gong gyakorlók a fő célpontjaik.

„A bizonyítékok nagy száma mutatja, hogy több tízezer Fálun Gong gyakorlót tartottak jogtalanul kényszermunkatáborokban és más létesítményekben, amelyek egy virágzó szervátültetéses ipart szolgáltak ki“ – mondta David Matas.

A transzplantáció szakértők is emlékeztették a francia szervátültetéses orvosokat, hogy ne váljanak bűnrészessé a Kínában folyó erőszakos szervkereskedelemben.

Francia szervátültetési szakértők a szemináriumon

Egy francia parlamenti tag fellebbez: Tiltsák be a szervkereskedést

Valeria Boyer parlamenti képviselő aggodalmát fejezte ki, hogy a szervekkel történő kereskedelem már évek óta zajlik a kínai szervátültetéseknél. Hangsúlyozta, hogy az emberi szervek kereskedelmét le kell állítani. Reméli, hogy a francia parlament elfogad egy törvényjavaslatot.

Xavier Breton parlamenti képviselő elmondta, hogy együtt fog dolgozni Boyer képviselővel a szerv-transzplantációval kapcsolatosan a francia parlamentben és az etikai értékek tiszteletben tartásáért a nemzetközi közösségében. Reméli, hogy mindenki folytatni fogja az erőfeszítéseit, hogy megállítsa a szervkereskedelmet és az illegális szerveltávolítást.

Létezik Kínában az erőszakos szerveltávolítás

Francis Navarro professzor a Francia Montpellier Egyetem Kórházából a szemináriumon beszél a tapasztalatáról a Kínában folyó kínai sebészek képzéséről

Francis Navarro professzor a Francia Montpellier Egyetem Kórházából 2007-ben elment a kínai Chengdu városba, hogy a kínai sebészeket oktassa a szervátültetés technikájára. Abban az időben 200 szervátültetéses esetet végeztek.

Visszaemlékezett: „A Kínában lévő partnerintézményünk egyik személyzeti tagjánál érdeklődtem néhány információról a transzplantációs donorokról és a befogadókról néhány nappal megérkezésem előtt. Nem adott közvetlen választ, csak elmondta, hogy ott csak a szokásos szervátültetések vannak. Azt is elmondta nekem, hogy minden készen áll, és amint megérkezek, másnap már elérhetők lesznek a szervátültetések. Éreztem, hogy valamit eltitkoltak.”

„Visszatekintve ez a személyes tapasztalat tesz bizonyossá, hogy kivégzett foglyokból vették ki szerveket. Úgy hiszem, hogy egy nappal az érkezésünk előtt, és azon a napon, mikor a szervátültetést kellett végezni, nagyon sok kivégzést hajtottak végre. Az adatok szerint, amiket később szereztem meg, legalább egy tucat embert végeztek ki abban az időben” – tette hozzá.

Azok a képzésen részt vevő kínai orvosok válhatnak bűnrészessé az erőszakos szervkereskedelemben

Navarro professzor elmondta, hogy Franciaországban a szervátültetési technikák és a sebészet némi hírnevet szerzett a nemzetközi porondon. Kína kifejezetten kérte, hogy a francia szervátültetéses orvosok menjenek oda tovább képezni a kínai orvosokat.

Néhány francia orvos is részt vett vagy részt vesz a kínai szervátültetés fejlesztésében. Reméli, hogy mint szakértők, a francia sebészek körültekintőek lesznek abban, hogy szerveket nem adhatnak el, és a szervek eltávolítása a személy hozzájárulása nélkül még elfogadhatatlanabb.

Yves Chapuis professzor, Franciaországban a transzplantációs úttörők egyike elmondta, hogy jó ideje a transzplantációs szakemberek közössége – ugyanúgy, ahogy a lakosság is – szkeptikus volt a vádakkal szemben.

„Most úgy gondolom, hogy a legszembetűnőbb módon bizonyították be az igazságot” – mondta Chapuis professzor. „Ez csak még nagyobb aggodalomra késztet minket.”

Belghiti professzor elmondta, hogy folytatni fogja a figyelemfelhívást a nemzetközi közösségben, hogy dolgozzanak a szervkereskedelem ellen, és megkéri őket annak megtagadására, hogy olyan országokba mehessenek szervátültetés miatt, ahol a szervkereskedelem létezik, hogy ezzel csökkentsék vagy megszüntessék az illegális szervrablást.


Angol változat: http://en.minghui.org/html/articles/2013/12/7/143535.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo