Előadások az Oxford-i és a Cambridge-i egyetemen a kínai rezsim által irányított élő embereken végzett szervkereskedelem felfedéséről

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

2013. április 25-én és 26-án az Orvosok az Erőszakos Szervkereskedelem ellen (Doctors Against Forced Organ Harvesting = DAFOH) két előadásért kezeskedett „A Kínában folyó szervátültetések leleplezése” címmel az Oxford-i és a Cambridge-i egyetemen. Az előadások – amiket ezeken a neves egyetemeken tartottak – elsősorban azt a célt szolgálták, hogy minden részletre kiterjedően leleplezzék a Kínai Kommunista Párt (KKP) erőszakos szervkereskedelmének a bűncselekményét. Az előadásokat és a beszélgetéseket, melyeket négy előadó tartott, több mint 100 néző hallgatta figyelmesen. Ezzel mélyebb megértésük lett arról, hogy mi történik Kínában – egy bűntett az emberiség ellen, egy mészárlás, amit nem csak támogatott, hanem ki is tervelt a kínai állam, hogy ellopja az emberi szerveket.

A szeminárium előadói között volt David Matas, egy neves nemzetközi emberi jogi ügyvéd Kanadából, a „Véres aratás“ című könyv társszerzője, akit Nobel-békedíjra jelöltek; David Kilgour, volt államtitkár (Ázsia-Csendes-ócieánia) Kanadában, és a kanadai alsóház független képviselője; Ethan Gutmann, egy független riporter, a DAFOH németországi képviselője és Huige Li orvosprofesszor. Az Oxfordi Egyetem David Matas alma mater-ja, ott kapta a jogi diplomáját 40 évvel ezelőtt.

A Cambridge-i előadás társszervezője a Cambridge-i Amnesty International volt.

Ethan Gutmann úr beszél az előadáson a KKP szervkereskedelmének bűntettéről

A kanadai, amerikai és német szakértők és tudósok mindkét előadás alatt bemutatták kutatási eredményeiket, amiket a KKP élő Fálun Gong-gyakorlókon folytatott erőszakos szervkereskedelmével kapcsolatban végeztek. Megvitatták a reakciókat és a legújabb fejleményeket a nemzetközi közösségen belül, hogy felhozzák ezt a fontos kérdést, mely megkérdőjelezi az emberi erkölcs alsó határát. Azt kérték több kormányzattól is, hogy tegyenek lépéseket, és megkértek az embereket, hogy segítsenek megállítani a KKP emberiség elleni bűncselekményeit.

A KKP élő embereken végzett szervkereskedelmének mélyebb megértése
Az előadók megállapodtak abban, hogy egy ilyen szisztematikus gyilkosság, melyet a kínai állam szervez, hogy ellopja az emberi szerveket, egy nyilvánvaló kihívása a teljes emberiség erkölcsének, és a nemzetközi közösségek igazságérzetének. A KKP Fálun Gong elleni üldözése Kína minden sarkában, a társadalom minden szegletében megtörténik, és ezeket a bűncselekményeket jelenleg is mindenhol elkövetik Kínában. Ez az állam által szervezett üldözés az egész emberiség elleni bűncselekmény.

A szemináriumi beszédekből egyértelműen kitűnik, hogy a négy előadó nem a számos szervkereskedelmi üggyel kapcsolatos további vizsgálatokra fókuszált; vizsgálataik inkább a KKP igaz természetének mélyreható megértésére koncentráltak, arra, hogy mi minősül hatékony intézkedésnek a nemzetközi közösség részéről a KKP bűntetteivel szemben, és hogy a KKP hogyan folytatja a saját botrányait.

A Kínában folyó emberiség elleni bűntett megszüntetése
A szeminárium első előadója David Kilgour volt, aki egy teljesen világos üzenetet közvetített: „Az emberiség elleni bűncselekmények megszüntetését Kínában.” Az álláspontja megdöbbentő és fejtörést okozó volt: „Arról beszélünk itt, hogy 1949 óta ez az egypárti, tekintélyelvű állam egy folyamatot kezdett el, melyben uralja és erőszakosan elnyomja azokat a csoportokat, amiket ellenfélként azonosítanak. A folyamat legutóbbi pontja a még élő Fálun Gong-gyakorlók nagy számú szervkivétele kereskedelmi célú szervátültetésért.“

Kilgour bátorította a nemzetközi közösséget és a nemzeti kormányzatokat, hogy valódi erőfeszítéseket tegyenek az elgondolhatatlan bűntett megállításának érdekében. Kijelentette: „Felelős nemzetközi csoportoknak kellene nyomást gyakorolnia a KKP rezsimre, méghozzá megvalósítható és konstruktív csatornákon keresztül, hogy így befejeződjön ez az emberiség elleni bűntett Kínában.“ Javasolta, hogy az Egyesült Királyság vessen egy pillantást a pozitív törvényjavaslatra, amelyet Új-Dél-Wales-ben és Ausztráliában kezdeményeztek, ily módon erősítve a jogszabályt, amely segítené az erőszakos szervkereskedelem befejezését. A konkrét lépések példái, amiket tenni lehetne az erőszakos szervkereskedelem befejezéséért: egy olyan jogi szabályozás, amely megtiltja a nyilvánosságnak az élő emberektől származó szervek elfogadását, bármelyik országban vagy bármilyen csatornán keresztül, és amely megtiltja a szervátültetési képzést olyan orvosok részére, akik részt vesznek illegális szervátültetésben és erkölcstelen kereskedelemben.

Kilgour és Matas közös vizsgálati jelentését háromszor adták ki – 2006 júliusában, 2007 januárjában és a nemrég még egyszer. Az általuk összegyűjtött bizonyítékok az erőszakos szervkereskedelem állításait támasztják alá, ami a kezdeti 38 bizonyítékról jelenleg több mint 50-re nőtt. Mindazonáltal Matas úr egyértelművé tette a sajtókonferencián a kérdések megválaszolásával a Cambridge-i előadás után: „Ami a legtisztábban bemutathatná, hogy milyen bonyolult ez a helyzet, nem az adatok mennyiségében rejlik, hanem pont abban, ahogy a KKP ,elrejti a valódi adatokat‘.“ Úgy véli, hogy a Kínából érkező adatok jobban megvilágítják , hogy létezik ez az élő embereken végzett szervkereskedelem létezik, mint pl. a siralomházban lévő bűnözők száma. De a kulcskérdés az átláthatóság, és az a „tény, hogy a KKP elrejti az adatokat.”

Az elmúlt években Ethan Gutmann, aki egy saját független vizsgálatot folytatott, nyomon követte a nemzetközi közösség szemléletének átváltozását a KKP erőszakos szervkereskedelmének irányában. Nem lepődött meg, mikor látta, hogy a politikusok az Egyesült Államok szenátusában a közelmúltban egy nagyon tiszta kifejezést – „anti-humánus” – használtak, hogy leírják a KKP élő embereken végzett szervkereskedelmének bűncselekményét, és felhívják a figyelmet minden olyan személynek a bíróság elé állítására, akik részt vettek ebben a szörnyű bűncselekményben, és arra, hogy állítsák őket a Nemzetközi Bíróság elé.

Gutmann azt az elképzelést is elemezte, hogy a KKP csúcsvezetői nehéznek találják ennek a gonosz gyakorlatnak a megakadályozását. Úgy hiszi, hogy az események jelenlegi sora, mint Wang Lijun magas rangú hivatalnok feltűnése az amerikai konzulátuson, és annak következményei – például többek között az „élő embereken végzett szervkereskedelem” fogalma cenzúrázatlan volt egy rövid ideig a Baidu keresőn – ami azt bizonyítja, hogy az élő embereken végzett szervkereskedelem mögött a KKP nagyon magas szintű emberei ülnek, mint pl. Wang Lijun, Bo Xilai, Zhou Yongkang és Jiang Zemin. Gutmann úgy véli, hogy ez azt is megmutatja, milyen szoros a kapcsolat az élő embereken végzett szervkereskedelem és a KKP rezsim között. Ennek az erőszakos szervkereskedelemnek az áldozatai tibetiek, ujgurok és Fálun Gong-gyakorlók, ami a legnagyobb csoportja az áldozatoknak.

Az oxfordi előadás után Gutmann elmondta egy interjúban, hogy a KKP nem tudja leplezni az élő embereken folytatott szervkereskedelem bűntettét. Kijelentette: „Úgy szólván nem ez a bűncselekmény önmagában, hanem a kísérlet, hogy elrejtsék a bűntettet, ami felfedi, hogy ez önmagában egy bűntett. A jól ismert Watergate-botrány egy tipikus példa erre. Meg kell jegyezni, hogy a KKP élő embereken végzett szervkereskedelme egy szörnyűséges bűntett az emberiség ellen, és nem lehet eltakarni.“

„Egy ilyen bűncselekmény nem hagyható figyelmen kívül az úgynevezett ,reformmal‘ és ,változással‘ Kínában, amiket mostanában emlegetnek. Amíg a KKP nem ismeri el ezeket a bűntetteket és nem engedi, hogy mások független vizsgálatot folytassanak, addig reformjaik csak üres beszédek. Amíg a KKP nem számol el azokkal, akik eltűnnek a munkatábor rendszerben a szárazföldi Kínában, a KKP reformja igazolja, hogy csupán fecsegés az egész.”

A KKP anti-humán bűnös rezsimjének mélyreható elemzése
Az oxfordi előadás után Matas elmondta, hogy vannak olyan emberek, akik nem hiszik, hogy a KKP a szervkereskedelmet élő Fálun Gong-gyakorlókon hajtja végre – ez azért van így, mert nem értették meg a KKP erőszakos és zsarnoki természetét. Kiemelte: „Ha nem értik meg a KKP természetét, nehéz elhinniük, miért történnek ilyan nagyszabású, brutális dolgok. Annak érdekében, hogy megértsék az igazi Kínát, először is szem előtt kell tartaniuk, hogy az igazi Kína a KKP rezsim alatt teljesen különbözik a mi nyugati társadalmunk valóságától. Ez a hatalmas különbség a KKP létezéséből ered. A KKP tevékenységének a módja és uralkodásának módszere a hatalommal való visszaélés, de a mi nyugati demokratikus társadalmunkban ilyen szélsőséges visszaélés, és szabályozás nem megengedett. Úgy gondolom, hogy a nyugati társadalomnak tisztában kell lennie ezzel.“

„Ha bárki a Fálun Gong elleni üldözés végét akarja, a KKP természetét és magját érintené meg. A KKP-nak lehetetlen egy ilyen nagy változatást végrehajtania.”

Kuaige Li orvosprofesszor a „Mi áll azon tény mögött, hogy az élő embereken végzett szervkereskedelem létezik Kínában?” című jelentését adta elő. A jelentésében a kínai társadalom (a KKP hatalomra kerülésétől napjainkig) elemzése alapján rámutatott: „A KKP megsemmisíti a hagyományos kínai kultúrát, és az ateizmust használja fel, hogy átmossa a kínai emberek agyát. Ennek eredményeként a modern kínaiak tele vannak gyűlölettel a ’párt ellenségei’ felé, akiket a KKP azonosított. Ez a gyűlölet csak emberségtől mentes lehet. Ez a fajta leromlott társadalmi környezet fontos okként szolgál ahhoz, hogy miért történhet meg ilyen széles körben az élő Fálun Gong-gyakorlók szerveinek eltávolítása Kínában.”

Beszédében, amit az oxfordi szemináriumon tartott április 26-án, Gutmann kihangsúlyozta: „A KKP ellopja az emberi szerveket, míg a Fálun Gong-gyakorlóktól származó szervekkel való kereskedelem egy nagyszabású kollektív bűncselekmény, amelyet a párt gonosz rezsimje épített fel.” Vizsgálata szerint a KKP szervrablást hajtott végre az őrizetbe vett foglyokon Xinjiangban már 1994-ben is. A KKP agymosása alatt a kínai emberek hozzászoktak, hogy anti-humánus kezelést alkalmaztak a politikai foglyokon.

A Fálun Gong-gyakorlókat megdicsérték a kitartó figyelemfelkeltésért
Az előadásokat az Oxfordi Egyetemen április 25-én tartották, azon a napon, mikor az április 25-i fellebbezés volt 1999-ben, ahol 10.000 Fálun Gong-gyakorló fellebbezett Pekingben. „Április 25.” a Fálun Gong-gyakorlók megemlékezése az Őszinteség, a Jószívűség és a Tolerancia elvekhez való odaadásra, valamint kiemeli a Fálun Gong-gyakorlók bátorságának és kitartásának a jelentőségét az igazság tisztázásában a 14 éve tartó üldözés során. 2003 óta, mikor az erőszakos szervkereskedelem bűntettét először felfedték, a gyakorlók sürgetik a nemzetközi közösséget, hogy komolyan gondolkozzon el a KKP Fálun Gong-gyakorlók szerveivel való szervkereskedelmének megállításában vállalt szerepéről.

Egy interjúban az oxfordi előadáson Matas kijelentette, hogy a Fálun Gong-gyakorlók következetes erőfeszítései az igazság feltárásához, valójában egy hajtóerőt adtak, hogy újjáépítsük az orvosi etikánkat. Az Fálun Gong-gyakorlókon végrehajtott erőszakos szervkereskedelem felfedésére összpontosítva a gyakorlók hozzájárultak egy nemzetközi szervátültetési rendszer megalkotásához, méghozzá megfelelő jogalkotással, valamint szakmai kódexszel. Hiszi, hogy az orvosi etika, amin a transzplantációs körökben el kellene gondolkodni, és a transzplantációs műtéteket megfelelően kell végezni a legmagasabb etikai normák szerint.

Az elő Fálun Gong-gyakorlók szerveivel folytatott kereskedés egy elgondolhatatlan tragédia az emberi jogokban és az orvosi etikában. Matas elmondta: „A Fálun Gong-gyakorlók az Őszinteséget, a Jószívűséget és a Toleranciát művelik. Ennek tekintetében az ’Őszinteség’ a legfontosabb szempont, mert ahhoz, hogy a valódi üzenet jusson el másokhoz, nagyon fontos az érintett emberek számára a valósággal való szembenézés. Sok Fálun Gong-gyakorlót ismerek, és nagyon aggódok az üldözés miatt, amit elszenvednek. Remélem, az üldözésnek mihamarabb vége lesz. Ügyvédként természetesen mindig reménykedem, hogy az ügyfeleim ahhoz a csoporthoz tartoznak, akik igaz tanúvallomásokat tesznek, mivel csak ez hozhat bizonyítékot, amit biztosítani lehet. Teljes mértékben érzem a Fálun Gong-gyakorlók kitartó és őszinte erőfeszítéseit az igazság tisztázásában, ami egy kezdeményezést biztosít egy globális szervátültetési erkölcsi rendszer életre keltéséhez.”

Gutmann azt is hiszi, hogy ez egy hosszú folyamat volt a Fálun Gong-gyakorlók számára, ahogy kitartóan tisztázták az igazságot annyi éven át, különös tekintettel a tudatosság felemelésére az élő embereken végzett szervkereskedelem ügyével kapcsolatban. De mindezek az erőfeszítések egy szilárd alapon nyugszanak a nemzetközi közösségben, hogy megváltoztassák a hozzáállásukat a KKP élő embereken végzett szervkereskedelmével szemben.

Az előadás közönsége egyfajta aggodalmat közvetít az emberiség elleni bűncselekmény miatt
Az élő Fálun Gong-gyakorlók szerveivel folytatott erőszakos kereskedelmet már felfedték a világ minden táján, egyre hevesebb reakciókat okozva a nemzetközi közösségtől. Sokan a hallgatóság tagjai közzül a tények megismerése után rögtön részt vettek a szörnyű bűncselekmények a befejezésében.

Az április 25-i oxfordi szeminárium alatt több mint 40 szakértő és tudós vett részt az Oxfordi Egyetemről a jog, vallás és kultúra tárgyköréből. Az előadás után egy nagyon heves kérdés-válasz párbeszéd alakult ki az előadók és a hallgatóság között. A résztvevők közül sokan megdöbbentek a Fálun Gong KKP általi üldözése miatt, és egyetértettek abban, hogy a az emberi szervek ellopását célzó módszeres gyilkosság feltétlenül egy égbekiáltó kihívása a teljes emberiség erkölcsének.

Matas kifejtette, hogy ő és David Kilgour körbeutazták már a világot, hogy bemutassák kutatásuk eredményét. Örömmel látja, hogy a nemzetköz közösség reakciói egyre intenzívebbek lesznek, és a nyilvánosság egyre inkább tudatában van az igazságnak. Habár korábban mindig is erőfeszítéseket tettek az emberi jogok elleni visszaélésekért, most a kapcsolódó események száma jelentősen megemelkedett.

Sarah, egy buzgó keresztény, aki egy rövid időre jött csak Cambridge-be, részt vett a Cambridge-i szemináriumon. Elmondta: „Megdöbbenve hallottam erről a nagyméretű gyilkolásról, szomorúbbnak és szánakozóbbnak érzem magam társadalmunk hűvös hozzáállását látva. Gondoljanak bele, a nyilvánosság hatalmas figyelmét vonzza magára, ha egy híresség új ruhát visel. Amit most érzek, legfőképpen a saját bűnösségem. Ha nem gondolkodunk el komolyan arról, amit megértettünk a szervkereskedelemről, felelősek leszünk az erkölcs és a politika tekintetében is azért, ami most történik.“

„Az édesanyám német, tőle hallottam, hogy mi történt a zsidókkal az 1930-as években. Mint félig német, sok figyelmet szentelek az ilyen kérdésekre. Remélem, hogy amit a zsidók elszenvedtek, nem fog megismétlődni a történelemben.”

Reynaud De la Bat Smit egy nyugdíjas professzor, aki részt vett az oxfordi előadáson. A hivatása széles körben lefedi a vallást és az ógörög nyelvet. Nagyon megdöbbent a KKP élő embereken végzett szervkereskedelmének bűncselekményétől, és elmondta, hogy sokkal gonoszabbnak tekinti, mint a náci holokausztot. A szeminárium után beszélt az előadókkal. Elmondta: „Nagyon megdöbbentem. Számomra a szervek beleegyezés nélküli eltávolítása az emberi jogokkal való szélsőséges visszaélés, nem is beszélve azokról a dolgokról, amik ezzel párhuzamosan történnek, a kínzásokról és más visszaélésekről. Nem arról szól a dolog, hogy vajon megtörténik-e vagy sem, [hanem arról, hogy] ez teljességgel hibás. Nagyon meglepődtem, hogy ilyen dolgok történnek Kínában. Ha ez valahol máshol történt volna, a nemzetközi közösség időben reagált volna. Az, hogy a kínai orvosok lehetővé teszik, hogy az ilyen dolgok megtörténjenek, igazán megdöbbentett. Azt hiszem, hogy a hallgatás teljesen ellentétes az orvosi szakmai kódexszel. Nem tudom megérteni, miért nem mennek ki a kínai orvosok az utcára tiltakozni.”

De la Bat Smit kifejtette, hogy az előadás lehetővé tette számára, hogy még többet megtudjon a mai Kínáról. Elmondta: „Nem voltam vele tisztában, hogy (a KKP rezsim alatt) a Kulturális Forradalom a kínaiak egy generációját az együttérzés-nélküliségre oktatta, az embereket arra tanította, hogy az úgynevezett ’ellenséges’ csoportokat szívtelenül és könyörtelenül kezeljék.” Méltatta azokat az erőfeszítéseket, amiket Matas és Kilgour tettek. Hiszi, hogy mindenkinek, beleértve önmagát is, erőfeszítéseket kellene tennie, hogy befejeződjön a KKP élő szervkereskedelme. Mert mindenkinek meg kellene védenie az emberi jogokat, és nem némán szembenézni az ilyen komoly emberi jogi visszaélésekkel.

Az Oxford-i és a Cambridge-i sikeres szemináriumokon kívül a DAFOH a skót parlament tagjainak is tartott egy meghallgatást 2013. április 23-án. Egy előadást terveztek még április 29-én az Egyesült Királyság parlamentjében, melynek címe: „A Kínában előforduló szervkereskedelem embertelen bűntette”.

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a110855-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo