Yan Ying – A Qi állam eszes miniszterelnöke

Yan Ying miniszterelnök a gyors észjárásáról volt híres – három egymás utáni herceget szolgált a Qi államban a Tavaszi és Őszi Időszakban.

Yan Ying, a gyors eszű miniszterelnök
Illusztrálta: Blue Hsiao, Epoch Times munkatárs

Egyszer Qi hercege különösen kedvelte az egyik alázatos minisztert, és kettejük harmóniájával dicsekedett az udvarban. Erre Yan Ying így válaszolt: „Ez a miniszter szolgai módon engedelmeskedik neked függetlenül attól, hogy valami jó vagy rossz. Ez nem ,harmónia‘, hanem ,másolás‘. A túl sok hízelgés csak növeli az arroganciádat. Hogy lenne ez előnyös az államunknak? Őt hallgatva olyan, mintha vizet öntenél a vízhez, egyáltalán nincsen semmi aromája; vagy mintha egyetlen hangot játszanál összetett hangszereken, egyáltalán nincs zamata.” Ezt végiggondolva Qi hercege ezt mondta: „Nem csoda, hogy Yan Ying a bátorsága és az államhoz való hűsége miatt szerzett hírnevet. Szerencsés vagyok, hogy egy ilyen hűséges miniszterem van.”

Annak ellenére, hogy alacsony ember volt, Yan Ying neves szónok volt gyors visszavágásokkal. Mikor Yan Ying ellátogatott Chu államba, mint Qi nagykövete, Chu hercege azt tervezte, hogy megalázza őt azzal, hogy bezárja előtte a város főkapuját, viszont arra kérte Yan Yinget, hogy másszon be egy kis lyukon a városfalon. Yan Ying gúnyolódott: „Chu hercege ezzel igazolja, hogy a kutyák államát látogatom meg? Ha igen, úgy bemászok az államodba ezen a kutyalyukon.” Ezt hallva a herceg megparancsolta az őröknek, hogy nyissák ki a főkaput és invitálják be őt.

„Egy törpét küldenek hozzánk nagykövetnek, Qi-ben csak alacsony emberek vannak? Ha bárkivel is beszélsz államunkban, fel kell nézned” – gúnyolta Chu hercege, mikor találkozott Yan Yinggel az udvarban.

„Qi tele van tehetséges emberekkel, és én nem vagyok a közelükben sem, de van egy szabályunk, hogy a legkevésbé tehetségeseknek kell meglátogatni a legkevésbé tisztességes államokat. Így hát itt vagyok” – felelte Yan Ying.

Chu hercege később megpróbált sok trükköt, hogy megalázza Yan Yinget, de egyik sem sikerült, és Yan Ying szellemességének híre tovább terjedt.

Az állama mellett Yan Ying hűséges volt a házasságában is egész életén keresztül. Qi hercege egyszer azt akarta, hogy vegye el a lányát Yan Ying, mikor miniszterelnökként szolgált, így meglátogatta Yan Ying házát. A vacsora alatt a herceg azt mondta: „A feleséged már öreg és csúnya, mit gondolnál arról, ha intézkednék, hogy a lányom, mint feleséged, megtisztelné a házadat?” Yan tiszteletteljesen válaszolt: „Nagyon szépen köszönöm az ajánlatodat, a feleségem azonban fiatal és gyönyörű volt, mikor elvettem feleségül. Megígértük, hogy vigyázunk egymásra, attól tartok, képtelen vagyok cserbenhagyni őt öregségében. Időközben én is öreg és csúnya lettem.” Így utasította vissza a herceg ajánlatát.

Yan Ying nemcsak eszes ember volt, hanem erényes és hűséges miniszter is. Gyakran metaforákkal adott tanácsokat Qi állam uralkodóinak, hogy biztosítsa, a jó tanács az állam javára válik. A Qi államot később nagyra becsülte a többi herceg is Yin Yang szolgálata miatt. nak aztán nagy tekintélye volt más hercegségeknél szolgálata miatt.