Vita a dán Parlamentben: A tagok elítélik a Kínában zajló élő embereken végzett szervrablást

2013. február 22-én a dán Parlamentben téma volt a „Az igazságszolgáltatás helyzete a kommunista Kínában“. A vitát Soren Espersen országgyűlési képviselő, a Dán Néppárt elnökhelyettese és szóvivője, kezdeményezte. A vita a jelenlegi kínai emberi jogi problémákról folyt, valamint a külügyminiszterhez szegezett kérdésről, mely az élő Fálun Gong-gyakorlókon végzett szervrablást érinti, amit a Kínai Kommunista Párt (KKP) űz.

Vita a dán Parlamentben az élő embereken Kínában végzett szervrablásra összpontosítva

A vitán a dán külügyminiszter, valamint nyolc párt külpolitikai szóvivője vett részt. Február 26-án pedig több mint 100 országgyűlési képviselő szavazott a vitázók javaslatáról.

Espersen rámutatott a lényegre a vita során: „Arra vonatkozóan, ami Kínában történik, mint ahogy a külügyminiszter úr is leszögezte, nincsenek pontos adataink. Az Amnesty International leutóbbi információi szerint több mint 5 millió fogoly van Kínában, köztük politikai disszidensek, papok, ügyvédek, Fálun Gong-gyakorlók, keresztények és tibetiek. 1.400 munkatáborban vannak elhelyezve. Néhány tábor saját kereskedelmi társasággal is rendelkezik, hogy kizsákmányolják a foglyok szabad munkáját. A legrosszabb az, hogy ezeken a helyeken végzik az élő embereken a szervrablást. Pontosan azt tudják adni, mindegy melyik szervről vagy melyik vércsoportról van szó, amire a vevőknek szükségük van és ezzel hatalmas nyereségre tesznek szert.“

A Dán Vörös és Zöld Úniós Pártok külügyért felelős szóvivője, Nikolaj Villusen, ezt mondta: „A mai vitának nagy jelentősége van. Dániában közös megállapodásunk van az emberi jogokról. Majdnem mindegyik párt egyet ért abban, hogy az emberi jogok alapvető fontosságúak. Ezért fel kell szólalnunk mindazok helyett, akik saját országaikban még mindig alapvető emberi jogaikért küzdenek.“

Az országgyűlési képviselők hét pontot állítottak fel az emberi jogi jogsértésekre vonatkozóan, amelyeket a KKP űz Kínában. Ez volt az első alkalom, hogy a dán Parlament egy speciális vitát folytatott a kínai emberi jogi helyzetről. A vitát élőben is közvetítették.

Február 26-án pedig több mint 100 országgyűlési képviselő szavazott a vitázók javaslatáról. A javaslatot a többség elfogadta és így nyilatkoztak: „A dán Parlament megvitatta a kínai emberi jogi problémát és felszólítja a kínai kormányt, hogy igyekezzen javítani az emberi jogi helyzeten. A dán Parlament ismeri az ENSZ elsőrangú emberi jogi hivatalának és az EU elsőrangú képviselőinek ajánlásait, mely szerint szóba kell hozni a jelenlegi emberi jogi jogsértéseket Kínában, beleértve a szólásszabadságot és a kisebbségi csoportokkal való tisztességtelen bánásmódot.“

Ez az első alkalom, hogy a dán kormány hivatalosan elismerte az élő embereken végzett szervrablás tényét.

Egy interjúban ezt nyilatkozta Soren Espersen: „Úgy vélem, hogy egy országként rá kell irányítanunk a figyelmünket erre az ügyre. Kínát egy kommunista diktatúra irányítja, ami még mindig üldözi és zaklatja a Fálun Gong-gyakorlókat és a tibetieket. Nem gondolhatunk egyszerűen a Kínával kötött üzletre, miközben semmibe vesszük az emberi jogi problémákat.”

A KKP általi szervrablás bűntettének leleplezése
Még a vita előtt elkezdtek foglalkozni a dán parlamenti tagok a KKP bűntetteivel. 2012. október 12-én Peter Skaarup, a Néppárt elnökhelyettese, egy kérdést intézett a dán külügyminiszterhez az élő Fálun Gong-gyakorlókon végzett szervrablás ügyéről, amit a KKP űz Kínában.

Hivatalos levélben kérdezte Peter Skaarup a külügyminisztert: „Bizonyítékok tömkelege utal a KKP bűntettére az élő Fálun Gong-gyakorlókon végzett szervrablásra, amit az Egyesült Államok Kongresszusának egyik meghallgatásán lepleztek le. Milyen lépéseket tesz a Külügyminiszter Úr erre a bűntettre vonatkozóan?“

Idő közben két kérdést intézett a dán egészségügyi miniszterhez is: „Tisztában van vele az Egészségügyi Miniszter Úr, hogy hány dán és külföldi állampolgár kap szervátültetést Dániában és Kínában? Továbbá tisztában van azzal az Egészségügyi Miniszter Úr, hogy azok az emberek, akik az Egyesült Államok Kongresszusának meghallgatásán megvádolt országokban kapták a szervátültetésüket, ezt saját kormányuknak jelenteni kötelesek (tehát ebben az esetben a dán kormánynak, ha a páciens dán állampolgár)?“ Egy további kérdés így hangzott: „Elolvasta az Egészségügyi Miniszter Úr a külügyekért felelős Egyesült Államok kongresszusi bizottsága által kiadott információkat, amik a még élő politikai disszidensek létfontosságú szerveinek eltávolításáról szólnak? Vannak olyan dán társaságok, melyek üzleti kapcsolatot tartanak fenn azokkal a kínai cégekkel, melyek részt vesznek az ilyen szervtranszplantációban és kutatásokban?“

A dán nyilvánosság támogatja a kezdeményezést és kritizálja a KKP vezette erőszakos szerveltávolítást
A Peter Skaarup külügyminiszter úrhoz intézett kérdései visszhangra találtak a dán nyilvánosságnál, a dánok az erőszakos szerveltávolítás teljes leállítását követelik. Több mint 80.000 polgár, köztük sok országgyűlési képviselő is, aláírták a Kínában zajló bűntett megállítását sürgető petíciót.

A petíciót a nemzetközi tiszteletbeli szervezet, a „Doctors Against Forced Organ Harvesting“ (=Orvosok a Kényszerített Szervátültetés Ellen), valamint az Erőszakmentes Progresszív Párt 2012. október 6-án indította meg és felszólítja az ENSZ-t, hogy küldjön Kínába egy független csoportot a Fálun Gong-gyakorlókon végzett szervrablás kivizsgálására.

November 22-ig, tehát alig másfél hónapon belül, 166.461 ember írta alá a petíciót 36 országból.

Angol verzió
Német verzió