Magyarország: Aláírásgyűjtések az illegális szervkereskedelem ellen

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

A magyarországi Fálun Dáfá gyakorlók is csatlakoztak ahhoz a nemzetközi aláításgyűjtéshez, melynek célja a Kínai Kommunista Párt által folytatott illegális szervkereskedelem megfékezése. A petíciós ív az ENSZ Emberi Jogokért felelős Főbiztosának szól, és azt kérvényezik az aláírók, hogy hozzanak létre az ENSZ keretén belül egy olyan független vizsgálóbizottságot, akik véglegesen felderítenék a szervkereskedelmet, melyet Fálun Gong gyakorlókon folytatnak a kínai haláltáborokban.

A petíciót számos magyar ember is aláírta az elmúlt hetekben. Budapesten a Margitszigeten, ill. a Kínai Nagykövetség előtt gyűtötték az aláírásokat, Pécsett pedig a Széchenyi téren, és a Tettyén, ill. a város más pontjain is. Többen nagyon megdöbbentek a hír hallattán és nagyon hálásak voltak a Fálun Dáfá gyakorlóknak az erőfeszítéseikért.

A petíciót minden európai országban alá lehetett írni, és egységesen nyútják majd be őket az ENSZ-hez.

A petíció szövege magyar nyelven:

Orvosok az erőszakos szervkereskedelem ellen
Petíció

Felhívás az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosához, hogy rendeljen ki egy független vizsgálóbizottságot az élő embereken végrehajtott erőszakos szervkereskedelem kivizsgálására

Kínában elrabolják a fogvatartottak szerveit. Az áldozatok nagy többsége Fálun Gong gyakorló, másként gondolkodó, ujgur vagy tibeti.

A kínai hatóságok hivatalos jelentései alapján 1994 és 1999 között 18,500 szervátültetési esetet dokumentáltak. Az ezt követő hat évben, 2000 és 2005 között ez a szám ugrásszerűen megemelkedett 60,000 dokumentált esetre. Az Amnesty International jelentései alapján nagyjából 2000 börtönlakót végeztek ki évente Kínában. Abban az esetben, ha mind a 18,500 szervátültetés donora 1994 és 1999 között kivégzett rab volt, és, amennyiben az évente kivégzett foglyok továbbra is ilyen számmal szolgáltak donorként a szervátültetésekhez az ezt követő hat évben, még mindig megmagyarázhatatlan az ezen felül bekövetkezett több mint 40,000 szervátültetés eredete.

David Matas, a híres emberi jogi ügyvéd és David Kilgour egykori kanadai parlamenti képviselő és az ázsiai és csendes óceáni ügyekért felelős külügyminiszter független kivizsgálást végeztek a szervrablások ügyében. Az általuk szerzett súlyos bizonyítékok nagy sokasága arra a következtetésre juttatta őket, hogy „A múltban és a jelenben is nagymennyiségű erőszakos szerveltávolítást hajtottak, ill. hajtanak végre Fálun Gong gyakorlókon.”

A Kínában folyó szervrablás „Földünkön a Gonosznak eddig példátlan megnyilvánulása” - állítják Matas és Kilgour. Arthur Caplan professzor, a New York-i Langone Medical center orvosi etikával foglalkozó részlegének vezetője felülvizsgálta az összegyűjtött bizonyítékokat, és professzionális orvosi szemszögből kiindulva szintén arra a következtetésre jutott, hogy Kínában állami rendszert alkottak az „igény szerinti gyilkolásból”.

Ez azt jelenti, hogy a kínai börtönök és kényszermunkatáborok, együttműködésben az ottani kórházakkal, a kínai hadsereggel és rendőrséggel, kiválasztják a többszázezer rab közül azokat, akiknek a szervei megfelelnek a szervátültetés követelményeinek (sokan a szervekre várakozók közül külföldiek), és meggyilkolják azokat, akiknek a szervei éppen megfelelnek a műtétre várakozók igényeinek.

2006 augusztusa óta, Manfred Nowak az ENSZ kínzásokat vizsgáló különmegbízottja, és Asma Jahangir, az ENSZ vallásszabadsági és hittel kapcsolatos különmegbízottja, a Kínzások Elleni Bizottság elé tárt számos olyan bizonyítékot, melyek igazolják, hogy a Kínai Kommunista Párt begyűjti az élő Fálun Gong gyakorlók szerveit. 2008-ban azt mondták: „Azok a bizonyítottan rövid várakozási idők a megfelelő szervekre, amelyeket reklámoznak, arra engednek következtetni, hogy egy számítógépes rendszert használnak az átültetésekhez, amelyek a leendő, élő donorok nagy számát tartalmazzák. Ismeretes, hogy az ellentmondás az elérhető szervek és az azonosítható források között azzal magyarázható, hogy a Fálun Gong gyakorlók szerveit elrabolják. Továbbá, az is ismeretes, hogy a szervátültetések ugrásszerű növekedése 2000-től kezdődően egybeesik és összefüggésbe hozható ezen személyek (a Fálun Gong gyakorlók) üldözésének kezdetével.” (ENSZ dokumentum A/HCR/7/10/Add.1,29 February 2008 paragraph 40 to 41)

Ez valóban „Földünkön a Gonosznak eddig példátlan megnyilvánulása”. Mindazon emberek ellen irányul, akiket fogva tartanak, az ő szeretteik ellen, az emberiség méltósága ellen és leginkább az emberi civilizáció legalapvetőbb elvei ellen.

Felhívás az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosához, hogy rendeljen ki egy független vizsgálóbizottságot az élő embereken végrehajtott erőszakos szervkereskedelem kivizsgálására

Mivel aggódunk azért, hogy a szervátültetés tudományával politikai okokból kifolyólag visszaélnek Kínában, felelősségünknek érezzük, hogy felhívjuk az ENSZ Emberi Jogi Biztosának figyelmét erre az ügyre.

Így hát felhívjuk az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosát, hogy kezdeményezze egy független, professzionális vizsgálóbizottság létrehozását, azért, hogy vizsgálja felül az erőszakos szervátültetések gyakorlatát Kínában, különös figyelmet fordítva a lelkiismereti foglyokra. Kérjük továbbá, hogy szólítsa fel Kínát, hogy azonnal fejezze be a szervrablás gyakorlatát a kivégzett foglyokon, és a lelkiismereti foglyokon.


________________________________________________________________
Név

________________________________________________________________
Aláírás

________________________________________________________________
Titulus/foglalkozás

________________________________________________________________
Dátum

________________________________________________________________
Város/ország


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo