Bevezető: Az üldözés módszereinek áttekintése

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
A Falun Gong-ot a világ több mint 40 országában gyakorolják, nagyon népszerű és széles körben elterjedt; Kínán kívül, ahol is 1999 óta kegyetlenül üldözik és elnyomják. Ez év eleje óta az üldözés ijesztően kiterjedt. A munkahelyen, iskolában és házegyesületekben mindenkit arra kényszerítenek, hogy működjenek együtt a Falun Gong elnyomásában. Tömeget uszítanak a tömeg ellen.

Az üldözés nagyon sokoldalú és olyan embertelen módszereket vet be, melyek a történelem során fejlődtek ki. A következő felsorolás olyan módszereket és szituációkat tartalmaz, melyeknek Kínában a Falun Gong-gyakorlók azért vannak kitéve, hogy feladják hitüket. Ezek Jiang Zemin közvetlen parancsának következményei és kifejezései: „Romboljátok le tekintélyüket és hírnevüket, tegyétek őket tönkre anyagilag, pusztítsátok el őket fizikailag.”

1. A pszichiátriák visszaélése

A pszichiátriák visszaélése jobban el van terjedve Kínában mint az egykori Szovjet Unióban és nyugtalanító módon a visszaélések száma igencsak meg is nőtt. Nagyon sok Falun Gong-gyakorlót bántalmaznak erős pszichogyógyszerek, szkizofrénia-gyógyszerek, nyugtatók, elektrosokk és Psychotropen által, illegális narkomániát előidéző szereket is beadnak nekik, hogy tehetetlenné tegyék őket. Persze azt tisztázni kell, hogy a Falun Gong-gyakorlók beutalása a betiltás után kezdődött meg, nem léteznek korábbról olyan esetek, melyeknél előjelek arra utaltak volna, hogy pszichikailag betegek.
További információk: Cikkek az emberi jogok megsértéseiről (Reuters: Kínai Falun Gong-praktizáló bántalmazások által halt meg, 200.június 8, http://www.nytimes.com/2001/03/25, opinion, Contortions of Psychiatry in China), genfi kezdeményezés pszichiátriai visszaélések ellen - http://www.geneva-initiative.org/pages/political_psychiatry/china.asp, a pszichiátriai visszaélésekről bővebb leírást a következő címen talál: http://www.faluninfo.net/hrreports/PsychAbuse.pdf, itt a szemtanuk jelentéseit is megtalálják. A Royal College of Psychiatrists (Nagy-Britannia) a Kínában történő pszichiátriai visszaélések ellen van és Robin Munro nyilvánosságra is hozott egy beszámolót erről a témáról dokumentált bizonyítékokkal a Columbia Journal of Law-ban.

2. A jogügyi szervezet visszaélése

A törvényekkel való visszaélés az üldözés eszköze, amivel „legálisan” tudják tartani a Falun Gong-praktizálókat. Tisztességtelen bírósági eljárások, kirakatperek, zárt megegyezések és a jogi képviselet megtagadása mutatja meg, hogyan is bánnak a Falun Gong-gyakorlókkal Kínában. Az embereket letartóztatási parancs nélkül zárják be. Az üldözők ignorálják a kínai alkotmányt. Kína és a nemzetközi jogok minden törvényét és emberi jogát megtagadják a Falun Gong-praktizálókkal szemben. Ezen visszás helyzetek feltárása Kínában „az állami titkok elárulásának” számít és büntetés jár érte. Dr. Teng Chunyan, egy Falun Gong-gyakorló New York-ból, le lett tartóztatva Kínában, mert rá akart mutatni ezekre a visszás helyzetekre. Az ártatlanokat bűnözőknek tekintik és a bűnözőket eközben bűntetteikért megjutalmazzák. A Falun Gong betiltása eleve törvénytelen, mert a kínai alkotmány minden állampolgárnak vallásszabadságot ad. Már három hónappal az igazoló „törvény” megszületése előtt betiltották a Falun Gong-ot. Ez egyértelműen bebizonyítja, hogy a Falun Gong-praktizálók nem szegték meg a törvényeket, hanem maga a bezáratásuk és a betiltás is illegálisak voltak.

3. A gyógyszerekkel való visszaélés és az orvosi ellátás megtagadása

A megkínzottaknak nem csak az orvosi segítséget tagadják meg, hanem ezen felül az orvosi személy is segédkezik a kínzásban, pl. a gyakorlók kényszeretetésénél. Sok esetben ez a tüdőben és a nyelőcsőben keletkező repedésekhez, a belső szervek károsodásához és a túl magas koncentrációjú sóoldat túladagolása általi halálhoz vezethet. További rizikó faktorokat jelentenek azok az illetéktelen személyek, akik a kényszeretetést hajtják végre.
További információkat, egyes eseteket és átfogó emberjogi riportot az alábbi címen talál: www.faluninfo.net/hrreports

4. Rágalmazási propaganda

Több billió yuan-t adnak ki propagandára. Televíziókat, rádiókat, hirdetőtáblákat, újságokat és magazinokat használnak fel a hazugságok és rágalmazások terjesztésére azért, hogy Kínában gyűlöletet szítsanak a Falun Gong-gyakorlók ellen, hogy egy hamis képet mutassanak a Falun Gong-ról, hogy a népességet érzéketlenné tegyék az üldözés rémtetteire. A Falun Gong-gyakorlóknak semmilyen lehetőségük sincs, hogy erre az elnyomásra válaszoljanak. Az üldözők megpróbálják a Falun Gong-praktizálókat embertelennek lefesteni, hogy igazolni tudják az egyre növekvő erőszakos cselekedeteket és a brutális üldözést.

5. Hajléktalanság és munkanélküliség

A Falun Gong üldözése idő közben az élet minden területére kihat, így a munkahelyre is. Ez avval kezdődik, hogy a Falun Gong-gyakorlókat nagyon nagy nyomásnak teszik ki a munkahelyen a munkaadók, de a kollegák is. Sőt, szigorú felügyelet alatt állnak, ami végül ahhoz vezet, hogy elveszítik az állásukat, ha nem mondanak le a Falun Gong-ról. A munkanélküliségből következik a hajléktalanság, mivel Kínában a munkaadó felelős a lakás beszerzéséért. Sokukat kényszeríttetek otthonuk elhagyására állandó felügyelettel, fenyegetésekkel sőt, még családtagjaik bántalmazásával is.

6. Iskolákból és egyetemekről való kizárás

Fiatal emberek csak akkor mehetnek képzési intézményekbe, ha esküsznek, hogy nem praktizálnak többet Falun Gong-ot. A felvételi vizsgákban vannak kérdések a Falun Gong-ról és a diákok tudják, ahhoz, hogy tovább képezhessék magukat, válaszolniuk kell a hivatalos záradék kérdéseire. A képzési rendszer minden szintjén – a legfelsőbb szinttől a népiskoláig – mindenkit kényszerítenek arra, hogy ily módon járjanak el. Fiatal emberek az állandó nyomás miatt lesznek erőszakosak és durvák, példákat a kínai iskolás gyerekek között lelhetünk, azok a gyerekek, akik külföldön tartózkodnak, huligán módon bánnak a Falun Gong-gyakorlókkal. A fiatalok buzdítása, szítása és manipulációja egy beláthatatlan tragédia.

7. A szociális környezet felbujtása

Családokat, munkaadókat, kollegákat és más közösségeket megfélemlítéssel arra kényszerítenek, hogy forgassák ki a Falun Gong-gyakorlókat. Családtagokat fenyegetnek munkahelyük elvesztésével, börtönnel és erőszakkal. A szomszédokat megvesztegetik, megfenyegetik, kényszerítik arra, hogy adják fel barátaikat és szomszédjaikat. A munkatársaknak és elöljáróknak megparancsolják, hogy keressék fel kollegáikat, zárják be őket és csapják be őket.

8. Zsarolások, korrupció, megvesztegetés és hírnévrongálás

Zsarolások, korrupció, megvesztegetés és hírnévrongálás nagyon elterjedt. Az illegálisan fogva tartott Falun Gong-gyakorlóktól pénzt követelnek fogva tartásuk idejéig. Ha nem tudnak fizetni, akkor a családtagokat kényszerítik. A praktizálók lakásait és házait átkutatják és elsajátítják tulajdonaikat.

9. Agymosás

Az agymosás intézményeit a legkülönbözőbb helyekre építik avval a céllal, hogy a Falun Gong-gyakorlókat átneveljék. Elrabolják, rászedik az embereket vagy más módszerekkel kényszerítik őket a részvételre. Az ilyen agymosási intézkedések alatt a praktizálóknak a kormány propagandafilmjeit kell megnézniük és pszichológiai eszközökkel vannak befolyásolva.
További információt a következő Internet-címen talál: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A33055-2001Aug4.html

10. Üldözés külföldön

Az üldözés külföldön is egy része Jiang Zemin államfő stratégiájának, aminek legfelsőbb prioritása a Falun Gong teljes elpusztítása. A külföldön tartózkodó kínai képviseletek támogatják a propagandát és a zavaró akciókat és befolyásolják a Falun Gong-praktizálók szabadságát Kínán kívül. Európai gyakorlók arról számolnak be, hogy a nyilvános biztonságért felelős minisztérium hivatalnokai megpróbálják a Kínában tartózkodó rokonaikat arra kényszeríteni, hogy adjanak pontos adatokat és tényeket a külföldön tartózkodó praktizálók tevékenységeiről.
További információkat a „Clear Harmony” honlap „European Victims” rovatában találhatnak.

11. Kínzás

A kínzás egy hivatalosan elrendezett intézkedés, melyet a Falun Gong-gyakorlókkal szemben használnak, hogy adják fel hitüket. Az elektrosokk-eszközök igencsak elterjedt kínzószerek, további nagyon brutális módszerek még az „egy ágyhoz kötözés”, „kereszteződés”, „vasszék”, „Shansheng (megbilicselés)”, „a háton kardot hordani”, „Dilao” (egy helyzetben való mozdulatlanság, mely az alvást akadályozza) stb. Ezek csak egyes módszerek az átfogó kínzómódszerek közül, melyeknek a Falun Gong-gyakorlók ki vannak téve.
További információt a következő címen találnak: http://www.faluninfo.net/hrreports

12. Kínhalálban elhunytak

Azoknak a Falun Gong-gyakorlóknak a száma, akiket fogva tartásuk ideje alatt halálra kínoztak, 554. De a tényleges szám 1600 körül található.

Az üldözés adatai

-100.000 embert tartóztattak le bírósági eljárás nélkül
-20.000 embert tartnak munkatáborokban fogva bírósági eljárás nélkül (3 évig terjedő büntetés)
-500 embert ítéltek még hosszabb szabadságvesztésre, egyeseket 18 évig terjedőre
-1 000 egészséges praktizálót zártak pszichiátriai intézetekbe, amiket „China’s Sovjet Psychiatrie” névvel illettek


Forrás: Ezek a számok és tények a Hong Kong-i Emberjogi Központ és a Falun Dafa Információs Központ New York-i székházának részletes dokumentációjára támaszkodnak.

Az üldözés áldozatai

Jiang Zemin Falun Gong ellenes üldözési kampánya kivétel nélkül minden korosztályt, szociális réteget, üzleti osztályt és az ország minden régióját érinti. Nem kímél senkit, még a saját párttagokat vagy magas rangú vezetőket sem.

1. A nők kritikus helyzete

A kínzások, letartóztatások és bántalmazások a nőket, gyermekeket és idősebb embereket is érintenek, mivel a kormány brutális eljárása minden mértékben támogatva van. Minden szükséges eszközt felhasználhatnak, hogy feladják hitüket, akkor is, ha azok a módszerek a halálhoz vezetnek. A hírhedt Masanjia-munkatáborban 18 nőt az éjszaka közepén meztelenül férfi nemű bűnözők celláiba dobtak. A felügyelők pótlékot és dicséretet kapnak a magas „átnevelő hányadért”. A Heizuizi-munkatáborban terrorizálják a nőket, ahol is a halottas házban a halottak ágyához kötözik őket. A pszichiátriai visszaélések, az elektromos botok használata, megerőszakolás, utcai menetelések, kényszerelvetélések, ütések és más embertelen bánásmódok mindennapossá váltak.

2. Idősebb emberek ütlegelése és nyugdíjuk elkobzása

Idősebb Falun Gong-gyakorlók, akik államilag alkalmazottak, nem kapnak nyugdíjat. Idősebb nők és férfiak is találhatóak munkatáborokban, mert nem akarták abba hagyni a Falun Gong gyakorlását.

3. Csecsemők és gyermekek

A nyolc hónapos csecsemő Meng és anyukájának kínzása és gyilkossága több, mint megdöbbentő és megmutatja az üldözők embertelenségét és kegyetlenségét. A gyermekek nem képezhetik magukat, mert életükben hangsúlyt fektetnek az Igazságosságra, Jószívűségre és Türelemre. A diákokat saját tanáraik arra kényszerítik, hogy írjanak alá egy petíciót, hogy a kormány által előírt hányadot elérjék.

4. Rokkantak

Még a rokkantakat sem kímélik az erőszak és gyűlölet őrületétől. Egyesek a kínzások és ütések következtében lettek süketek, vakok vagy nyomorék.
További információkat és egy aktuális listát a halottak számának dokumentációjáról a következő Internet-címen találhatnak: http://www.faluninfo.net/hrreports.

Kérvény a nyilvánosság és az európai felelősök felé:

A Falun Gong üldözése egész Kína számára egy tragédia és Európa számára egy lehetőség hivatalos állásfoglalásra az emberi jogokkal kapcsolatban és az emberi jogok megvédésére is.
Jiang Zemin államfő szisztematikusan pusztítja el a Falun Gong-praktizálókat, úgy, hogy hazugságokat terjeszt, hogy a népességet manipulálja és félelmeiket és gyengéiket kihasználja, hogy a Falun Gong ellen szítsa őket. A haszonlesőket megvesztegeti pénzzel, hogy vegyenek részt az üldözésben, a hatalomra és elismerésre vágyók kitűntetéseket kapnak dicséretként a kínzásokért és gyilkolásokért, a bűnözők és szadisták szabad kezet kapnak ezért, hogy védtelen Falun Gong-ot gyakorló nőket bántalmazzanak és azok, akik a Jiang-rezsim brutalitásától és gátlástalanságától félnek, megalázkodóan hajtanak fejet. Az európai országok is Jiang Zemin befolyása alá vannak vetve. Európai körútja alkalmával egyes kormányokat arra kényszeríttet, hogy a szabadság és törvényesség ügyeiben kompromisszumokat kössenek, melyeket Jiang Zemin írt elő. Azt reméljük, hogy az európai állampolgárok és képviselőink is előlépnek, hogy elítéljék a Falun Gong és a Falun Gong alapvető irányelveiben – Őszinteség, Jószívűség és Türelem – való hit üldözését.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo