MFGIK (Budapest): Az Amerikai Egyesült Államok határozatának támogatása az emberi jogokról Kínában, az idei Emberjogi Konferencián Genfben

MAGYAR FALUN GONG INFORMÁCIÓS KÖZPONT

Őszinteség Könyörületesség Tolerancia


Külügyminisztérium
1207 Budapest, Bem rkp. 47.


Tárgy: Támogatás Amerikai Egyesült Államok – Rezolució az Emberi Jogokról Kínában, az idei Emberjogi Konferencián Genfben


Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Falun Dafa Információs Központ nevében bátorkodom Önnel ezúton kapcsolatot felvenni, hogy egy a számunkra és a kínai nép számára fontos lehetőségről tudósítsunk, egy rezolucióról az Egyesült Államok részéről az idei Emberjogi Konferencián Genfben, mely az emberi jogok helyzetét jelentősen javítaná Kínában.

Bennünket nemcsak a kínai Falun Dafa gyakorlótársaink sorsa érint, hanem a teljességében is katasztrofálisnak tekinthető emberjogi helyzet Kínában. Így egy fontos és sürgős alkalom adódik a nemzetközi figyelem jelzésére az elviselhetetlen helyzetre vonatkozóan Kínában.

A Falun Gong konkrét helyzetével kapcsolatosan Kínában a következőkről számolhatunk be:

• A Kínában élő Falun Gong-gyakorlók száma nem elhanyagolható (az 1998-as kínai állami sajtó feltevései szerint 70-100 millió gyakorló van!)
• E gyakorlók csak békés felhívásokkal probálták felhívni a figyelmet az egyre rosszabodó helyzetükre, de soha se vettek részt semmiféle erőszakos akcióban.
• Elnyomásuk és szisztematikus üldözésük egy félelemkeltő emberjogi helyzetről tudósít Kínában, ahol a vélemény- és hitszabadságot figyelmen kivül hagyják
• Az aktuális szám az ellenőrzött hallottakról nagyon rövid idő alatt 90-re tehető (2003 november és ez év februárja között). Ehhez még számos letartoztatás hozzájön.
• A gyakorlók szisztematikus kihasználása jön ehhez hozzá a kényszer munkatáborokban. Rabszolgákhoz hasonló körülmények között minden fizetés nélkül dolgoztatják őket.
• Az áldozatok között nagy számban találhatók asszonyok és gyerekek

Az utóbbi években észrevehető egy ún. "nyitás" Kína részéről, de ez legfőképp a gazdasági vonatkozású, és teljes mértékkel elhanyagolja a számunkra nyugaton legtermészetesebb, legalapvetőbb emberi jogokat. A Kínával folytatott párbeszéd egy jelentős előrelépést jelent ezen a területen, de elképzelhető lenne egy szélesebb alapra emelni, mivel az utóbbi években a helyzet sajnos nyilvánvaló rosszabodást mutatott fel.

Ezért az emberjogi helyzet javítása érdekében Kínában, újra a nagyrabecsült támogatásuk tudatában, megkérjük Önöket, hogy a genfi Emberjogi Konferencián:

- szavazzanak a megfelelő rezolúcióra, illetve támogassanak egy esetleges javaslatot az emberi jogok megsértéséről Kínában,

- továbbra is és lehetőleg erősebben álljanak ki az azonnali és feltétel nélküli üldözés befejezéséért Kínában

- ugyanakkor ezeknek a nézeteknek a kijelentéséért a Dublin-i Külügyminisztériumi találkozón, mely 2004. április 16-19-e között lesz megtartva, valamint az Ázsiai-Európai Külügyminisztérium találkozón is.


Köszönettel és tisztelettel:


(Név)
A Magyar Falun Gong Információs Központ nevében
Email: faluninfo@freemail.hu