Finnország: Az üldözés igaz tényeinek feltárásakor találkoztunk olyan emberekkel, akik teljes támogatásukat biztosították nekünk (Fénykép)


Kínaiak, akik felismerték az igazságot

Minden szombaton informálják a gyakorlók az embereket a Falun Gong Kínában történő üldözésének igaz tényeiről Helsinkiben, Finnországban. Néha arra járnak kínaiak is, akik vagy Finnországban élnek vagy turistacsoportokkal jöttek Finnországba. Nem rég egy kínai - aki sokat beszélgetett már a gyakorlókkal az üldözésről és akinek jó benyomása volt a gyakorlókról – egy nagy kínai turistacsoporthoz ment, és azt mondta a csoport tagjainak, hogy ne szalasszák el az alkalmat, informálódjanak most a Falun Gong igazi tényeiről. Azt is mondta még, hogy Kínában csak egy hang uralkodik: a hazugságé. Vigyétek a szórólapokat haza és olvassátok el, javatokra válik.


A jószívű finnek

Tavaly nyáron egy piacon tartottak információs napot a Falun Gong-gyakorlók. Amikor az egyik gyakorló befejezte a gyakorlatokat, egy táskát talált maga előtt tele zöldségekkel. Egy másik gyakorló azt mondta neki, hogy egy férfi rakta oda eléje. Pár hónappal később egy finn férfi megállított egy gyakorlót az egyik közértben, hogy beszélhessen vele. Azt mondta, hogy már ismeri a Falun Gong-ot és a gyakorlót is, és hogy a piacon van egy standja. Megígérte, hogy a gyakorló ingyen vihet tőle majd zöldséget.


Egy idősebb finn hölgy

Egy idősebb hölgy Falun Gong szórólapot talált postaládájában. Azonnal felhívott egy gyakorlót, és megtanulta a gyakorlatokat. Az első nap, mikor a gyakorlatokat végezte, nagyon jól érezte magát. Második nap, mikor éppen a harmadik gyakorlatot tanulta, a karjait csak vállmagasságig tudta felemelni. Azt mondta, hogy a vállánál és a jobb csuklójánál nagyobb hegek vannak. De másnap már minden probléma nélkül a feje fölé tudta nyújtani karjait.


A kis Fadu elmagyarázza az igaz tényeket Édesanyukájával

A kis Fadu és anyukája Dai Zhizhen már másodszorra jöttek Finnországba, hogy részt vegyenek a Luo Gan, a 610-es iroda feje (A 610-es iroda egy állami szervezet, melyet egyes egyedül a Falun Gong-gyakorlók üldözésére alapítottak meg. Közvetlenül Kína Kommunista Pártjának Politikai és Jogi Bizottsága alá tartozik és minden közigazgatási vagy igazságügyi szervvel szemben korlátlan tejhatalommal rendelkezik.), elleni perben. A gyakorlók kicserélték gondolataikat és bemutatták a gyakorlatokat. A kis Fadu teljes szívéből osztogatta a szórólapokat. Egy gyakorló egy idősebb kínainak akart éppen átnyújtani egy szórólapot, mikor az idős úriember ezt mondta: „Nem hiszek a kommunista pártnak, de nem hiszek a Falun Gong-nak sem.” Ekkor egy gyakorló a kis Fadu-ra mutatott és azt mondta: „Ennek a hároméves kislánynak az apukáját megölték Kínában a rendőrök, amikor még alig volt 6 hónapos. Három éve utazik anyukájával a világ minden tájára, hogy elmesélhessék, hogy milyen is a Jiang-rezsim által vezetett üldözés. Már több mint 30 országban voltak.” Dai Zhizhen ekkor odalépett hozzájuk és megmutatta az ENSZ Emberjogi Bizottsága előtt tartott beszédét és útlevelét, hogy bebizonyítsa, hogy ez igaz. A másik gyakorló elkezdett sírni és azt mondta, hogy tudja, mennyi bátorság kellett ahhoz, hogy saját kegyetlen tapasztalataival meséljen az üldözésről.


Angol verzió: http://www.clearharmony.net/articles/200311/16047.html