Finnország: A 3 éves Fadu tragikus sorsa együttérzőkre talál

Fadu idő közben 3 éves lett. 8 hónapos korában vesztette el édesapját. Édesapja Jiang Zemin zsarnoki kampányának áldozatává esett, Falun Gong-ba vetett hite miatt ölték meg. Amikor a Falun Gong üldözésének egyik főintézményének feje, Luo Gan, Finnországba látogatott, Fadu és édesanyukája is elutazott Finnországba, hogy elmondhassák az embereknek, hogy milyen gaztetteket követett el országában.

Szeptember 10-én este a Nemzeti Épület elé mentek a Falun Gong-gyakorlók, hogy felhívják a figyelmet a Falun Gong üldözésére Kínában. Luo Gan és a delegáció egy bankettre voltak hivatalosak. Ahogy meglátták a gyakorlókat az épület előtt, azonnal becsukták az ajtót maguk mögött és elrejtőztek az épület belsejében. Az arra járó emberek érdeklődve olvasták el a plakátokat, kérdezősködtek a gyakorlóktól az üldözés részleteiről. Fadu nagyon el volt foglalva, szórólapokat osztogatott, csak úgy rohant az egyik embertől a másikhoz, hogy átadhassa mindenkinek a szórólapokat. Mindenkire rámosolygott. Az emberek mindig visszamosolyogtak, de amikor a gyakorlók elmesélték, hogy Fadu édesapja meghalt, és hogy az üldözésért felelős személy az előttük álló épületben éppen ebédel, eltűnt a mosoly az emberek arcáról. Együttérzésüket fejezték ki a gyakorlókkal szemben.

Egyes rendőrök elolvasták a platákokat és barátságosan viselkedtek. A másik oldalon álldogáló rendőrökre is igen mély benyomást tettek a gyakorlók. Egy gyakorló átment a másik oldalra Faduval a rendőrökhöz, hogy elmagyarázza a demonstráció okát. Mielőtt a gyakorló végzett volna mondandójával, a kis Fadu ezt mondta: „Nincs apukám. Az apukámat halálra kínozták.”

Miután a gyakorló lefordította, hogy mit mondott a kis Fadu, ki is egészítette egyben: „Apjának gyilkosa ott eszik bent.” Egy rendőr odament Faduhoz és megsímogatta az arcát: „ Sajnálom, tényleg nagyon sajnálom.” Fadu erre ezt mondta: „Kínában ütik az embereket a rendőrök. Félek, nagyon félek!” A rendőr erre azt felelte: „Most Finnországban vagy. A rendőrök Finnországban nem ütik az embereket. Ne félj. Itt biztonságban vagy.” Fadu ránézett egy darabig majd átadott neki egy szórólapot, amit gondosan el is olvasott.

Amikor a demonstrációnak vége volt, elbúcsúztunk a rendőröktől egy mosollyal.Kínai verzió: http://www.yuanming.net/articles/200309/24474.html
Angol verzió: http://www.clearharmony.net/articles/200310/15490.html