Nagy-Britannia: Egy oxfordi püspök levele a kínai követ számára a gyakorlók szabadon eresztéséért (Fénykép)

Excellenciás Úr Zha Peixin
A Kínai Népköztársaság Követsége
49- 51 Portland Place
London W1b 1JL

2003. május 21.


Igen tisztelt Zha Peixin úr!

Azért írok Önnek, hogy legnagyobb aggodalmamat fejezhessem ki két hölgy bántalmazásáért Kínában, Zhu Bao-Lian és Jongiie Zhu.

Bao Lian-t 2000. decemberében tartóztatták le Pekingben és négyévi szabadságvesztésre ítélték a pekingi női börtönbe. A családjának megtagadták a látogatást, valamint a perről szóló információkat is. Azt is elhallgatták előle, hogy ez idő tájt hunyt el édesapja.

Yongjie-t, a Tsinghua Tongfang csoport egyik alkalmazottja, akkor tartóztatták le, amikor a brit követség felé tartott Pekingben 2002. novemberében, miután sértegette őt a rendőrség. Majd kétévi börtönbüntetésre ítélték, melyet a Daxing County női kényszer-munkatáborban kell letöltenie. Családját nem értesítették 2003. februárjáig hollétéről, Yongjie-nek tulajdonképpen ez év elején kellett volna férjhez mennie Dr. Weiggou Xie úrhoz, egy akadémikushoz, aki Angliában él.

Mindkét eset megsérti az alapvető emberi jogokat, ezért azt szeretném, ha biztosítaná, hogy megvizsgáltatja a két hölgy esetét. Mindkét hölgyet már csak irgalmasságból is szabadon kellene bocsátani.


Tisztelettel:

Reverend Richard Harries,
Püspök


Német változat: http://de.clearharmony.net/articles/200306/9515.html
Angol változat: http://www.clearharmony.net/articles/200306/12826.html