Idősebb Xie Deqing úr meghalt a kínzások következtében a „Chengdu-i törvényes átnevelő központban”

Xie Deqing úr 69 éves, visszavonult a tisztségéből a Chengdu-i Hidroelektronikai Kutató és Kivitelező Intézettől (CHIDI), betegsége miatt. Felesége, Yu Qinfang asszony, szintén visszavonult a CHIDI-től. Meggyógyultak az összes betegségükből, a Fálun Gong gyakorlásának következtében 1996-ban és fizikailag és szellemileg is egészségesek lettek.

Xie Deqing úr, kórosan lefogyott és nem tudta vizeletét visszatartani a kínzások következtében; képtelen volt enni, vagy inni

A Gaoxin körzeti bíróság, Chengdu városában, 2009. április 29-én, a gyakorló Chen Changyuan-t bírósági tárgyalásra terjesztették fel. Xie Deqing úr és felesége megpróbált helyet foglalni a hallgatóságban azért, hogy Chen urat támogassák, de végül letartóztatták őket. A letartóztatásban részt vett Fang Guofu és más hivatalos személyek a CHIDI biztonsági tanácsából, a Funan Utcai Közigazgatási Bizottságból és a Funan-i rendőrségről. Xie Deqing urat elszállították a „Chengdu-i Törvényes Átnevelő Központba,” amit még Xinjin-i Ideológiai Átnevelő Központnak is neveznek, ahol közel 20 napig tartották fogva és keményen meggyalázták ez idő alatt.

Xie úr kitűnő egészségi állapota megváltozott, egy erős személyből, egy kórosan lesoványodott, vizelet visszatartási problémával szenvedő emberi lény lett, aki képtelen volt magától enni. Kemény mellkasi fájdalmakat szenvedett. A hivatalnokok, Yin Decai, Bao Xiaomu és Wang Hongqiang az ennivalóját és vizét összekeverték mérgező narkotikumokkal. Amikor Xie Deqing úr állapota súlyosan megromlott, megparancsolták Fang Guofu-nak és más tisztviselőknek, hogy 2009. május 23-án este vigyék haza.

Xie Deqing úr, kómában volt a következő négy napon. Kínzó mellkasi fájdalmakat tapasztalt, amikor magához tért és megpróbált megfordulni az ágyon. Végül 2009. május 27-én, este 22:15-kor hunyt el.

Xie Deqing úr testét először az otthonában helyezték el a CHIDI hálóterménél. Sok autó, civil ruhás rendőrökkel, 610-es iroda (1) ügynökeivel, biztonsági ügynökökkel és hivatalnokokkal a széleskörű Közigazgatási Hivatalból, kihallgatták és átkutatták az embereket és az autóikat, akik azért jöttek, hogy leróják utolsó tiszteletüket. Több mint 100 rohamrendőr támadta meg Xie Deqing úr családját a temetésén, megverték és megsebesítették a két fiát. Az ügynökök, 2009. május 29-én hajnali 3:00 órakor lefoglalták Xie úr testét. A Chengdu-i 610-es iroda ügynökei, 2009. május 30-án délben, elhamvasztották a testet.

A kezdetek óta, mióta 1999. július 20-án a kommunista rezsim elkezdte üldöztetni a Fálun Gongot, hivatalnokok a Qingyang körzeti rendőrségről, a Funan Utcai Közigazgatási Bizottságból, a Funan-i rendőrségről, a CHIDI-ből és ügynökök a Tudományos Kutatóintézetből és a Lakó bizottságból, teljes megfigyelés alatt tartották Xie Deqing urat és a feleségét, Yu Qinfang-ot. A hivatalnokok követték a párt, amikor elhagyták az otthonukat, átkutatták a házukat, pénzt erőszakoltak ki tőlük és elküldték őket az ideológiai átnevelő központba és felügyelő központba, mert megmaradtak a hitükben, az Igazság- Jóság és Toleranciában.

2005. szeptember 9-én, a Funan-i 610-es iroda vezetője, Yi Yun Chengdu városából, felhívta Xie Deqing-et és hazudott neki, azt mondta, hogy arra készül, hogy munkát adjon a fiának. Elmondta, hogy Xie Deqing úrnak és feleségének jelentkeznie kell másnap az irodában. Xie Deqing úr elment, ahogy mondta, mert el akarta magyarázni a tényeket a Fálun Gongról, Yi Yun-nak. A rendőrség egy nagyobb csoportja várta az irodánál és letartóztatta Xie Deqing-et, amikor feltűnt. Azonnal elküldték őt a Xinjin- i Ideológiai Átnevelő Központba, Chengdu városába, ahol majdnem halálra kínozták őt.

Felesége Yu Qinfang, akkor meglátogatta a szülővárosát és elkerülte a letartóztatást, de elszántan száműzetésben élt, hogy kikerülje a letartóztatását. Hontalan, nehéz életet folytatott.

A párnak a menye, Zhang Hong belehalt a mentális szenvedésbe, amit az állandó üldöztetés, folytonos zaklatás, megfélemlítés és fenyegetettség által szenvedett el a titkos ügynökök miatt. A hivatalnokok az ideológiai átnevelő központban nem engedték szabadon Xie Deqing urat, hogy hazamehessen azért, hogy gondoskodjon Zhang Hong temetéséről. Ehelyett növelték a jogtalan túlkapások számát.
Miután Xie Deqing úr hazatért otthonába az ideológiai átnevelő központból, csatlakozott a feleségéhez a száműzetésben. A CHIDI visszatartotta a nyugdíjukat.

Az elmúlt tíz éven keresztül, a hivatalnokok a CHIDI- nél, amely magában foglalja a Párt Miniszterét és a Helyettes Miniszterét, a Párt Szervezet Részlegének a vezetőjét, a Biztonsági Részleget, nagyszámú bűncselekményt követett el a Fálun Gong-gyakorlókkal szemben. Megtámadták az egyik CHIDI alkalmazottat, Zhu Xuezhi- t és megsebesítették a lábait. Ezt követően elküldték őt, a Wumaping-i fegyházba, ahova bezárták öt évre. Sohasem fizették ki visszamenőleg a fizetését.

Más gyakorlókat is szintén üldöztek és néhányuknak nem engedik meg, hogy engedély nélkül elhagyják az otthonukat. A családtagjaikat is követik, az összes szabadtéri program ideje alatt. A CHIDI párt hivatalnokai, lehallgatják a gyakorlók telefonjait és számtalan megfigyelő kamerát helyeztek el az utcákon minden sarokban, a CHIDI feltevése miatt.

A CHIDI párt képviselők, izgatottan kiáltották, „Nagyszerű letartóztatás! Nagyszerű letartóztatás!”, amikor 2009. április 29-én, Xie Deqing urat és a feleségét elfogták. Követték Jiang Zemin nyilatkozatát: üldöztetni a Fálun Gongot. Eladták a lelküket a pénzért és az előléptetésért.

Az úgynevezett „Törvényes Átnevelő Központ” az erőszak és az erőszakos kormányzás helyszíne. A hivatalnokok, a Fálun Gong-gyakorlókat rosszindulatú hazugságokkal támadják és félrevezetik őket színlelt jósággal azért, hogy arra késztessék őket, hogy feladják a hitüket. Fizikailag kínozzák őket, beléjük fecskendeznek idegre káros kábítószereket, összekeverik az ételeiket és vizüket ugyanilyen narkotikumokkal, erőszakkal táplálják őket egy ipari műanyag csövön keresztül, pénzt erőszakolnak ki tőlük és felhasználnak minden eszközt arra, hogy megfenyegessék és megfélemlítsék őket. Sok gyakorlónál idegösszeroppanást idéztek elő, maradandó rokkantságot és halált, de úgy, hogy ne legyenek törvényesen felelősek.

Számos gyakorlót meggyilkoltak a Xinjin-i Ideológiai Átnevelő Központban. Ezek közé tartozik Deng Shufen asszony, Shuangliu megyéből, Chengdu városából, aki a 70-es éveiben volt, a 67 éves Li Xiaowen asszony, Shuangliu megyéből, Chengdu városából és az 53 éves Liu Shenglu asszony, Xindu körzetéből, Chengdu városából, többek között. Gyakorlók, Zhu Xia, Liu Ying, Than Shaolan és még sokan mások, akik elszenvedtek egy szellemi összeomlást az ideológiai átnevelő központban. Egy titkos forrás szerint, több mint 1000 gyakorlót tartottak ott fogva az elmúlt évtizedben.

Hivatalnokok az Utcai Párt Bizottságból és tisztek a Funan- i rendőrőrsről, fanatikusan üldözik a Fálun Gong- gyakorlókat. Ők nem kizárólag követik, megfigyelik, letartóztatják és elküldik a gyakorlókat börtönökbe és munkatáborokba, hanem ezen felül a CHIDI parancsára, visszatartják a gyakorlók fizetéseit és nyugdíjait. Huang Min gyakorló, meghalt az üldöztetés következtében, a hivatalnokok keze által.

Xie Deqing urat és a feleségét hosszú ideig üldözték a Funan-i hivatal és rendőrség részéről. A Funan-i hivatalnokok részt vettek 2009. április 29-én a pár letartóztatásában és ők küldték a gyakorlókat a Xinjin-i Ideológiai Átnevelő Központba, ahol Xie Deqing urat, csaknem halálra kínozták és azt követően az otthonában halt meg.

A CHIDI biztonsági tisztjei, Fang Guofu és mások, amely magában foglalja a 610-es iroda ügynökeit a Chengdu Városi Rendőrőrs Belbiztonsági Körzetét, 2009. május 23-án hazaküldték Xie Deqing urat, amikor már közel járt a halálhoz. Ugyanezek a tisztek, vezényelték le Xie Deqing- nek és a feleségének a letartóztatását úgy, hogy megparancsolták Funan-i Rendőrségről a tiszteknek és a CHIDI hivatalnokoknak, hogy tartóztassák le a párt, bírósági eljárás nélkül.

A Chengdu Városi Rendőrőrs Belbiztonsági Körzet és a 610-es iroda tagjai kegyetlenül üldözték a Fálun Gong-gyakorlókat az elmúlt évtized alatt. Ismerik az összes gyakorlót, Chengdu városában és Sichuan tartományban is. Titkos ügynököket küldenek azért, hogy kövessék a gyakorlókat, lehallgassák a telefonbeszélgetéseiket és jelentsék a rendőrségnek a letartóztatandó gyakorlókat. Azon kívül közlik a hivatalnokokkal a meghatalmazottaknál és a bíróságon, hogy ítéljék a gyakorlókat börtönbüntetésre és munkatáborra. Megpróbálják megfigyelni a gyakorlók életét minden szemszögből és közvetlenül ez az oka számos gyakorló halálának.

Kapcsolati információk a felelős személyekről:
Chengdu városi politikai és jogi bizottság (ezen felül a 610-es iroda) Városi Rendőrőrs Belbiztonsági Körzet 610-es Csoport
Chengdu- i Törvényes Átnevelő Központ, amit még Xinjin- i Ideológiai Átnevelő Központnak is neveznek. Li Feng: központi vezető, aki ezen felül a Chengdu Városi Párt Bizottságának 610-es irodájában is dolgozik.
Chengdu- i Hidroelektromos Kutató és Kivitelező Intézet (CHIDI)
Fang Guofu: CHIDI Biztonsági Körzet Vezető: 86-1568833083 (mobil), 86-13908210800 (mobil)
Pan Sanmei: CHIDI Lakó bizottság vezetője: 86-13880020617 (mobil), 86-28-87315521 (mobil)
Zhen Shengan: CHIDI vezető
Helyettes vezető: Zhang Jianyue, Chen Wuyi, Huang He, Zhi Xiaoqian
Zhang Xiaoqing: Párt titkár
Hu Zhihong: Helyettes Párt titkár
Déli Shiren Úti Körzet:
Yi Yun: Shiren Utcai Széleskörű Közigazgatási Iroda vezetője: 86-13808084378 (mobil)
Wang Zhong: Dél Shiren Körzeti vezető: 86-13668290899 (mobil), 86-28-82919202

Jegyzet
A „610- es iroda” egy ügynökség, amely kifejezetten azért lett létrehozva, hogy üldözze a Fálun Gongot teljes erejével, minden szinten a Párt igazgatásának és minden más politikai és igazságügyi rendszerek felett.

A kínai verzió megtalálható: http://minghui.ca/mh/articles/2009/5/30/201910.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a49324-article.html