Az Európa Parlament egyik képviselője felszólítja az EU-t, hogy intézkedjen az Eutelsat-ügyben

Az Európa Parlament nyári szünet utáni első ülését szeptember 1. és 4. között tartották meg Brüsszelben. Az Európa Parlament tagjai tanácskoztak az NTDTV lezárásáról is, mely az Eutelsat-on keresztül sugároz Ázsiába. Bart Staes úr, a belga Zöld Párt és az Európa Parlament tagja, kész volt interjút készíteni velünk. Nyilatkoztatában elhangzott, hogy az EU-t továbbra is felszólítják, hogy intézkedjen az ügy érdekében.

Bart Staes úr, a belga Zöld Párt és az Európa Parlament tagja

Bart Staes úr 2005 óta pártfogolja az NTDTV-t, az Eutelsat-ügyet is figyelemmel kísérte. Mikor júniusban az Eutelsat lezárta az NTDTV Ázsiába való sugárzását, egy speciális cikket írt honlapjára, mely egy levelet tartalmazott az Eutelsat igazgatójának és melyben kéri őt, hogy állítassa vissza a sugárzást Ázsiába.
A Kínai Kommunista Párt (KKP) nyomást gyakorolt az Eutelsat-ra, hogy tagadja meg a szolgáltatásokat.

Riporter: Mit gondol a szabad információforrásokról Kínában?

Bart Staes: Egy demokrácia számára fontosak a szabad és független médiák. Ezen a módon az embereknek szabad hozzáférésük van a mindennapi eseményekhez a világban és saját országukban. Szabad és független médiák nélkül nem létezhet demokrácia.

Riporter: Mit gondol Kína jelenlegi helyzetéről?

Bart Staes: Az NTDTV helyzete foglalkoztatott az utóbbi hónapokban. Számomra teljesen nyilvánvaló, hogy az Eutelsat az NTDTV sugárzását inkább politikai mint technikai okok miatt kapcsolta le. Például a ‚Riporterek határok nélkül’ kutatásain is láthatjuk, hogy még elég hely van a W5 szatelliten, melynek szintén az Eutelsat a üzemeltetője, mivel a BBG visszavonta szerződését. A ‚Voice of America’ augusztus 1-én hagyta el a W5 szatellitet, tehát ezek a transzponderek is szabadok. Tehát biztos, hogy a W5 szatelliten van még szabad hely. Szerintem az Eutelsat menedzsmentje fél a KKP rezsimtől és fenyegetésekkel kényszerítették [hogy kapcsolja le az NTDTV-t].

Riporter: Európai állampolgár lévén, mi a véleménye arról, hogy a kínai kommunista rezsim nyomására egy európai vállalat híreket blokkol le?

Bart Staes: A demokrácia idején ezt rossz jelnek tartom. A kínai kommunista rezsim tájékozott ezügyben. Az EU-ban és más kormányzati körökben nagy az elvárás – főleg az olimpia miatt – és a szabadabb és függetlenebb tudósítások könnyebben elérhetők lennének a Kínában és a világon történő eseményekről. Szomorú dolog viszont, és ezt muszáj beismernem, hogy éppen az olimpián bukott meg az, hogy a kommunista rezsim demokratikusabbá és fejlettebbé váljon. Mikor az Eutelsat lekapcsolta az NTDTV sugárzását Kínába, azonnal panaszkodtam az európai sajtón keresztül az Eutelsat tevékenysége ellen. Az Eutelsat-nak biztosítani kellene a szolgáltatásokat ügyfelei számára.

Riporter: Mit gondol az Eutelsat visszautasításáról, melyben nem veszi fel a sugárzást Kínába, indokként újból és újból technikai okokat megadva?

Bart Staes: Az ún. technikai okok biztosan nem igaziak. Elég adat létezik, hogy elég hely van még a W5 szatelliten, amiket sugárzásra lehet használni. Annak ellenére, hogy technikai okokat adnak meg, a tény az, hogy megadták magukat a kommunista rezsim nyomásának.

Riporter: Mit vár el az Eutelsat-tól a hírek szabad folyásával kapcsolatosan?

Bart Staes: Az Eutelsat-nak nem szabad politikai indítóokokat követnie, hanem igazi szatellit-üzemeltetőként kell cselekednie. Egy tényleges szatellit-üzemeltető különböző lehetőségeket kínál ügyfeleinek, hogy garantálja kívánságaikat. Az NTDTV az Eutelsat ügyfele. Az Eutelsat-nak ezen a módon kéne megközelítenie a dolgot és nem hagyni a nyomásnak, amit a kínai kommunista rezsim fejt ki. Az EU-nak intézkedni kell ebben az ügyben.

Riporter: Támogatja az NTDTV-t már az utóbbi Eutelsat-ügy óta, tehát három éve. Nos, újból lekapcsolták a tv-adót. Mi a kilátása?

Bart Staes: Nem láttunk fejlődést az ügyben. Továbbra is az a véleményem, hogy erősíteni kell álláspontunkat a kínai kommunista rezsimmel szemben ebben az esetben. Az Európa Parlament tagjainak, az Európai Parlamentnek és az EU szerveknek segíteni kell az NTDTV-nek. Jelenleg az Európa Parlamenten belül több intézkedést készülnek megtenni. Egy közülük egy írott nyilatkozat, melyből egy rezolúció is válhat, ha az Európa Parlament fele aláírja azt. Én biztosan alá fogom írni a nyilatkozatot.

Viviane Reding asszony, az EU egyik vizsgálója, aki a kommunikációért felelős, nemrég levelet intézett az Eutelsat-hoz, melyben magyarázatot követel az NTDTV lekapcsolására. Bart Saes úr teljes támogatását adja tevékenységének és hogy Reding asszony támogatást kap az Európa Parlamenttől is. Az Európa Parlament kínai delegációjának felelősséget és illetékességet kell vállalnia és nyomást kell gyakorolnia a pekingi hatóságokra, hogy biztosítsák a sajtószabadságot és sajtófüggetlenséget.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a46105-article.html