The Suburban (Kanada): Peking 2008, vagy Orwell 1984?

A szándékos vakság nagy árat követel
 

2008. augusztus 13.

Mivel most a világ szeme Kínán van, gondoltam kihasználom a lehetőséget, hogy elmeséljem egy rendkívüli kínai hölggyel szerzett tapasztalatomat. A praxisomban általában kereskedelmi ügyekkel foglalkozom, de nagy jelentőséget tulajdonítottam annak, hogy időm egy meghatározott részét arra használjam, hogy a menedékjogot kérők, akiket a saját országukban üldöznek, megkapják a menekültstátuszt Kanadában. Ebben a feladatkörömben lehetőségem volt megismerkedni Yao Liannal, egy olyan hölggyel, aki a vallási meggyőződése miatt többszörös jogtalanságokat kellett, hogy megéljen. Ez az ő története.

Tavaly nyáron volt szerencsém fogadni irodámban Ma Jian urat és Yao Liant, akik mindketten Kínából származnak. Mindketten ügyes beszédűek voltak, jól ki tudták magukat fejezni. Az úr valójában perfektül beszélte a párizsi francia nyelvjárást. Ő volt a nagy francia olajszívattyúművek, a PCM egyik vezetője. Megkért engem, hogy segítsek az egyik ismerősének, Yao Liannak, hogy megkaphassa a menekültstátuszt Kanadában, mivel a Fálun Gong művelési útban való hite miatt nagy szenvedéseket kell elviselnie.

A Fálun Gong egy spirituális mozgalom rengeteg követővel Kínában. A Fálun Gongot, vagy más néven Fálun Dáfát 1992-ben alapította Li Hongzhi úr. Öt meditációs gyakorlatot tartalmaz, célja pedig, hogy a gyakorló szívét és a jellemét az Igazság, Könyörületesség, Tolerancia elveinek megfelelően fejlessze. Szerencsétlen módon a Kínai Kommunista Párt ezt egy hitehagyott szervezetnek tekinti, mely szerintük fenyegetést jelent a fennálló rendre. A párt állítása szerint a Fálun Gong egy konkurens veszélyforrás a látszatot megtartani akaró állami doktrinákra nézve.

Egynéhány dokumentált ügyirat a gyakorlók elleni elnyomásról szinte kifejezhetetlen. David Kilgour, egykori államtitkára az Ázsiai- Csendesóceáni vidéknek, nyilvánosságra hozott egy jelentést annak érdekében, hogy igazolja a vádakat, mi szerint a kínai kormány a bebörtönzött Fálun Gong-gyakorlók szerveit rabolja.
Lian asszony azért választotta a Fálun Gongot, hogy tegyen valamit a személyes egészségéért. A kínai Tudományos Akadémiának dolgozott és minden bizonyossággal a munkaadója tájékoztatta a kormányzást arról, hogy ő is egy gyakorló.

Az élete kafkai jelenetek sorává változott, miközben két alkalommal is arra kényszerítették, hogy internálótáborba menjen, azzal a céllal, hogy agymosásnak vessék alá, s így feladja a hitét a Fálun Gongban. Végül mivel vonakodott megtagadni kötődését spirituális hitéhez, elvesztette a tisztségét és a velejáró lakást, melyet a kínai Tudományos Akadémia bocsátott rendelkezésére.

Körülbelül egy hónappal az után, hogy találkoztam Lian asszonnyal tájékoztatott a hölgy arról, hogy Ma Jian, a férfi, aki korábban az irodámban volt, valójában az ő férje. Nem merték ezt korábban elmesélni nekem, mivel féltek a KKP kanadai informátoraitól. Ennél is fontosabb, hogy 2007. február 28-án arról tájékoztattak, hogy Ma Jian-t önkényesen őrizetbe vették a pekingi PCM irodában. A rendőrség úgy zárta őt be, hogy nem értesítette sem a családját, sem pedig a munkaadóját a tartózkodási helyéről. Három hetet bizonyosan eltöltött egy agymosóintézetben, majd a kelet-pekingi internálótáborba szállították.

2007. április 19-én közölték családjával Kínában a hivatalos ítéletet telefonon - két és félévi munkatábori fogságra ítélték, mivel dokumentumokat tartott a lakásában a Fálun Gongról.

2007 márciusában kezdte a francia politikai osztály helytelenítését kinyilvánítani Jian úr bebörtönzésével kapcsolatban. Jacques Pelissard a francia polgármesterek konferenciájának elnöke, és Segolene Royal a francia szocialista párt elnökjelöltje szintúgy levelet írtak, Ma Jian úr szabadon bocsátásának támogatása érdekében.

A kanadai kormányzás ezen információk okán gyorsított menedékjogot biztosított Yao Liannak. Miközben ez egynéhány biztonsági intézkedést nyújtott számára, egyáltalán nem jelentett vigaszt, hiszen a férje börtönben volt és a mai napig is így áll a helyzet.

A kanadaiaknak, és a kanadai kormánynak erkölcsi kötelezettsége kimutatni vonakodását az egyes emberek elnyomásának tolerálása ellen pusztán hitük, etikai nézetük, vagy politikai beállítottságok miatt.

Forrás: http://www.thesuburban.com/content.jsp?sid=20518234626862817782115981699&ctid=1000004&cnid=1016126

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a45759-article.html