Nagybritannia: Brit Fálun Gong Tapasztalatcsere-konferencia

2008, Cambridge
 

2008. augusztus 24-én tartották Cambridge-ben a brit Fálun Gong Tapasztalatcsere-konferenciát, melyre az egész Egyesült Királyságból érkeztek gyakorlók. Körülbelül 20 kínai és nyugati gyakorló tartott beszédet, hogy megosszák a tapasztalataikat, melyeket a Fálun Gong elveinek tanulásánál, a jellemük javulásánál, és az üldözéssel kapcsolatos megértéseik elmélyülésénél szereztek.

A művelési tapasztalatok kicserélése a konferencián

Egy gyakorló Birmingham-ből azokról a tapasztalatairól számolt be, melyeket az emberi nézeteinek elengedésénél, a dolgoknak őszinte gondolatokkal való szemlélésénél és az alkalmak megbecsülésénél szerzett. Arról a megértéséről is beszélt, melyhez a 2008-as Londoni Spectacular Gála tudósításának folyamatában jutott. Ez alkalommal ugyanis egy sor akadályozás volt a színház részéről, mely nehézséget okozott ennek az eseménynek a tudósításánál. A gyakorlók azonban bölcsességgel mégis véghezvitték ezt a munkát.

Dr. Liu azt mondta a beszámolójában: „Nekünk a Fá-helyreigazítás feladatainak kell a abszolút elsőbbséget tulajdonítanunk; természetesen a legjobbat kell kihoznunk magunkból, hogy figyelembe vegyük a körülményeket, és a nézőket ne zavarjuk, miközben a Gálát nézik. Abban az esetben, ha némely dolgok a Fá-helyreigazítás követelményeivel felszínesen konfliktusba kerülnek, egyáltalán nem lehetetlen a helyzetet harmonikusan megoldani. A kulcsa ennek a dolognak az, hogy mi az álláspontunkat a Fá alapján, vagy pedig hétköznapi emberként alakítjuk ki.

A konfliktusokat túlértékelni egy eredménye annak, hogy a Fálun Gong mindent átfogó természetét, vagy a Mester elrendezéseit a Fá-helyreigazításnál nem értettük meg teljesen. Hogyha őszintén hiszünk a Mesterben és a Fában, akkor mi mindezeket a dolgokat, vagy a minket érő konfliktusokat a lehető legjobban tudjuk használni arra, hogy elérjük a célt, az élőlények megmentését.”

Zheng asszony Londonból azokról a tapasztalatokról beszélt, melyeket az igaz tények elmagyarázásánál és a Kínai Kommunista Pártból való kilépés támogatásánál szerzett a kínai negyedben. Miközben különféle emberekkel találkozott, akiknek különböző a viselkedésmódjuk, különbözőek a nézeteik, valóban az az érzése támadt, hogy az emberek érezni tudják, ha mi tiszta és könyörületes szívvel kezeljük őket. Ez a könyörületesség nagyon sok kínai ember számára lehetővé tette, hogy megváltoztassák a viselkedésüket és a Fálun Gonggal kapcsolatos információkat elfogadják.

Chi asszony Kent-ből megosztotta a jelenlevőkkel azokat a tapasztalatait, melyeket akkor szerzett, mikor egy új projektben részt vett, és számtalan kezdeti nehézséggel találkozott. Ezeket a nehézségeket a xinxingje (=a szív minősége) emelésével, és a Fáról való megértésének javításával oldotta meg egy olyan folyamatban melyet a frusztráció miatt komoly önbizalomhiány jellemzett. Eközben jutott a felismerésre: Egy gyakorlónak elég bátornak kell lennie, hogy szembe merjen nézni a nehézségekkel. Csak akkor tudjuk a zavarásokat megszüntetni, hogyha hiszünk a Mesterben és a Fában. Hogyha a munkákat tiszta szívvel és a Fához igazodva tudjuk elvégezni, akkor a Fálun Gong láthatóvá teszi a csodát.

Sok nyugati gyakorló osztotta meg a tapasztalatait, melyeket az önmagukba figyelésnél szerzett, vagy, ahogy a gyakorlótársaikkal könyörületesek voltak, ahogy elengedték az egójukat, jól együttműködtek egymással, stb.

Délután 17:30-kor a Fálun Dáfá Tapasztalatcsere-konferenciát sikeresen befejezték.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a45908-article.html